BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Oddział Gospodarki Nieruchomościami – ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220, tel. 215-69-27.

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – Piątek - 7.30 -15.30

Wymagane dokumenty

- wniosek: poprzedni właściciel składa wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, zaś jego
spadkobierca do wniosku dołącza prawomocne postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku po
poprzednim właścicielu.

Opłaty:

bez opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni. W szczególnych przypadkach do 60 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

- poprzedni właściciel lub jego spadkobierca jeżeli nie złoży wniosku o zwrot wywłaszczonej
nieruchomości w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia o możliwości zwrotu traci
uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej części traci;
- nieruchomość wywłaszczona podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dniu zwrotu;
- ustalenie stopnia zmniejszenia lub zwiększenia wartości nieruchomości następuje po uzyskaniu
opinii rzeczoznawcy majątkowego;
- należności z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości mogą być, na wniosek poprzedniego
właściciela lub jego spadkobiercy, rozłożone na raty, ale na okres nie dłuższy niż 10 lat.
- poprzedni właściciel lub jego spadkobierca jeżeli nie złoży wniosku o zwrot wywłaszczonej
nieruchomości w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia o możliwości zwrotu traci
uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej części traci;
- nieruchomość wywłaszczona podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dniu zwrotu;
- ustalenie stopnia zmniejszenia lub zwiększenia wartości nieruchomości następuje po uzyskaniu
opinii rzeczoznawcy majątkowego;
- należności z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości mogą być, na wniosek poprzedniego
właściciela lub jego spadkobiercy, rozłożone na raty, ale na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Podstawa prawna:

art. 136 - 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65)

Data sporządzenia

poniedziałek, 25 sie 2003 12:31

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 25 sie 2003 12:53
Data dodania: poniedziałek, 25 sie 2003 12:31
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 sie 2003 12:53
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 2931 razy