BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

wtorek, 20 maj 2003 14:24
Ewidencja Gruntów i Budynków (wydawanie wypisów i wyrysów) tel. (86) 215 69 33 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej tel. (86) 215 69 30 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. (86) 215 69 35 Naczelnik Wydziału: MACIEJ KARWOWSKI tel. (086) 215 69 25 e-mail: maciej.karwowski@powiatlomzynski.pl Z-ca Naczelnika Wydziału: BOŻENA KADŁUBOWSKA tel. (086) 215 69 34