BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Starosta Łomżyński

zawiadamia o

zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Piątnica Poduchowna, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 247, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia SN 15kV
i niskiego napięcia nn 0,4kV.

 Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. (86) 215 69 27,
w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

 

STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: czwartek, 1 kwi 2021 11:29
Data opublikowania: czwartek, 1 kwi 2021 11:33
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 848 razy