BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Oddział Gospodarki Nieruchomościami – ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220, tel. 215-69-27.

Godziny przyjęć interesantów
Poniedziałek – Piątek - 7.30 -15.30

Wymagane dokumenty

- wniosek właścicieli gruntów, określający granice i powierzchnię obszaru scalenia lub wymiany
- wykaz uczestników scalenia lub wymiany

Opłaty:

bez opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 6 miesięcy.

Inne wskazówki, uwagi:

Uczestnicy scalenia lub wymiany otrzymują grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane. W przypadkach gdy ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie gruntów o równej wartości szacunkowej, stosuje się dopłaty pieniężne.

Podstawa prawna:

art. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (jednolity tekst Dz.U. 2003 r., Nr 178 poz. 1749 z póź. zmianami).

Data sporządzenia

poniedziałek, 25 sie 2003 13:14

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 25 sie 2003 13:27
Data dodania: poniedziałek, 25 sie 2003 13:14
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 sie 2003 13:27
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 2676 razy