BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 11/18/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2007 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz art.32 ust 2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) w związku z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały Nr 4/8/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2007r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania z zakresu:

1.kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
2.upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
dokonano wyboru ofert:

1.Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadań:
- Konferencja naukowa pt. „ Rosjanie północno- wschodniej części Królestwa Polskiego” oraz
- Publikacja popularnonaukowa: 30 lat Łomżyńskiego Towarzystwa im. Wagów ( 1975-2005)
w kwocie: 1.000 zł
2. Stowarzyszenie Kultury i Oświaty „ Logos” w Łomży w zakresie realizacji zadań:
- Organizacja konkursów recytatorskich dla młodzieży szkół średnich i
gimnazjalnych : IV Konkurs Recytatorski „ Miejsce na wiersz”
- XVIII Konkurs Recytatorski dla najmłodszych „ Uśmiechnięte strofki”
- XXIII Łomżyński Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej
w kwocie: 1.000zł
3. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Białostockiej Chorągwi w zakresie
realizacji zadania:
- Akcja przekazywania ognia i Jasełka „ Betlejemskie Światło Pokoju”
- Wystawa „Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś”
w kwocie: 500zł
4. Regionalny Ośrodek Kultury w zakresie realizacji zadań:
- XIV Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo- Łomża 2007
w kwocie: 7.000zł
oraz
- XIV Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie 2007
- XV Giełda Piosenki Dziecięcej 2007
- Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2007
w kwocie: 3.000zł

5. Muzeum Przyrody w Drozdowie w zakresie realizacji zadania:
- Organizacja Powiatowych Obchodów 89 rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości w kwocie 1.000 zł
oraz
- Wydanie Pamiętników Wacławy Lignowskiej nt. pobytu w majątku Lutosławskich w Drozdowie
- „Młodzi Muzycy Grają Lutosławskiego” – cykl koncertów
- Opracowanie i wydanie w formie książkowej autobiografii Zbigniewa Pieńkowskiego
- Organizacja wystawy czasowej „ Bursztynowy mikrokosmos”
w kwocie: 3.000zł
6. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie
- Noc Świętojańska – wycieczka młodzieży za udział w widowisku obrzędowym
w kwocie 500 zł
7. Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży w zakresie realizacji zadania:
- „ Skansenowskie Spotkania – w 80 Rocznicę Powstania Skansenu
Kurpiowskiego w Nowogrodzie”
w kwocie: 1.000zł
8. Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej w zakresie realizacji zadania:
- „ XIV Jesienne Prezentacje Kulturalne”
w kwocie: 500zł
9. Łomżyńska Orkiestra Kameralna w Łomży w zakresie realizacji zadania:
- Koncert w ramach III Jesiennego Festiwalu Muzycznego „ Sacrum et musica”
w kwocie: 1.000zł
10. Jan Gietek w zakresie realizacji zadania:
- Wydanie tomiku wierszy i fraszek
w kwocie: 500 zł
11. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli w Łomży
- nagrody w Konkursie dot. Patrona
w kwocie 500 zł
12. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży:
- Realizacja Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów
w kwocie:18.000zł
13. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży:
- Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS
w kwocie: 8.000zł

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz Wydziałowi Finansowemu Starostwa Powiatowego w Łomży.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 16 kwi 2007 15:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1253 razy