BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami prowadzone są:

REJESTRY:

1. nieruchomości Skarbu Państwa;
2. nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego;
3. gruntów wyłączonych z produkcji rolnej;
4. gruntów podlegających rekultywacji;
5. ewidencji gruntów i budynków;
6. zamówień i sprzedaży wyrysów i wypisów;
7. wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej;
8. zgłoszeń robót geodezyjnych, wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego i usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
9. faktur za usługi PODGiK.

ARCHIWA:

1. aktów własności ziemi;
2. operatów ewidencji gruntów;
3. zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
4. akt dokumentacji wywłaszczeniowych.

Sposób i zasady udostępniania danych:

Dane zawarte w rejestrach i archiwum nie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są na wniosek zainteresowanego – zgodnie z:
- ustawą o dostępie do informacji publicznej;
- ustawą o gospodarce nieruchomościami;
- prawem geodezyjnym i kartograficzny;
- trybem określonym innymi przepisami prawa.
Data powstania: środa, 25 lut 2004 11:01
Data opublikowania: środa, 25 lut 2004 11:03
Opublikował(a): Wiesława Borawska
Zaakceptował(a): Wiesława Borawska
Artykuł był czytany: 9817 razy