BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

– sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

GN-I.6840.1.3.2015

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY – sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

 

L.p.

Położenie

Numer działki

Nr KW

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Forma zbycia nieruchomości

Cena nieruchomości netto

1

Obręb ewidencyjny – Nowogród,

Jednostka ewidencyjna – Nowogród - miasto

750/1, 751/3

LM1L/00078849/0

łącznie 0,6785 ha
w tym:
750/1- 0,6773 ha,
751/3- 0,0012ha

Nieruchomość rolna niezabudowana

Nieruchomość leży na obszarze wykorzystywanym na cele rolne

Sprzedaż własności

14 588,00 zł

2

Obręb ewidencyjny – Nowogród,

Jednostka ewidencyjna – Nowogród - miasto

746/1

LM1L/00078849/0

0,5054 ha

Nieruchomość rolna niezabudowana

Nieruchomość leży na obszarze wykorzystywanym na cele rolne

Sprzedaż własności

10 411,00 zł

3

Obręb ewidencyjny – Nowogród,

Jednostka ewidencyjna – Nowogród - miasto

747/1

LM1L/00078849/0

0,2599 ha

Nieruchomość rolna niezabudowana

Nieruchomość leży na obszarze wykorzystywanym na cele rolne

Sprzedaż własności

5 250,00 zł

4

Obręb ewidencyjny – Nowogród,

Jednostka ewidencyjna – Nowogród - miasto

749/1

LM1L/00078849/0

0,3207 ha

Nieruchomość rolna niezabudowana

Nieruchomość leży na obszarze wykorzystywanym na cele rolne

Sprzedaż własności

6 478,00 zł

5

Obręb ewidencyjny – Nowogród,

Jednostka ewidencyjna – Nowogród - miasto

751/1

LM1L/00078849/0

3,3469 ha

Nieruchomość rolna niezabudowana

Nieruchomość leży na obszarze wykorzystywanym na cele rolne

Sprzedaż własności

61 918,00 zł

6

Obręb ewidencyjny – Nowogród,

Jednostka ewidencyjna – Nowogród - miasto

752/1

LM1L/00078849/0

0,1244 ha

Nieruchomość rolna niezabudowana

Nieruchomość leży na obszarze wykorzystywanym na cele rolne

Sprzedaż własności

2 189,00 zł

7

Obręb ewidencyjny – Nowogród,

Jednostka ewidencyjna – Nowogród - miasto

745

LM1L/00078849/0

0,2067 ha

Nieruchomość rolna niezabudowana

Nieruchomość leży na obszarze wykorzystywanym na cele rolne

Sprzedaż własności

3 638,00 zł

8

Obręb ewidencyjny – Nowogród,

Jednostka ewidencyjna – Nowogród - miasto

748/1

LM1L/00035528/1

0,3354 ha

Nieruchomość rolna niezabudowana

Nieruchomość leży na obszarze wykorzystywanym na cele rolne

Sprzedaż własności

5 081,00 zł -  udział ¾ w nieruchomości

9

Obręb ewidencyjny – Serwatki,

Jednostka ewidencyjna – Nowogród – obszar wiejski

727/8

LM1L/00078849/0

0,20 ha

Nieruchomość rolna niezabudowana

Nieruchomość leży na obszarze wykorzystywanym na cele rolne i leśne

Sprzedaż własności

2 500,00 zł

10

Obręb ewidencyjny – Serwatki,

Jednostka ewidencyjna – Nowogród – obszar wiejski

728/4

LM1L/00078849/0

0,43 ha

Nieruchomość rolna niezabudowana

Nieruchomość leży na obszarze wykorzystywanym na cele rolne i leśne

Sprzedaż własności

5 375,00 zł

11

Obręb ewidencyjny – Serwatki,

Jednostka ewidencyjna – Nowogród – obszar wiejski

729/4

LM1L/00078849/0

0,21 ha

Nieruchomość rolna niezabudowana

Nieruchomość leży na obszarze wykorzystywanym na cele rolne i leśne

Sprzedaż własności

2 625,00 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanych nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercy, mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 26 sierpnia 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szabłowski

Łomża, 06 lipca 2016 r.

 

Data powstania: środa, 6 lip 2016 11:52
Data opublikowania: środa, 6 lip 2016 12:01
Data edycji: środa, 6 lip 2016 12:08
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1977 razy
Ilość edycji: 2