BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Orzekanie o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji oraz o obowiązku zdjęcia próchnicznej warstwy gleby i jej zagospodarowanie

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Oddział Gospodarki Nieruchomościami – ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 221, tel. 215-69-82.

Godziny przyjęć interesantów:


Poniedziałek – Piątek - 7.30 -15.30

Wymagane dokumenty

- Wniosek inwestora wraz z załącznikami:
- kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku ostateczna decyzja
o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego,
- plan zagospodarowania działki z bilansem terenu,
- w przypadku gdy inwestorem jest osoba nie będąca
właścicielem nieruchomości, dodatkowo oświadczenie o
posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele
budowlane,
- pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa
(oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem
uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.

Opłaty:

bez opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

W przypadku stwierdzenia, że inwestor dokonał wyłączenia gruntów rolnych z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych podlega karze.

Podstawa prawna:

art. 5 i art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.).

Data sporządzenia

poniedziałek, 25 sie 2003 13:00

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 25 sie 2003 13:06
Data dodania: poniedziałek, 25 sie 2003 13:00
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 sie 2003 13:06
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 6169 razy