BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3-5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 listopada 2021 roku zostaną przeprowadzone czynności wznowienia/wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ( nr w załączniku) , obręb ewidencyjny Stara Jakać, jednostka ewidencyjna Śniadowo z działkami pasa drogowego drogi ekspresowej S61 Łomża - Ostrów Mazowiecka.
Data powstania: wtorek, 23 lis 2021 09:11
Data opublikowania: wtorek, 23 lis 2021 09:15
Opublikował(a): Maciej Karwowski
Zaakceptował(a): Maciej Karwowski
Artykuł był czytany: 985 razy