BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), w związku z § 37, 38 i 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) , w związku z § 37, 38 i 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r.
 poz. 393) zostaną przeprowadzone czynności związane z wyznaczeniem punktów granicznych
i wznowieniem znaków granicznych działki numer 187 z działkami sąsiednimi oznaczonymi numerami: 188, 316, 317/1, 317/2 oraz ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych dz. nr 187,  313, 178
 – obręb Młynik gm. Śniadowo.

W załączeniu zawiadomienie z wykazem działek, których powyższe czynności dotyczą. Miejsce rozpoczęcia czynności stanowi wspólny punkt graniczny działek nr 187, 188 oraz 316.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 28 maj 2020 09:57
Data opublikowania: czwartek, 28 maj 2020 10:02
Opublikował(a): Maciej Karwowski
Zaakceptował(a): Maciej Karwowski
Artykuł był czytany: 1108 razy