BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie oraz art.. 38 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 poz.1034 z późn. zmianami). Zawiadamia się zgodnie z art.24a, art.26 ust. 2, art.32 i art.39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 roku pozycja 2101, tekst jednolity z późn. zmianami ) i na podstawie § 38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 poz.1034, tekst jednolity z późn. zmianami) oraz zgłoszeniem pracy geodezyjnej ident. G6640.2288.2020, 6640.2285.2020, 6640.2283.2020, 6640.2302.2020, 6640.2295.2020, 6640.2300.2020, 6640.2299.2020, 6640.2383.2020, 6640.2381.2020, 6640.2289.2020, 6640.2290.2020, 6640.2286.2020, 6640.2292.2020 w Starostwie Powiatowym w Łomży z dnia 21 sierpnia 2020r., że dla niżej wymienionych działek położonych na obszarze gminy Wizna w dniach 23.11.2021 – 07.12.2021 odbędą się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 602 558 695
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 lis 2021 12:21
Data opublikowania: wtorek, 9 lis 2021 12:36
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 596 razy