BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o stanie mienia komunalnego na 2007 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 122/256/06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 listopada 2006 roku

I. W przedłożonych zestawieniach będących załącznikami nr 3.1, 3.2 i 3.3 wykazano mienie wszystkich jednostek podporządkowanych powiatowi łomżyńskiemu wg stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku.
Mienie wykazane w informacji wykorzystywane jest przez jednostki, stanowiąc bazę umożliwiającą im realizację zadań statutowych.
Majątek rzeczowy ( środki trwałe) w stosunku do poprzedniego stanu zwiększył się o kwotę netto 1.455.773,77 zł – zał. 3.1 kol. 5 wiersz „Razem”, w tym będącego własnością osób prawnych o kwotę 384.897,52.zł., a w jednostkach gospodarki budżetowej o kwotę 1.070.876,25 zł,
w tym:
•w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży o kwotę 698.916,44 w związku z nabyciem – samochodu ciężarowego, osobowego, minikombajnu, walca drogowego, wykonaniem oświetlenia bazy i nakładów na obiekty drogowe;
•w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zlikwidowano samochód osobowy o wartości 22.100 zł, a w miesiącu lutym 2006 roku zakupiono nowy na kwotę 29.990 zł;
•w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży zakupiono zestawy komputerowe ze środków Funduszu Pracy na wartość 178.706 zł;
•w Zespole Szkół w Jedwabnem zaprzychodowało otrzymane wyposażenie pracowni komputerowej (16 zestawów komputerowych, skaner, wieloprojektor) na kwotę 71.260,15 zł w ramach programu realizowanego przez Kuratorium ze środków unijnych;
•w Zespole Szkół w Marianowie zakupiono sprzęt dydaktyczny sfinansowywany ze środków budżetu państwa (Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) na kwotę 116.954,40 zł.

II. Szacuje się, że w 2006 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych z mienia komunalnego uzyska się dochody w wysokości 156.787 zł a na 2007 rok założono ich plan na kwotę 158.967 zł.

Data powstania: czwartek, 26 kwi 2007 14:23
Data opublikowania: czwartek, 26 kwi 2007 14:28
Data edycji: piątek, 30 lis 2007 09:27
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 3942 razy
Ilość edycji: 1