BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z 08 lutego 2022 roku

Na podstawie § 32 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.) Starosta Łomżyński na wniosek wykonawcy pracy, informuje o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Siestrzanki, jednostce ewidencyjnej Jedwabne - obszar wiejski.

Wykonawca pracy:

GEODECI 2 Andrzejewski i Samborski s.c.
ul. gen. W. Sikorskiego 140
18-400 Łomża


Geodeta uprawniony Dariusz Andrzejewski nr uprawnień zaw. 23246
Geodeta uprawniony Krzysztof Samborski nr uprawnień zaw. 17419

Termin: 28.02.2022, godz. 12:00

Miejsce: na wskazanej poniżej działce ewidencyjnej

Nr działki ewidencyjnej:

Nr księgi wieczystej

51/8

LM1L/00009547/9:

Rogowska Marzena, zam. Siestrzanki

Rogowski Stanisław, zam. Siestrzanki

 

 

POUCZENIE: W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela (pełnomocnika). Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic powinny posiadać dokumenty, które mogą być potrzebne przy ustaleniu tych granic oraz posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela (pełnomocnika) - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie zostanie dołączony do akt. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony (osoby).

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

 

z up. STAROSTY

Maciej Karwowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: wtorek, 8 lut 2022 14:48
Data opublikowania: wtorek, 8 lut 2022 14:54
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 803 razy