BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

wtorek, 21 maj 2024 14:48
nr GN-I.683.1.2.2024 na wykonanie operatów szacunkowych

INFORMACJA

wtorek, 10 sty 2023 14:12
Starostwo Powiatowe w Łomży informuje, iż z dniem 1 stycznia 2023 roku wdrożony zostaje system informatyczny umożliwiający przeprowadzenie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez portal powiatowy- link do serwisu: https://lomzynski.webewid.pl

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiego granic działek ewidencyjnych

poniedziałek, 16 maj 2022 13:56
Na podstawie § 32 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) Starosta Łomżyński na wniosek wykonawcy pracy, zawiadamia o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach prac związanych z modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków w gminie NOWOGRÓD (wykaz działek w tabeli będącej załącznikiem do ogłoszenia)

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z 08 lutego 2022 roku

wtorek, 8 lut 2022 14:48
Na podstawie § 32 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.) Starosta Łomżyński na wniosek wykonawcy pracy, informuje o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Siestrzanki, jednostce ewidencyjnej Jedwabne - obszar wiejski.

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych

wtorek, 23 lis 2021 09:11
Na podstawie art. 39 ust. 3-5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 listopada 2021 roku zostaną przeprowadzone czynności wznowienia/wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ( nr w załączniku) , obręb ewidencyjny Stara Jakać, jednostka ewidencyjna Śniadowo z działkami pasa drogowego drogi ekspresowej S61 Łomża - Ostrów Mazowiecka.

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

czwartek, 1 kwi 2021 11:29
O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych

czwartek, 28 maj 2020 09:57
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), w związku z § 37, 38 i 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

Ogłoszenie w sprawie czynności przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego

wtorek, 16 lip 2019 10:43
Na podstawie § 38 ust 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 poz. 393 tj. )

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji bruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Gminy Miastkowo

środa, 5 cze 2019 10:19
Stosownie do art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym rozpoczyna się prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Gminy Miastkowo w obrębach ewidencyjnych: Chojny Naruszczki, Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kraska, Kuleszka, Leopoldowo, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Nowosiedliny, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie w zakresie modyfikacji cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic działek ewidencyjnych, granic obrębów oraz aktualizacji konturów użytków gruntowych.

Z A W I A D O M I E N I E

poniedziałek, 22 lis 2021 11:30
Na podstawie § 32 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) Starosta Łomżyński na wniosek wykonawcy pracy, informuje o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach prac związanych z modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków w gminie Wizna

Z A W I A D O M I E N I E

wtorek, 9 lis 2021 12:21
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie oraz art.. 38 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 poz.1034 z późn. zmianami). Zawiadamia się zgodnie z art.24a, art.26 ust. 2, art.32 i art.39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 roku pozycja 2101, tekst jednolity z późn. zmianami ) i na podstawie § 38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 poz.1034, tekst jednolity z późn. zmianami) oraz zgłoszeniem pracy geodezyjnej ident. G6640.2288.2020, 6640.2285.2020, 6640.2283.2020, 6640.2302.2020, 6640.2295.2020, 6640.2300.2020, 6640.2299.2020, 6640.2383.2020, 6640.2381.2020, 6640.2289.2020, 6640.2290.2020, 6640.2286.2020, 6640.2292.2020 w Starostwie Powiatowym w Łomży z dnia 21 sierpnia 2020r., że dla niżej wymienionych działek położonych na obszarze gminy Wizna w dniach 23.11.2021 – 07.12.2021 odbędą się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 602 558 695

ZAWIADOMIENIE o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych

piątek, 24 sie 2018 13:33
Na podstawie art. 32 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dnia 13 październik 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2101), w związku z § 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 542 z późn. zmianami)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

środa, 6 lip 2016 11:52
– sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

OGŁOSZENIE Starosty Łomżyńskiego

czwartek, 12 mar 2015 12:33
OGŁOSZENIE Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

ZAWIADOMIENIE

wtorek, 10 cze 2014 12:25
Dotyczy zebrania całości dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 409, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy Czarnockie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

piątek, 14 mar 2014 14:44
– sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr102 poz. 651 z późn. zm.)

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

poniedziałek, 25 lut 2013 09:37
ustalajaca odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Zbójna dz. nr 821/3