BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz usług świadczonych dla ludności przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami