BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienia

czwartek, 14 paź 2021 08:49
o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

czwartek, 1 kwi 2021 11:29
O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych

czwartek, 28 maj 2020 09:57
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), w związku z § 37, 38 i 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

Ogłoszenie w sprawie czynności przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego

wtorek, 16 lip 2019 10:43
Na podstawie § 38 ust 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 poz. 393 tj. )

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji bruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Gminy Miastkowo

środa, 5 cze 2019 10:19
Stosownie do art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym rozpoczyna się prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Gminy Miastkowo w obrębach ewidencyjnych: Chojny Naruszczki, Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kraska, Kuleszka, Leopoldowo, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Nowosiedliny, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie w zakresie modyfikacji cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic działek ewidencyjnych, granic obrębów oraz aktualizacji konturów użytków gruntowych.

ZAWIADOMIENIE o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych

piątek, 24 sie 2018 13:33
Na podstawie art. 32 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dnia 13 październik 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2101), w związku z § 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 542 z późn. zmianami)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

środa, 6 lip 2016 11:52
– sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

OGŁOSZENIE Starosty Łomżyńskiego

czwartek, 12 mar 2015 12:33
OGŁOSZENIE Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

ZAWIADOMIENIE

wtorek, 10 cze 2014 12:25
Dotyczy zebrania całości dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 409, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy Czarnockie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

piątek, 14 mar 2014 14:44
– sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr102 poz. 651 z późn. zm.)

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

poniedziałek, 25 lut 2013 09:37
ustalajaca odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Zbójna dz. nr 821/3