BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za rok 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY
za 2014 rok


W roku 2014 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy:

1. Zorganizowano wieczór poetycki Carpe Diem, 19 stycznia 2014 r.
2. Zorganizowano ,,Zimowe Ferie w ROK-u', 27-31.01.2014 r.
3. Zorganizowano Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2014, ROK Łomża, 21-22.02.2014 r.
4. Zorganizowano koncert Electric Light Orchestra Phil Bates, Łomża, 07.03.2014.
5. Zorganizowano koncert pt. ,,Muzyczne Przedwiośnie', Łomża, 14 marca 2014.
6. Zorganizowano koncert pt. ,,Lata 20, lata 30 – czyli jak w przedwojennym żydowskim kabarecie', Łomża, 22.03.2014.
7. Zorganizowano koncert Agnieszki Żemek i Grzegorza Sekmistrza pt. ,,Noc muzeów – nocna poezja', Łomża, 17.05.2014.
8. Zorganizowano XI Łomżyński Jarmark Wielkanocny - Targi Twórczości Artystycznej 2014, 06.04.2014.
9. Zorganizowano festyn pn. ,,Namiot międzynarodowy' podczas którego zorganizowano wystawę malarstwa pod hasłem ,,10 lat Polski w UE – region wczoraj i dziś', tematyczne konkursy plastyczne, występy zespołów działających przy ROK Łomża: Kapeli Kurpiowskiej, Zespołu Pieśni i Tańca ,,Łomża', Klubu Tańca Towarzyskiego AKAT, BioAcoustic i wokalistów Studia ROK. Miejsce: park Muzeum Przyrody w Drozdowie,
14 czerwca 2014.
10. Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli instytucji kultury – cały rok.
11. Zespół Pieśni i Tańca ,,Łomża' występował na imprezach w kraju:
05.01.2014 r.- Oprawa mszy świętej w Kościele Zakonnym p.w. Trójcy Przenajświętszej, wykonanie kolęd przez dorosłą grupę Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”.
24.01.2014 r.- Koncert karnawałowy dla uczniów łomżyńskich szkół, Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich.
24.01.2014 r. - pokaz taneczny grupy baletowej działającej przy Zespole Pieśni i Tańca „Łomża” podsumowujący I semestr zajęć.
27-31.01.2014 r. - organizacja i prowadzenie przez instruktora „Zimowych ferii w Rok-u” zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży, w tym o tematyce folklorystycznej.
18.02.2014 r. - pokaz taneczny dwóch par dorosłych Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” podczas wernisażu fotografii „Słońcem malowane” w Galerii N.
07-12.04.2014 – warsztaty folklorystyczne w Serwach grupy starszej ZPiT „Łomża” i Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” z Wilna w ramach współpracy transgranicznej Litwa-Polska.
16.05.2014 r. - lekcje tańców kurpiowskich dla dzieci ze SP z Małego Płocka.
18.05.2014 r. - udział solisty Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2014 – II nagroda w kategorii solistów śpiewaków.
06.06.2014 r. - występ dziewczęcej grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” podczas festynu ludowego w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży.
07.06.2014 r. - udział Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w paradzie Woj. Podlaskiego w Łomży. Występ finałowy w bloku Regionalnego Ośrodka Kultury.
14.06.2014 r. - występy grup Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” podczas Festynu pn. „Namiot Międzynarodowy” w parku Muzeum Przyrody w Drozdowie z udziałem delegacji zagranicznych.
15.06.2014 r. - udział grupy dorosłej Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w XXI Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie – III nagroda w kategorii soliści, nagroda dla zespołu w kategorii interpretacji folkloru kurpiowskiego.
21.06.2014 r. - udział ZPiT „Łomża” w Paradzie Województwa Podlaskiego w Suwałkach.
23.06.2014 r. - lekcje pokazowe i pogadanki z uczniami Gimnazjum Katolickiego w Łomży.
24.06.2014 r. - pokaz taneczny dla rodziców klasy tanecznej działającej przy Zespole Pieśni i Tańca „Łomża” w ROK Łomża.
24.06.2014 r. - występ dla rodziców grupy baletowej i dziecięcej Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”.
09.08.2014 r. - udział dziewcząt z Zespołu w uroczystościach konsekracji w Katedrze.
18 – 22.08.2014 r. - bezpłatne warsztaty tańców regionalnych dla dzieci i młodzieży p.n. „Letnie spotkanie z tańcem”.
Wrzesień – październik - listopad - nabory do Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” - rozmowy z Dyrektorami szkół w Łomży, Piątnicy, Śniadowie, roznoszenie ulotek i plakatów, prezentacje multimedialne Zespołu, pogadanki z uczniami.
14.09.2014 r. - występ pary Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” podczas pokazów artystycznych Dożynek Diecezjalnych w Śniadowie oraz udział dziewcząt w składaniu symbolicznych darów.
19 – 20.09.2014 r. - prezentacja folkloru kurpiowskiego przez parę Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” podczas uroczystości powiatu Daugavpils na Łotwie.
02.10.2014 r. - pokazy folkloru kurpiowskiego, nauka piosenek i tańców w Oddziale dla dzieci miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.
17 – 19.10.2014 r. - warsztaty taneczno-wokalnych dla dzieci i młodzieży Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w Hotelu Zbyszko w Nowogrodzie.
11.11.2014 r. - występ dziecięcej grupy ZPiT „Łomża” na uroczystościach w ramach obchodów 96 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Muzeum Przyrody w Drozdowie.
04.12.2014 r. – dwa „Koncerty mikołajkowe” w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich dla dzieci i młodzieży łomżyńskich szkół.
15.12.2014 r. - nagrania teledysku świątecznego przez dziecięcą grupę Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”.
17.12.2014 r. - wykonanie kolęd przez dziecięcą grupę Zespołu, oprawa artystyczna Wigilii Starostwa Powiatowego w Łomży.
20.12.2014 r. - występ dziecięcej grupy podczas „Świątecznego kolędowania” w Galerii Veneda.
27.12.2014 r. - występy dwóch grup podczas spotkania opłatkowego Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”.
12. Przeprowadzono zajęcia wokalne i taneczne ZPiT ,,Łomża'.
13. W roku 2014 uszyto kostiumy kurpiowskie i uniwersalne dla nowej, najmłodszej dziecięcej grupy zespołu. Zakupiono cztery pary kozaków ludowych chłopięcych w małych rozmiarach. Systematycznie przeprowadzano również konserwację, naprawy i poprawki strojów kostiumerni „Łomży”.
14. Powstała muzyka do nowej suity kurpiowskiej, opracowana została aranżacja, odbyły się nagrania przez profesjonalnych muzyków.
15. Zrealizowano konkursy recytatorskie dla dzieci, młodzieży:
- XXVII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Baje, bajki,
bajeczki”, Piątnica, dn. 25.04.2014).
- Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” - ROK Łomża 24.04.2014.
16. Agnieszka Żemek-Pawczyńska reprezentowała Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży na:
- III edycji Lubelskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego ,,Metamorfozy Sentymentalne', Lublin, Chatka Żaka, 29.03.2014 r.
- XLI Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”, które odbyły się
31 maja 2014 roku w Olsztynie.
17. Dzieci i młodzież w ramach działającego przy ROK koła plastycznego brały udział w 10
ogólnopolskich konkursach plastycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia m.in. ,,Makulatura to nie śmieć', ,,Łomżyńskie ulice', ,,Maki spod Monte Cassino', ,,Magia roślin -drzewo', ,,Anioły Bożego Narodzenia', ,,Konkurs na ozdobę świąteczną', ,,Jesienne nastroje'.
18. Zorganizowano VIII Dziecięcą Galę Taneczną i XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o „Puchar Marszałka, Starosty i Prezydenta Miasta Łomża, 24-25.05.2014 r.
19. Przeprowadzono szkolenia i pokazy taneczne z tańca towarzyskiego dla dzieci o młodzieży
szkolnej z terenu powiatu i Łomży.
20. Udział par Klubu Tańca Towarzyskiego ,,AKAT' w ponad dwudziestu ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego na terenie całej Polski zdobywając czołowe miejsca.
21. Prowadzono tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl,
www.naszakultura.pl), aktualizowane na bieżąco.
22. Prowadzono rejestr informacji o twórcach ludowych Ziemi Łomżyńskiej.
23. Przeprowadzono spotkania konsultacyjno - szkoleniowe dla jednostek kultury z terenu
Powiatu Łomżyńskiego.
24. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 67 dzieci (7 grup,) odbyło się ponad 250 godzin lekcyjnych zajęć.
25. Zrealizowano w Galerii N:
- wernisaż wystawy kart bożonarodzeniowych ze zbiorów Zdzisława Kalinko, 16.12.2014,
- wernisaż wystawy poplenerowej ,,Łomżyńskie krajobrazy', 21.11.2014,
- wernisaż wystawy haftu krzyżykowego Ewy Brzeziak, 07.10.2014,
- wernisaż wystawy „XVIII Konkursu Fotografii Wojska Polskiego - Sieradz 2013”,
16.09.2014
- wernisaż wystawy malarstwa Sylwestra Chrapowicza, 20.05.2014,
- wernisaż wystawa grafiki i malarstwa Ryszarda Olkuśnika, 29.04.2014 r.,
- wernisaż wystawy malarstwa Rafała Lewickiego, 11.03.2014 r.,
- wernisaż wystawy malarstwa Katarzyny Kostrzeby, 21.01.2014 r.,
- wernisaż wystawy fotografii Zbigniewa Brzezińskiego pt. ,,Malowane słońcem' 18.02.2014,
26. Zorganizowano XXI Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2014, 28.06 – 06.07.2014.
27. W ramach działań edukacyjnych realizowano program ,,Żywe lekcje - wychowanie przez sztukę' zapoznawano dzieci i młodzież z funkcjonowaniem pracowni ROK.
28. Zorganizowano Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej, 18 maja 2014, w którym wzięły udział zespoły z terenu Powiatu Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Zambrowskiego i Grajewskiego.
29. Zorganizowano w dniu 15.06.2014 r. XXI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.
30. Zorganizowano koncert pt. ,,To już lato!' - koncert wokalistów Studia ROK, 26.06.2014 r.
31. Kapela Kurpiowska wystąpiła na ok. 10 koncertach w całej Polsce.
32. Zorganizowano koncert Moniki Kuszyńskiej, Łomża, 24.10.2014.
33. Zorganizowano XXII Giełdę Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, 28.11.2014.
34. Zorganizowano IV Festiwal Piosenki Świątecznej ,,Gwiazdkowe Nutki 2014', 07.12.2014.
35. Zorganizowano Mikołajkowe Targi Twórczości Artystycznej, 07.12.2014.
36. Zorganizowano konkurs plastyczny pt. ,,Łomżyńskie tradycje bożonarodzeniowe',
07.12.2014.
37. Prowadzono zajęcia wokalne dla członków Studia Wokalnego ROK, członkowie brali udział w konkursach wokalnych zdobywając nagrody i wyróżnienia (III Łapska Akademia Wokalna, ,,XXI Regionalny Konkurs Piosenki „Grajewo 2014”).
38. Wydano ,,Łomżyński Informator Kulturalny 2015', kalendarz imprez powiatu łomżyńskiego, grudzień 2015.

Data powstania: środa, 29 lip 2015 11:58
Data opublikowania: środa, 29 lip 2015 12:01
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 5698 razy

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za rok 2013
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY
za rok 2013

W roku 2013 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy:

1. Zorganizowano Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych 2013, ROK Łomża,
12.01.2013 r.
2. Zorganizowano X Łomżyński Jarmark Wielkanocny - Targi Twórczości Artystycznej 2013, 17.03.2013.
3. Zorganizowano koncert Ray Wilson & Quartet – Genesis Classic, Łomża, 24.02.2013.
4. Zorganizowano ,,Zimowe Ferie w ROK-u'', 21-25.01.2013 r.
5. Zorganizowano wieczór poetycki Carpe Diem, 5 stycznia 2013 r.
6. Zorganizowano przedstawienie zatyt. „Tuwim, jakiego nie znamy II”, 23 czerwca 2013, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,
7. Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli instytucji kultury – cały rok.
8. Zespół Pieśni i Tańca ,,Łomża'' występował na imprezach w kraju:
- 05.01.2013 r.- Oprawa mszy świętej w Klasztorze Sióstr Benedyktynek, wykonanie kolęd przez dorosłą grupę Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”.
- 06.01.2013r.- Koncert kolęd w wykonaniu dorosłej grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w Centrum Kultury na ul. Sadowej podczas noworocznego spotkania artystów, twórców
i animatorów kultury.
- 26.04.2013- udział Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w paradzie w Białymstoku z okazji 500 lecia Województwa Podlaskiego.
- 27.04.2013 - dwa Jubileuszowe Koncerty z okazji 35 lecia działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”.
- 29.04.2013 - występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” na Gali wręczania Kurpików w Ostrołęce.
- 19.05.2013- udział par tanecznych Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2013.
- 29.05.2013- występ klasy tanecznej działającej przy Zespole Pieśni i Tańca „Łomża” w SP Nr 10 w Łomży z okazji Dnia Dziecka.
- 04.06.2013 - występ klasy tanecznej działającej przy Zespole Pieśni i Tańca „Łomża” w SP Nr 10 w Łomży podczas zebrania rodziców klas I.
- 06.06.2013 – warsztaty tańców kurpiowskich w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży.
- 07.06.2013 – pokaz tańców i pieśni kurpiowskich w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” na festynie w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży.
- 15.06.2013 – pokaz tańców kurpiowskich w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” na Starym Rynku w Łomży.
- 16.06.2013 - udział grupy dorosłej i dziecięco- młodzieżowej, solistów- wokalistów i pary tanecznej Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w XX Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.
- 21.06.2013 – pokaz taneczny dla rodziców klasy tanecznej z SP 10 działającej przy Zespole Pieśni i Tańca „Łomża” w ROK Łomża.
- 26.06.2013 - występ klasy gimnazjalnej tanecznej działającej przy ZPiT „Łomża” podczas uroczystości szkolnej PG NR 9 w Łomży.
- 04.07.2013 – statystowanie członków Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w operze „Makbet” w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża 2013.
- 07.07.2013 – pokaz Suity kontuszowej w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” podczas Wielkiej Gali w Pałacu w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża 2013.
- 12-16.08.2013 – Warsztaty artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” - Nowogród 2013
- wrzesień 2013 - zorganizowano zajęcia taneczno-baletowe dla dzieci w wieku 7-9 lat.
- 06. 10.2013 - zorganizowano Ogólnopolską Akcję Studencką w ramach Dnia Tańca Ludowego ,,Wytnij Hołubca''.
- 15-16.10.2013 - zespół wystąpił z koncertem w restauracji ,,Pod topolami''.
- 23.10.2013 – ZPiT ,,Łomża'' wystąpił w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, która organizowała I Ogólnopolski Konkurs Kulinarny, w których rywalizowało dziesięć trzyosobowych zespołów kucharzy z całego kraju.
- 10.11.2013 - uroczyste spotkanie członków i przyjaciół TPZŁ w auli I LO w Łomży pokaz tańca ludowego grupy dorosłej Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”.
- 06.12.2013 - „Mikołajkowe rozmaitości artystyczne” - dwa koncerty w sali widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich dla dzieci i młodzieży łomżyńskich szkół.
9. Przeprowadzono zajęcia wokalne i taneczne ZPiT ,,Łomża''.
10. Zrealizowano konkursy recytatorskie dla dzieci, młodzieży (XXVI Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Baje, bajki, bajeczki”, Piątnica Piątnica, dn.
26.04.2013).
Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” - ROK Łomża - 24.04.2013.
11. Agnieszka Żemek- Pawczyńska reprezentowała Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży na
XL Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”, które odbyły się 27 - 29
czerwca 2013 roku w Olsztynie.
12. Dzieci i młodzież w ramach z działającego przy ROK koła plastycznego brały udział w
konkursach plastycznych m.in.: ,,Makulatura to nie śmieć. Ptasi świat". Była to już trzecia edycja eko-konkursu. (MDK-DŚT Łomża), V edycja konkursu "Jan Paweł II w pamięci Polaków" Turośl, ,,Etiopia'' – Fundacja WyspArt, Kraków, XXV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Od morza jesteśmy”, MDK Elbląg.
13. Zorganizowano ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego XVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o „Puchar Prezydenta Miasta Łomży i Starosty Łomżyńskiego” oraz VII Dziecięcą Galę Taneczną, 13-14 kwietnia 2013 r.
14. Przeprowadzono szkolenia i pokazy taneczne z tańca towarzyskiego dla dzieci o młodzieży
szkolnej z terenu powiatu i Łomży.
15. Udział par Klubu Tańca Towarzyskiego ,,AKAT'' w ponad dwudziestu sześciu ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego na terenie całej Polski zdobywając czołowe miejsca.
16. Prowadzono tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl,
www.naszakultura.pl), aktualizowane na bieżąco.
17. Prowadzono rejestr informacji o twórcach ludowych Ziemi Łomżyńskiej.
18. Przeprowadzono spotkania konsultacyjno - szkoleniowe dla jednostek kultury z terenu
Powiatu Łomżyńskiego.
19. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 55 dzieci (5 grup,) odbyło się ponad 120 godzin lekcyjnych zajęć.
21. Zrealizowano w Galerii N:
- wernisaż wystawy malarstwa Grażyny Nadrowskiej, 12.02.2013,
- wernisaż wystawa fotografii pn. ,,W krainie czterech żywiołów'' Barbary Szantuli,
Ireny Szantuli i Tadeusza Szantuli, 20.03.2013 r. ,
- wernisaż wystawy malarstwa Janiny Rogowskiej 10.04.2013 r.,
- wernisaż wystawy malarstwa Józefa Matuszelańskiego, 21.05.2013,
- wernisaż wystawy malarstwa Gyarfas Jeno Lörinczy i fotografii z albumu ,,Łomża
w dolinie Narwi’’ Gabor Lörinczy, 25 czerwca 2013 r.,
- XX lecia istnienia Galerii N w Łomży, 15 października 2013 r.,
- wystawę fotografii stereoskopowej Tomasza Bielawskiego i Krzysztofa Ostrowskiego pt. ,,Kawa po turecku... czyli Turecka Riviera w 3D'', 19 listopada 2013 roku.
22. Zorganizowano Jubileuszowy XX Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2013, 29 czerwca – 7 lipca 2013.
23. W ramach działań edukacyjnych realizowano program ,,Żywe lekcje - wychowanie przez sztukę'' zapoznawano dzieci i młodzież z funkcjonowaniem pracowni ROK.
24. Zorganizowano Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej, 19 maja 2013, w którym wzięły udział zespoły z terenu Powiatu Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Zambrowskiego i Grajewskiego.
25. Zorganizowano w dniu 16.06.2013 r. XX Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.
26. Kapela Kurpiowska wystąpiła na ok. 18 koncertach w całej Polsce.
27. Zrealizowano ,,Wakacje w pracowni plastycznej ROK'', lipiec-sierpień 2013.
28. Zorganizowano koncert pt. ,,Blues Rock Festival - Bez Darka'' poświęcony pamięci Darka Gałczyka. Wystąpili Holy Water, The BL Blues Band, Brovar Ł, Polityka, 04.10.2013 r.
29. Zorganizowano koncert zespołu ,,Kobranocka'', 9 listopada 2013 r.
30. Zorganizowano III edycję Festiwalu Piosenki Świątecznej ,,Gwiazdkowe Nutki 2013'', 8 grudnia 2013 roku.
31. Zorganizowano uroczystą galę jubileuszową 60 lecia działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, Miejsce: Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich ul. Sadowa 12,
29 listopada 2013 roku.
32. Zorganizowano Powiatowy Konkurs Plastyczny „Łomżyńskie Tradycje Bożonarodzeniowe”. Na konkurs wpłynęło 190 prac, 3 grudnia 2013.
33. Wydano Łomżyński Informator Kulturalny 2014 – kalendarium imprez i wydarzeń kulturalnych regionu, grudzień 2013.
34. Zorganizowano XXI Giełdę Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 2013. Festiwal skierowany do dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża, 23 listopada 2013 r.
35. Zorganizowano Mikołajkowe Targi Twórczości, 8 grudnia 2013 r.
Data powstania: wtorek, 11 lut 2014 16:04
Data opublikowania: wtorek, 11 lut 2014 16:10
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 7065 razy

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2011 rok
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY za rok 2011 W roku 2011 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy: 1. Zorganizowano Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych Łomża 2011, ROK Łomża, 15.01.2011 r. 2. VIII Łomżyński Jarmark Wielkanocny - Targi Twórczości Artystycznej – 3 kwietnia 2011 r. 3. Zorganizowano koncert ,,The Innocent Socerers'' Adam Pierończyk - Pensjonat Retro - 06.03.2011 r. 4. Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli instytucji kultury – cały rok. 5. Zorganizowano ,,Zimowe Ferie w ROK-u''. Zajęcia dla dzieci i młodzieży od 31 stycznia do 4 lutego 2011 roku. 6. Zespół Pieśni i Tańca „Łomża”: przygotowanie Zespołu i zorganizowanie dwóch koncertów edukacyjnych dla dzieci z klas I-III pn. „Kwiecień plecień bo przeplata...” 12.04.2011 r., w programie: tańce i pieśni regionu kurpiowskiego, rzeszowskiego, śląskiego, obrazki sceniczne: plotkarki, masielnice, gaik w wykonaniu dziecięcej i młodzieżowej grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”, miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, - pokaz grupy dziecięcej i młodzieżowej ZPiT ,,Łomża'' w Niepublicznym Przedszkolu ,,Mały Artysta'', 15.04.2011 r. - w dniach 28-29 maja 2011 r. pobyt z delegacją Powiatu Łomżyńskiego, Zespół Pieśni i Tańca „Łomża” oraz Kapela Kurpiowska „ROK” reprezentowali Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Augsdaugava 2011” na Łotwie, - zgrupowanie artystyczne w Nowogrodzie w dniach 18 - 20.07.2011 r. - zgrupowanie artystyczne w Mrozach w dniach 22-29.08.2011 r. - pokaz klas tanecznych działających przy ZPiT ,,Łomża'' w ramach zawodów sportowych organizowanych z okazji Dnia Dziecka przez Szkołę Podstawową nr 10 w Łomży, - koncert kolęd Studia Piosenki ROK dedykowane Paulinie Sokół, 15.01.2011 r. 7. Dziecięce Studio Piosenki i Tańca: prowadzenie zajęć tanecznych z dwiema grupami dzieci w wieku 4-7 lat – około 60 osób. 8. Przeprowadzono zajęcia wokalne i taneczne ZPiT ,,Łomża''. - zajęcia taneczne programowe z dwiema grupami dzieci i młodzieży Zespołu – wtorki, piątki w godz. 16.00 – 21.00, - zajęcia programowe z dwiema klasami z SP 10 w ramach ZPiT ,,Łomża" ( raz w tygodniu po 1 godz.). 9. Konkursy recytatorskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (XXIV Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Baje, bajki, bajeczki”, Piątnica 28.04.2011 . Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” - ROK Łomża - 27.04.2010. 10. Zrealizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktycznej ph. ,,Moja rodzina'' - wrzesień - listopad 2011. 11. Zrealizowano konkurs plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową – finał 03.12.2011 r. 12. Dzieci i młodzież w ramach z działającego przy ROK koła plastycznego brały udział w konkursach plastycznych m.in.: ,,Sposób na życie – Jestem wolny'' (MDK-DŚT Łomża), odbyło się rozstrzygnięcie Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Pt. „Magiczny świat średniowiecznych baśni i legend”, Młodzieżowy Domu Kultury „Ratusz”, Malbork 06.06.2011 r. (wyróżnienie dla Kacpra Żmudy), XXXIII Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej pn. ,,Krajobraz Polski - Tradycje - Współczesność – Przyszłość'', Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku (nagroda dla Karoliny Czaplickiej), 07.05.2011, VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Mój Brzechwa'', Młodzieżowy Dom Kultury ,,Dom Harcerza'' w Krakowie (wyróżnienie dla Kacpra Żmudy). 13. Zorganizowano XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o „Puchar Prezydenta Łomży” oraz V Dziecięcą Galę Taneczną, 28 maja 2011 r. 14. Przeprowadzono szkolenia i pokazy taneczne z tańca towarzyskiego dla dzieci o młodzieży szkolnej z terenu powiatu i Łomży. 15. Udział par Klubu Tańca Towarzyskiego ,,AKAT'' w ponad trzydziestu ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego na terenie całej Polski. 16. Prowadzono tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl), aktualizowane na bieżąco. 17. Prowadzono rejestr informacji o twórcach ludowych Ziemi Łomżyńskiej. 18. Przeprowadzono spotkania konsultacyjno - szkoleniowe dla jednostek kultury z terenu Powiatu Łomżyńskiego. 19. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 55 dzieci (6 grupy, 1 w tygodniu) odbyło się ponad 120 godzin lekcyjnych zajęć. 20. Zrealizowano wystawy w Galerii N: - wystawa rysunku i malarstwa Izabeli Cierpikowskiej, Galeria N, 18.01.2011 r. - wystawa tkaniny Teresy Matuszelańskiej, Galeria N, 22.03.2011 r. - wystawa Piętnastolecia Środowiskowego Domu Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 12.04.2011, - wystawa akwareli Barbary Pełszyk, Galeria N, 24.05.2011 r. - wystawa malarstwa Kazimiery Janiak, Galeria N, 14,06.2011 r. - wystawa malarstwa Zofii Ptaszyńskiej, Galeria N, 25.10.2011 r. - wystawa akwareli Kazimierza Wojewody, Galeria N, 22.11.2011 r. - wystawa malarstwa Elżbiety Bronowicz, Galeria N, 13.12.2011. 21. Zorganizowano XVIII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2011, 03-10.07.2011. 22. W ramach działań edukacyjnych realizowano program ,,Żywe lekcje - wychowanie przez sztukę'' zapoznawano dzieci i młodzież z funkcjonowaniem pracowni ROK. 23. Zorganizowano Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej (15 maja 2011), w którym wzięły udział zespoły z terenu Powiatu Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Zambrowskiego i Grajewskiego. 24. Zorganizowano w dniach 18-19 czerwca 2011 r. XVIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie. 25. Kapela Kurpiowska wystąpiła na ok. 25 koncertach w całej Polsce. 26. Zrealizowano Giełdę Piosenki Dziecięcej, marzec – listopad 2011. 27. Zrealizowano następujące tematy edukacyjne, jako uzupełnienie programu „Żywe lekcje: wychowanie przez sztukę”: - z plastyki (techniki grafiki i kolażu, rysunek, elementy rzeźby), - z tańca (rytmika taneczna z elementami tańca towarzyskiego), - „abc tańca” czyli od klasyki do tańca współczesnego, - z zagadnień kultury ludowej, - z historii stroju polskiego. 28. Przy ROK działają dwie grupy wokalne i soliści: - Kwartet wokalny ,,Mezzoforte'' zajął III miejsce w XVIII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2011, - Trio wokalne Studia ROK w składzie: Aleksandra Domalewska, Katarzyna Domalewska i Urszula Domalewska zajęły I miejsce w XVIII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2011, - Magdalena Cwalina ze Studia ROK w Łomży zajęła I miejsce w XVIII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2011, - Przemysław Bazydło ze Studia ROK w Łomży zajął I miejsce w XVIII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2011, - Aleksandra Ejsmond zajęła III miejsce w XVIII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2011, - Katarzyna Górska zajęła I miejsce w XVIII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2011. 29. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zorganizował spotkanie z podróżnikiem - wirtualną podróż przez kontynenty, pokaz multimedialny skierowany do dzieci i młodzieży. ,,Odkrywajmy wspólnie bogactwo naturalne i kulturalne świata'', to tytuł cyklu spotkań edukacyjnych bazujących na wieloletnich doświadczeniach z licznych wypraw podróżników. 08.04.2011r. 30. Grupa taneczna osób niepełnosprawnych ,,Tacy Sami'' wzięła udział w dniach 19-23 listopada 2011 roku w finale międzynarodowego projektu MODE H w Tours we Francji. Udział w międzynarodowym projekcie dotyczył osób niepełnosprawnych Mode H. Wyjazd grupy młodzieży z Powiatu Łomżyńskiego do Tour we Francji. 31. Zorganizowano IX Łomżyński Jarmark Mikołajkowy - Targi Twórczości Artystycznej – 3 grudnia 2011 r. 32. Realizowane projekty: - pozyskano fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa – Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, - realizacja projektu o tematyce profilaktycznej ,,Bez nałogów świat buduję, bo śpiewam, tańczę i maluję '' – cykl działań profilaktycznych. Celem projektu jest promocja zdrowego stylu życia jako świadomego wyboru życia bez nałogów, dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających, systemach wartości, umiejętnościach życiowych, sposobach rozwiązywania problemów i konfliktów, wzmacnianie motywacji do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień, - Zrealizowano projekt pn. ,,Pokonujemy bariery - edukacja nieformalna sposobem na integrację społeczną''. Na ogólną wartość 43.104,60. Projekt zakończy się dnia 28 lutego 2011 roku. Celem projektu było: integracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, nauka właściwej autoprezentacji, pokonywanie barier związanych z kontaktami i w pracy z innymi ludźmi, nabywanie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy: młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem. - pozyskano fundusze na ,,W kurpiowskiej krainie'' – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze środków finansowych Marszałka Województwa Podlaskiego, - pozyskano fundusze na realizację XVIII Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie ze środków finansowych Marszałka Województwa Podlaskiego, - pozyskano fundusze na realizację XVIII Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża ze środków finansowych Marszałka Województwa Podlaskiego.
Data powstania: wtorek, 7 lut 2012 08:49
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2012 08:51
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 7996 razy

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY za rok 2010
W roku 2010 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy:

1. Zorganizowano Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego - Łomża 2010, ROK Łomża, 12-13.02.2010 r.
2. VII Łomżyński Jarmark Wielkanocny - Targi Twórczości Artystycznej – 21 marca 2010 r.
3. Zorganizowano koncert ,,RAY WILSON-Genesis Unplugged'' - Pensjonat Retro - 28.04.2010
4. Zorganizowano koncert zespołu ,,The Globtrotters'' – Pensjonat Retro - 17.06.2010 r.
5. Zorganizowano koncert Waldemara Malickiego - aula im. Hanki Bielickiej, II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - 30.04.2010 roku.
6. Zorganizowano koncert Tadeusza Woźniaka - aula im. Hanki Bielickiej, II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - 26.02.2010 r.
7. Zorganizowano promocję nowego tomiku wierszy Jarosława Choromańskiego ,,Rysa bursztynowej szpilki'' - Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - 09.01.2010 roku.
8. Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli instytucji kultury – cały rok.
9. Zorganizowano ,,Zimowe Ferie w ROK-u''. Zajęcia dla dzieci i młodzieży od 25 do 29 stycznia 2010 roku.
10. Zespół Pieśni i Tańca „Łomża”:
przygotowanie Zespołu i zorganizowanie dwóch koncertów edukacyjnych dla dzieci z klas I-III pn. „Wiosenne inspiracje” 23.04.2010 r.,
w programie: Kurpie, piosenki Wesoła niedziela, jadą goście, Śląsk-dzieci, Plotkarki, Krakowiak dziecięcy, zagadki, Zaborów, Pan Jan, Kraków,
miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,
pozyskanie funduszy na realizację filmu promocyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”,
opracowanie scenariusza, realizacja,
nagroda Prezesa Związku Kurpiów ,,Kurpik 2010'' dla ZPiT „Łomża” w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego,
występy i program animacyjny w Pułtusku,
Przygotowanie Zespołu i występ na Dniach Śniadowa,
- zgrupowanie artystyczne w Nowogrodzie w dniach 19 - 23.08.2010r.
11. Zorganizowano koncerty Zespołu Pieśni i Tańca ,,Łomża" dla dzieci i młodzieży:
- „Zimowe Ferie w Roku” zajęcia taneczne i animacja w dniach 25 - 29.01.2010 r..
12. Dziecięce Studio Piosenki i Tańca:
prowadzenie zajęć tanecznych z dwiema grupami dzieci w wieku 4-7 lat – około 60 osób,
13. Przeprowadzono zajęcia wokalne i taneczne ZPiT ,,Łomża''.
- zajęcia taneczne programowe z dwiema grupami dzieci i młodzieży Zespołu – wtorki, piątki w godz. 16.00 – 21.00,
- zajęcia programowe z dwiema klasami z SP 10 w ramach ZPiT ,,Łomża" ( raz w tygodniu po 1 godz.),
14. Konkursy recytatorskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (XXIII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Baje, bajki, bajeczki”, Piątnica 22.04.2010 .
Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” - ROK Łomża - 21.04.2010 .
15. Zorganizowano konkursy plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktycznej ph. ,,List do moich rodziców'' - wrzesień - listopad 2010.
16. Dzieci i młodzież w ramach z działającego przy ROK koła plastycznego brały udział w
konkursach plastycznych m.in.: ,,Sposób na życie – Jestem wolny'' (MDK-DŚT Łomża).
17. Zorganizowano XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o „Puchar Prezydenta Łomży” oraz III Dziecięcą Galę Taneczną, 29-30 maja 2010 r.
18. Zorganizowano VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Łomży w Tańcu Towarzyskim o ,,Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego'' – Piątnica, Gminna Hala Sportowa – 17.10.2010 r.
19. Przeprowadzono szkolenia i pokazy taneczne z tańca towarzyskiego dla dzieci o młodzieży
szkolnej z terenu powiatu i Łomży.
20. Udział par Klubu Tańca Towarzyskiego ,,AKAT'' w ponad trzydziestu ogólnopolskich
turniejach tańca towarzyskiego na terenie całej Polski.
21. Prowadzono tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl,
www.naszakultura.pl), aktualizowane na bieżąco.
22. Prowadzono rejestr informacji o twórcach ludowych Ziemi Łomżyńskiej.
23. Przeprowadzono spotkania konsultacyjno - szkoleniowe dla jednostek kultury z terenu
Powiatu Łomżyńskiego.
24. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 55 dzieci (6 grupy, 1 w tygodniu) odbyło się
ponad 150 godzin lekcyjnych zajęć.
25. Zrealizowano wystawy w Galerii N:
- wystawa malarstwa Anny Filipkowskiej-Wybranowskiej, Galeria N, 19.01.2010 r.
- wystawa fotografii Bohdana Szumskiego, Galeria N, 16.02.2010 r.
- wystawa malarstwa Kazimierza Wojewody, Galeria N, 23.03.2010 r.
- wystawa tkanin Koła Tkackiego Klubu Garnizonowego w Łomży, Galeria N, 20.04.2010 r.
- wystawa malarstwa Sylwestra Chrapowicza, Galeria N, 18.05.2010 r.
- wystawa fotografii Urszuli Gronostajskiej, Galeria N, 22,06.2010 r.
- wystawa rysunku i malarstwa Grzegorza Przyjemskiego, Galeria N, 14.09.2010 r.
- wystawy akwareli, grafiki i rysunku Ryszarda Olkuśnika, Galeria N, 19.10.2010 r.
- wystawy malarstwa Stanisława Borzuchowskiego, Galeria N, 23.11.2010 r.
26. Zorganizowano XVII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2010, 04-11.07.2010.
27. W ramach działań edukacyjnych realizowano program ,,Żywe lekcje - wychowanie przez sztukę'' zapoznawano dzieci i młodzież z funkcjonowaniem pracowni ROK.
28. Zorganizowano Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
w Zbójnej (16 maja 2010), w którym wzięły udział zespoły z terenu Powiatu Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Zambrowskiego i Grajewskiego.
29. Zorganizowano w dniach 13 czerwca 2010 r. XVII Ogólnopolskie Dni Kultury
Kurpiowskiej w Nowogrodzie.
30. Kapela Kurpiowska wystąpiła na ok. 32 koncertach w całej Polsce.
31. Zorganizowano Giełdę Piosenki Dziecięcej, marzec – listopad 2010.
32. Zrealizowano następujące tematy edukacyjne, jako uzupełnienie programu „Żywe lekcje: wychowanie przez sztukę”:
- z plastyki (techniki grafiki i kolażu, rysunek, elementy rzeźby),
- z tańca (rytmika taneczna z elementami tańca towarzyskiego),
- „abc tańca” czyli od klasyki do tańca współczesnego,
- z zagadnień kultury ludowej,
- z historii stroju polskiego.
33. Przy ROK działają dwie grupy wokalne i soliści:
- Kwartet wokalny ,,Mezzoforte'' w składzie: Anna Grądzka, Marta Olszyńska, Patrycja Chmura i Patrycja Bajno zajęły I miejsce w XVII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2010,
- Trio wokalne Studia ROK w składzie: Aleksandra Domalewska, Katarzyna Domalewska i Urszula Domalewska zajęły I miejsce w XVII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2010,
- Alicja Kolasińska zajęła III miejsce w XVII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2010,
- Katarzyna Górska otrzymała wyróżnienie w XVII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2010.
34. Realizowane projekty:
- pozyskano fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Mecenatu Ministra Kultury,
- Od 1 sierpnia br. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje projekt pt. „Edukacja regionalna – „Wiedza o folklorze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Projekt wpisuje się w oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez realizację cyklu zajęć z tradycji i folkloru polskiego. Pozwoli to na rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania muzyką ludową, tańcem i pieśnią a także wpłynie na poszerzenie wiedzy na temat różnych regionów Polski pod kątem folkloru i kultury ludowej tych obszarów.
Beneficjentami projektu jest 40 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu i Pniewie. W ramach zajęć odbywać się będą prezentacje multimedialne związane z tematyką dotyczącą regionów: Kurpi Zielonych, Łowickiego, Krakowskiego, Rzeszowskiego, Kaszubskiego, Lubelskiego oraz tańców narodowych: poloneza, mazura, krakowiaka, kujawiaka, oberka. Wartość kosztorysowa projektu 49.720 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 49.340,31, zwróciliśmy kwotę 379,63
- Od 1 listopada jest realizowany projekt pn. ,,Pokonujemy bariery - edukacja nieformalna sposobem na integrację społeczną''. Na ogólną wartość 43.104,60. Na dzień 31 grudnia wydatki wyniosły 11.967,90. Projekt zakończy się dnia 28 lutego 2011 roku. Celem projektu jest: integracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, nauka właściwej autoprezentacji, pokonywanie barier związanych z kontaktami i w pracy z innymi ludźmi, nabywanie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy: młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem.
- udział w międzynarodowym projekcie dotyczącym osób niepełnosprawnych Mode H. Wyjazd grupy młodzieży z Powiatu Łomżyńskiego do Tour 15-22.10.2010 r.
Data powstania: środa, 9 mar 2011 09:58
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2012 08:49
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 7975 razy

Sprawozdanie z działalności za rok 2009

Sprawozdanie z działalności za rok 2009
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY
za rok 2009

W roku 2009 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy:

1. Zorganizowano Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych 2009 , ROK Łomża,
17.01.2009 r.
2. VI Łomżyński Jarmark Wielkanocny - Targi Twórczości Artystycznej – 29 marca 2009 r.
3. Koncert Czesław Śpiewa, pensjonat Retro, 09 lutego 2009 r.
4. Zorganizowano koncert Adam Pierończyk Trio, pensjonat Retro, 01.03.2009 r.
5. Zorganizowano festyn ,,Pożegnanie lata'', 13 września 2009 r.
6. Zorganizowano koncert Gaby Kulki, pensjonat Retro, 23 października 2009 r.
7. Zorganizowano koncert zespołu Cree, pensjonat Retro, 13 listopada 2009 r.
8. Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli instytucji kultury – cały rok.
9. Zespół Pieśni i Tańca ,,Łomża'' występował na imprezach w kraju:
- występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” z okazji 10-lecia Starostwa Powiatowego w Łomży 13.05.2009 sala widowiskowa Filharmonii.
- występ ZPiT „Łomża” w karczmie Pod Topolami z okazji 10-lecia szpitala w Łomży
29.05.2009.
- występ ZPiT „Łomża” na Dniach Kultury Kurpiowskiej i udział w konkursie zespołów
kurpiowskich (II nagroda zespołowa, I nagroda para taneczna, II i III nagroda solistki) –
21.06.2009.
- oprawa artystyczna ZPiT „Łomża” Festiwalu Muzyczne Dni Drozdwo-Łomża – 12.07.2009.
- oprawa i pokaz artystyczny Wesela wesel – Katedra Łomżyńska i Seminarium – 01.08.2009.
- występy ZPiT „Łomża” na festynie „Pożegnanie lata” - 13.09.2009.
- występy ZPiT „Łomża” na festynie w Pniewie – 20.09.2009.
- oprawa artystyczna 10-lecia Publicznego Gimnazjum nr 8 – 19.11.2009.
- koncert w Jedwabnem z okazji 80-lecia Banku Spółdzielczego – 20.11.2009.
10. Zorganizowano koncerty Zespołu Pieśni i Tańca ,,Łomża" dla dzieci i młodzieży:
- „Witaj wiosno” - 25.03.2009 godz. 10.00 i 12.00 sala ROK.
- Koncerty gwiazdkowe – 17.12.2009 godz. 10.00 i 12.00.
11. Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” -
- w Wiźnie – 27-30.08.2009.
- w siedzibie ZPiT „Śląsk” w Koszęcinie – 04.11.2009.
12. Przeprowadzono zajęcia wokalne i taneczne ZPiT ,,Łomża''.
13. Konkursy recytatorskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (XXII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Baje, bajki, bajeczki”, Piątnica 23.04.2009.
Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” - ROK Łomża - 30.04.2009.
14. Zorganizowano konkursy plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktycznej ph. ,,Zdrowie- zawsze w dobrym stylu'' - październik - listopad 2009.
15. Dzieci i młodzież w ramach z działającego przy ROK koła plastycznego brały udział w
konkursach plastycznych m.in.: ,,Sposób na życie – Jestem wolny'' (MDK-DŚT Łomża).
16. Zorganizowano ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego XIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o „Puchar Prezydenta Łomży” oraz II Dziecięcą Galę Taneczną
24-25 października 2009 r.
17. Przeprowadzono szkolenia i pokazy taneczne z tańca towarzyskiego dla dzieci o młodzieży
szkolnej z terenu powiatu i Łomży.
18. Udział par Klubu Tańca Towarzyskiego ,,AKAT'' w ponad trzydziestu ogólnopolskich
turniejach tańca towarzyskiego na terenie całej Polski.
19. Prowadzono tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl,
www.naszakultura.pl), aktualizowane na bieżąco.
20. Prowadzono rejestr informacji o twórcach ludowych Ziemi Łomżyńskiej.
21. Przeprowadzono spotkania konsultacyjno - szkoleniowe dla jednostek kultury z terenu
Powiatu Łomżyńskiego.
22. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 55 dzieci (4 grupy, 3 w tygodniu) odbyło się
ponad 170 godzin lekcyjnych zajęć.
23. Zrealizowano wystawy w Galerii N:
- wernisaż wystawy haftu krzyżykowego pani Alicji Matejkowskiej oraz wystawa modelarstwa pana Franciszka Matejkowskiego 20.01.2009,
- wernisaż wystawa malarstwa Pani Katarzyny Kostrzeby 10.03.2009 r. ,
- wernisaż wystawy ,,Gdy zegar staje, czas idzie dalej... '' - Księdza Jana Grochowskiego artystyczna wizja zegara'' 21.04.2009 r.,
- wernisaż wystawy malarstwa i fotografii Pani Barbary Gałczyńskiej pt. „Blisko i Daleko” - 22.05.2009 r.,
- wernisaż wystawy malarstwa Pani Justyny Kryszpin – Żmuda - 16.06.2009 r,
- wernisaż wystawy akwareli Ireneusza Chylińskiego - 22.09.2009 r.,.
- wernisaż wystawy malarstwa Jerzego Edwarda Stachury - 20.10.2009 r.,
- wernisaż wystawy poplenerową Krajobrazy łomżyńskie - 25 lat Klubu Garnizonowego - 17.11.2009 r.
- wernisaż wystawy prac Pani Agnieszki Arciszewskiej - Dobrzyckiej - 08.12.2009 r.
24. Zorganizowano Międzynarodowy XVI Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2009, 05-12.07.2009.
25. W ramach działań edukacyjnych realizowano program ,,Żywe lekcje - wychowanie przez sztukę'' zapoznawano dzieci i młodzież z funkcjonowaniem pracowni ROK.
26. Zorganizowano Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
w Zbójnej (17 maja 2009), w którym wzięły udział zespoły z terenu Powiatu Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Zambrowskiego i Grajewskiego.
27. Zorganizowano w dniach 20-21 czerwca 2009 r. XVI Ogólnopolskie Dni Kultury
Kurpiowskiej w Nowogrodzie.
28. Kapela Kurpiowska wystąpiła na ok. 32 koncertach w całej Polsce.
29. Zorganizowano Giełdę Piosenki Dziecięcej, marzec – listopad 2009.
30. Zrealizowano następujące tematy edukacyjne, jako uzupełnienie programu „Żywe lekcje: wychowanie przez sztukę”:
- z plastyki (techniki grafiki i kolażu, rysunek, elementy rzeźby),
- z tańca (rytmika taneczna z elementami tańca towarzyskiego),
- „abc tańca” czyli od klasyki do tańca współczesnego,
- z zagadnień kultury ludowej( np. malowanie pisanek, przygotowywanie palm wielkanocnych, wycinanek ludowych itp.)
- z historii stroju polskiego.

Data powstania: poniedziałek, 2 sie 2010 09:07
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sie 2010 09:08
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 8616 razy

Sprawozdanie z działalności za rok 2008

Sprawozdanie z działalności za rok 2008
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY
za rok 2008

W roku 2008 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy:

1. Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa 2008, ROK Łomża, 2-3.02.2008.
2. V Przegląd Twórczości Artystycznej Łomża 2008, 09.03.2008.
3. Koncert Krzysztofa Dauszkewicza - 06.03.2008 r.
4. Zorganizowano koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo - 06.04.2008 r.
5. Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli instytucji kultury – 08.05.2008.
6. Zespół Pieśni i Tańca ,,Łomża'' występował na imprezach w kraju:
- 25.05.2008 – występ na Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej,
- 06.06.2008 - występ na Łomżyńskich Juwenaliach,
- 29.06.2008 – występ na Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie,
- 05.09.2008 - występ w Warszawie na uroczystościach jubileuszowych 100 lecia Warszawskiej Fabryki Pomp.
7. Zorganizowano koncerty Zespołu Pieśni i Tańca ,,Łomża":
- 12.06.2008 – 2 koncerty dla dzieci i młodzieży w ROK w Łomży.
8. Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” - Piławki koło Ostródy, 16–27 sierpnia 2008.
9. Zorganizowano Koncert Galowy XXX lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”, 26.04.2008.
10. Przeprowadzono zajęcia wokalne i taneczne ZPiT ,,Łomża''.
11. Konkursy recytatorskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (XXI Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Baje, bajki, bajeczki”, Piątnica 07.05.2008.
Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” - ROK Łomża - 14.05.2008.
12. Zorganizowano konkursy plastyczny dla dzieci i młodzieży
- o tematyce ekologicznej ph. ,,Jestem częścią przyrody'' – maj/czerwiec 2008,
- o tematyce profilaktycznej ph. ,,Zdrowie – to mój styl'' – wrzesień-listopad 2008.
13. Dzieci i młodzież w ramach z działającego przy ROK koła plastycznego brały udział w
konkursach plastycznych:
- ,,Sposób na życie – Jestem wolny'' (MDK-DŚT Łomża),
- Ogólnopolski Konkurs na Drzeworyt o tematyce muzycznej (CKiS, Leszno,
listopad 2008).
14. Zorganizowano ogólnopolskie turnieje tańca towarzyskiego:
- 12-13.04.2008 - XII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Puchar Prezydenta
Miasta Łomży”,
- 22.11.2008 - VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Łomży w Tańcu Towarzyskim o ,,Puchar Marszałka''.
15. Przeprowadzono szkolenia i pokazy taneczne z tańca towarzyskiego dla dzieci o młodzieży
szkolnej z terenu powiatu i Łomży.
16. Udział par Klubu Tańca Towarzyskiego ,,AKAT'' w ponad trzydziestu ogólnopolskich
turniejach tańca towarzyskiego na terenie całej Polski.
17. Zorganizowano obóz taneczny dla dzieci i młodzieży z KTT AKAT – Rajgród 2008,
20.08.2008-30.08.2008.
18. Prowadzono tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl,
www.naszakultura.pl), aktualizowane na bieżąco.
19. Prowadzono rejestr informacji o twórcach ludowych Ziemi Łomżyńskiej.
20. Przeprowadzono spotkania konsultacyjno - szkoleniowe dla jednostek kultury z terenu
Powiatu Łomżyńskiego.
21. Zorganizowano koncert międzynarodowej gwiazdy – Ray Wilson - Live, 03.12.2008.
22. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 55 dzieci (4 grupy, 3 w tygodniu) odbyło się
ponad 170 godzin lekcyjnych zajęć.
23. Zorganizowano występ kabaretu „Ani Mru Mru”- 13.09.2008 r.
24. Zrealizowano wystawy w Galerii N:
- "Pod Krzyżem Południa" - fotografia, Irena i Barbara Szantula – 08.01.2008,
- „Twierdze i Fortyfikacje" - Warszawska Grupa Plastyczna „Cytadela", 12.02.2008,
- ,,Motocyklowy Rajd Katyński'' - fotografia, wernisaż 11.03.2008,
- Jacek Gutowski - fotografia, wernisaż 08.04.2008,
- Ryszard Aleksander Grześ - wystawa retrospektywna, wernisaż 06.05.2008,
- Ireneusz Chyliński - malarstwo, 03.06.2008.
- II Ogólnopolski Plener Malarski - Nowogród 2008, wernisaż 06.08.2008,
- ,,Przegląd Plastyki Łomżyńskiej" - Jubileusz XV Galerii N, wernisaż 21.10.2008,
- Krystyna Kornacka - akwarela, wernisaż 18.11.2008,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży – 09.12.2008.
25. Zorganizowano Międzynarodowy XV Jubileuszowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2008, 06-13.07.2008.
26. W ramach działań edukacyjnych realizowano program ,,Żywe lekcje - wychowanie przez
sztukę'' zapoznawano dzieci i młodzież z funkcjonowaniem pracowni ROK.
27. Zorganizowano Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
w Zbójnej (25 maja 2008), w którym wzięły udział zespoły z terenu Powiatu
Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Zambrowskiego i Grajewskiego.
28. Zorganizowano w dniach 28-29 czerwca 2008 r. XV Ogólnopolskie Dni Kultury
Kurpiowskiej w Nowogrodzie. Udział wzięło ponad 435 osób w tym 124 dzieci i młodzieży: 20 zespołów śpiewaczych, 16 śpiewaków ludowych, 6 gawędziarzy kurpiowskich, 7 zespołów instrumentalno-wokalnych (kapele), 1 kapela tradycyjna,
4 zespoły folklorystyczne, 3 solistów instrumentalistów, 4 par tanecznych. Wystąpili
goście z Białorusi (Zespół ,,Społem'' i ,,Polonez'' z Mińska) z Ukrainy (Zespół ,,Białe Gołąbki’’ ze wsi Susły).
29. Zespoły Małe Mezzoforte, Trio Mezzoforte i Rodzina Lewiarzy wystąpiły na ok. 10
koncertach przez cały rok (Rodzeństwo Lewiarz nagroda na Przeglądzie Rodzin Muzykujących w Sokółce, 19 kwietnia – XV Regionalny Konkurs Piosenki w Grajewie -
I miejsce Trio „Mezzoforte”, II miejsce „Rodzeństwo Lewiarz”, II miejsce Anna
Baczewska (kategoria do lat 14), 23-25 maja Międzynarodowy Festiwal Rodzinny „Familia - Tczew 2008, Wyróżnienie - Rodzeństwo Lewiarz, 14 czerwca – Prezentacje Pieśni i
Piosenki Wojskowej, nagroda - Ula Kadłubowska ,,Małe Mezzoforte'').
30. Kapela Kurpiowska wystąpiła na ok. 38 koncertach w całej Polsce.
31. Zorganizowano Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży 2008. Etap Wojewódzki dla
terenu byłego Województwa Łomżyńskiego - 23.10.2008 r.
32. Zorganizowano Giełdę Piosenki Dziecięcej, marzec – listopad 2008.
33. Zorganizowano Doroczne Podsumowanie XV Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej, - 30.11.2008.
34. Zorganizowano szkolenia dla nauczycieli, instruktorów kultury, wychowawców
pt. „Zwyczaje i obrzędy Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz próby ich adaptacji w
teatrze obrzędowym i współczesnym”- 25.10.2008.
35. Zrealizowano następujące tematy edukacyjne, jako uzupełnienie programu „Żywe lekcje: wychowanie przez sztukę”:
- z plastyki (techniki grafiki i kolażu, rysunek, elementy rzeźby),
- z tańca (rytmika taneczna z elementami tańca towarzyskiego),
- „abc tańca” czyli od klasyki do tańca współczesnego,
- z zagadnień kultury ludowej( np. malowanie pisanek, przygotowywanie palm
wielkanocnych, wycinanek ludowych itp.)
- z historii stroju polskiego.
Przeprowadzono 45 zajęć, w których udział wzięło 800 dzieci i młodzieży.
Data powstania: poniedziałek, 2 sie 2010 09:07
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sie 2010 09:07
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 8692 razy

Sprawozdanie z działalności za rok 2007

Sprawozdanie z działalności za rok 2007
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY
za 2007 rok

W roku 2007 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy:

1. Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych 2007, ROK Łomża, 18-19.02.2007.
2. IV Łomżyńskie Targi Twórczości Artystycznej Łomża 2007, 25.03.2007.
3. koncert kabaretu Ani Mru Mru - 10.02.2007.
4. Zorganizowano koncert Haliny Kunickiej, 18.05.2007.
5. organizowano cykl koncertów edukacyjnych Zespołu Pieśni i Tańca ,,Łomża''
dla przedszkoli i szkół:
- 21.03.2007 - 2 koncerty w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży,
- 18.12.2007 - 2 koncerty w sali widowiskowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
6. Zespół Pieśni i Tańca ,,Łomża'' występował na imprezach w kraju:
- 25.03.2007 – występ na IV Targach Twórczości Artystycznej w ROK,
- 10.06.2007 - występ na Dniach Małego Płocka,
- 24.06.2007 – występ na Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie,
- 02.07.2007 - występ w operze ,,Straszny dwór'' Stanisława Moniuszki, kościół
Miłosierdzia Bożego w Łomży
7. Zorganizowano koncerty Zespołu Pieśni i Tańca ,,Łomża":
- 14.09.2007 – koncert dla rodziców pt. ,,Pożegnanie lata'' ROK Łomża,
- 27.10.2007 – Benefis Zbigniewa Pieńkowskiego – byłego choreografa Zespołu,
aula II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży.
8. Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty artystyczne ZPiT ,,Łomża''
- 10-22.08.2007 - Ełk,
9. Przeprowadzono zajęcia wokalne i taneczne ZPiT ,,Łomża''.
10. Konkursy recytatorskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
11. Zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ,Żyję zdrowo. Moje miejsce
w zdrowym świecie'' – czerwiec - listopad 2007.
12. Dzieci i młodzież w ramach z działającego przy ROK koła plastycznego brały udział w
konkursach plastycznych:
- ,,Sposób na życie – Jestem wolny'' (MDK-DŚT Łomża),
- Ogólnopolski Konkurs na Drzeworyt o tematyce muzycznej (CKiS, Leszno,
listopad 2007).
13. Zorganizowano ogólnopolskie turnieje tańca towarzyskiego:
- 21.04.2007 - XI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Puchar Prezydenta
Miasta Łomży”,
- 20.10.2007 - VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o ,,Mistrzostwo Łomży''.
14. Przeprowadzono szkolenia i pokazy taneczne z tańca towarzyskiego dla dzieci o młodzieży
szkolnej z terenu powiatu i Łomży.
15. Udział par Klubu Tańca Towarzyskiego ,,AKAT'' w ponad trzydziestu ogólnopolskich
turniejach tańca towarzyskiego na terenie całej Polski.
16. Zorganizowano obóz taneczny dla dzieci i młodzieży z KTT AKAT – Sopot 2007,
21.08.2007-30.08.2007
17. tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl,
www.wirtualnagaleria.pl, www.naszakultura.eu), aktualizowane na bieżąco.
18. Prowadzono rejestr informacji o twórcach ludowych Ziemi Łomżyńskiej.
19. Przeprowadzono spotkania konsultacyjno - szkoleniowe dla jednostek kultury z terenu
Powiatu Łomżyńskiego.
20. Zorganizowano koncert kabaretu Koń Polski, 16.11.2007.
21. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 55 dzieci (3 grupy, 4 w tygodniu) odbyło się
ponad 170 godzin lekcyjnych zajęć.
22. Zrealizowano ponad 20 godzin zajęć koła witrażu dla osób dorosłych z terenu Łomży i
Powiatu Łomżyńskiego.
23. Zrealizowano wystawy w Galerii N:
- styczeń - Jerzy Rudnicki – akwarela,
- luty - Łukasz Sendlewski – pastele,
- marzec - Anna Filipkowska – malarstwo,
- kwiecień - wystawa poplenerowa Biebrzańskie klimaty – malarstwo,
- maj - malarstwo dyplomantów Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży
rocznik 2007,
- sierpień - wystawa poplenerowa Pleneru Malarskiego Nowogród 2007,
- październik - Jerzy Krzysztof Ślatała Wystawa Fotograficzna ,,Cztery pory roku’’,
- listopad - Wiesława Jastrzeńska – malarstwo,
- grudzień - Łomża jesienią wystawa II pleneru malarskiego.
24. Zorganizowano XIV Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2007, 01-08.07.2007.
W ramach Festiwalu odbyło się 11 koncertów i wystąpiło 50 wykonawców.
25. W ramach działań edukacyjnych realizowano program ,,Żywe lekcje - wychowanie przez
sztukę'' zapoznawano dzieci i młodzież z funkcjonowaniem pracowni ROK.
26. Zorganizowano Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
w Zbójnej (27 maja 2007), w którym wzięły udział zespoły z terenu Powiatu
Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Zambrowskiego i Grajewskiego.
27. Zorganizowano w dniach 23-24 czerwca 2007 r. XIV Ogólnopolskie Dni Kultury
Kurpiowskiej w Nowogrodzie. Wystąpiło ponad 300 wykonawców w tym 14 zespołów śpiewaczych, 17 śpiewaków ludowych, 6 gawędziarzy kurpiowskich, 3 zespołów instrumentalno - wokalnych (kapele), 1 kapela tradycyjna, 4 zespoły folklorystyczne,
7 solistów instrumentalistów, 9 par tanecznych.
28. Zespół Rodzina Lewiarzy wystąpił na ok. 10 koncertach przez cały rok (III miejsce na X
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Rodzinnej "FAMILIA-TCZEW 2007", nagroda na Przeglądzie Rodzin Muzykujących w Sokółce).
29. Kapela Kurpiowska wystąpiła na ok. 24 koncertach w całej Polsce.
30. Zorganizowano Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży 2007. Etap Wojewódzki dla
terenu byłego Województwa Łomżyńskiego - 06.11.2007 r.
31. Zorganizowano Giełdę Piosenki Dziecięcej, marzec – listopad 2007.
Data powstania: poniedziałek, 2 sie 2010 09:04
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sie 2010 09:06
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 8530 razy

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY

Za rok 2006
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY
za rok 2006

I. UPOWSZECHNIANIE PLASTYKI
Edukacja dzieci i młodzieży
1. Prowadzono kółka plastyczne dla 55 dzieci (3 razy w tygodniu - 3 zespoły) - odbyło się ponad 160 zajęć.
2. Uczestniczono w konkursach i przeglądach.
3. Prowadzenie zajęć plastycznych dla 20 dzieci i młodzieży (Łomża, Kupiski Stare, Mątwica, Nowogród) w pracowni ROK lipiec/sierpień.
4. Przeprowadzonie ponad 40 zajęć witrażu z dorosłymi z Łomży i z powiatu łomżyńskiego.
5. Zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ,,Być sobą to powiedzieć nie''
czerwiec 2006.
6. Dzieci i młodzież w ramach z działającego przy ROK Koła Plastycznego brały udział w
konkursach plastycznych:
- ,,Sposób na życie – Jestem wolny'' (MDK-DŚT Łomża),
- XXX Ogólnopolski Konkurs na Drzeworyt o tematyce muzycznej (CKiS, Leszno,
maj 2006),
- ,,Nocą w lesie'' (Muzeum Przyrody w Drozdowie, październik 2006) - 2 nagrody, 1
wyróżnienie.

Zorganizowano wystawy w Galerii N
1. Marzec - Wystawa Poplenerowa Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Biebrza.
2. Kwiecień - wystawa prac poplenerowych IX Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego
Biebrza 2005 - malarstwo.
3. Kwiecień - wystawa z okazji X lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży -
twórczość artystyczna.
4. Maj - Kazimierz Wojewoda - malarstwo.
5. Czerwiec - Halina Roszkowska - malarstwo.
6. Lipiec - ,,Osowieckie klimaty'' Stanisław Andruszkiewicz - fotografia.
7. Wrzesień - Krzysztof Łaźny - malarstwo.
8. Październik - Kazimierz Wojewoda - malarstwo.
9. Listopad - ,,Jak daleka, jak bliska... Skandynawia w obiektywie podróżnika (od Norwegii po Finlandię)'' Adam Borysiewicz - malarstwo.
10. Grudzień - Kazimierz Lemański - malarstwo.

Inne:
1. Wykonanie dekoracji na imprezy choinkowe dla łomżyńskich zakładów pracy
(organizacja ROK) - styczeń.
2. Zorganizowanie III Łomżyńskich Targów Twórczości Artystycznej dla 30 twórców
amatorów w szczególności ludowych z regionu łomżyńskiego ROK Łomża - 26.03.2006.
3. Oprawa dekoracyjna do X Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o "Puchar
Prezydenta Miasta Łomża" - 22.04.2006.
4. Oprawa dekoracyjna na Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy
Ludowych Zbójna 2006 - 21.05.2006 r.
5. Wykonanie oprawy dekoracyjnej do konkursu recytatorskiego "O Złotą Różdżkę
Dobrej Wróżki" - 25.05.2006.
6. Oprawa dekoracyjna na XIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogród 2006, 15- 16.07.2006.
7. Wykonanie dekoracji na V O.T.T.T. o "Mistrzostwo Łomży" - 28.10.2006 r.


II UPOWSZECHNIANIE FOLKLORU

1. Zorganizowano Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2006, ROK Łomża, 18-19 lutego 2006, wystąpiło 36 zespołów z województwa.
2. Opracowano i wysłano regulaminy następujących imprez:
- Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych,
XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Kurpiowskich, Konkursu Sztuki Ludowej,
3. Współorganizacja i prowadzenie Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków
i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej (21 maja) – udział wzięły zespoły ludowe z Powiatu
Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Zambrowskiego, Grajewskiego.
4. Zorganizowanie XIII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie
(15-16.07.2006). Wystąpiło ponad 300 wykonawców w tym 14 zespołów śpiewaczych,
17 śpiewaków ludowych, 6 gawędziarzy kurpiowskich, 3 zespołów instrumentalno-wokalnych (kapele), 1 kapela tradycyjna, 4 zespoły folklorystyczne, 7 solistów instrumentalistów, 9 par tanecznych.
5. Zorganizowano Doroczne Podsumowanie XIII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej - listopad 2006. Imprezę podsumowującą dorobek twórców regionu łomżyńskiego.


III KULTURA SŁOWA, RECYTACJA

1. Przygotowano i rozesłano informacje o konkursach recytatorskich planowanych na rok
2006 do placówek kultury w powiecie łomżyńskim.
2. Zorganizowano XIX Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół
podstawowych „Baje, bajki, bajeczki”, Piątnica 27.04.2006.
3. Zorganizowano konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej
Wróżki” - ROK Łomża- 25.05.2006.
4. Organizacja LI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, ROK Łomża - maj 2006.
5. Zorganizowano Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży 2006. Etap Wojewódzki
dla terenu byłego Województwa Łomżyńskiego - 09.11.2006 r.


IV PROMOCJA I EDUKACJA KULTURALNA

1. Zorganizowanie zabaw choinkowych dla dzieci z zakładów pracy.
2. Przeprowadzenie reklamy oferty ROK w zakładach pracy, w szkołach i przedszkolach
na terenie Łomży i Powiatu Łomżyńskiego.
3. Zorganizowanie występu kabaretu ,,Hrabi'' - 16.12.2006 r.
4. Zorganizowanie koncertów ZPiT "Łomża" dla młodzieży i dzieci ze szkół - czerwiec,
listopad.
5. Zorganizowano Kurs Wychowawców i Kierowników Kolonijnych – czerwiec.
6. Zorganizowanie czterech szkoleń dla dyrektorów placówek kultury w powiecie.
7. Zorganizowano koncert zespołu The Beatles Revival Band Prague - 20.03.2006.
8. Organizacja warsztatów tanecznych w Ząbie-Bustryku dla członków ZPiT "Łomża"
oraz pomoc pedagogiczna w czasie ich trwania 14-25.08.2006.
9. Współorganizowanie koncertu SIMPLUS Tour 2006 w sali koncertowej Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Łomży, 28.01.2006.
10. Realizowano następujące tematy edukacyjne, jako uzupełnienie programu
,,Żywe lekcje: wychowanie przez sztukę'':
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży prowadził, w ramach ,,wychowania przez sztukę”, organizację ,,lekcji” rozwijających twórczość artystyczną dzieci.
Oferowanymi lekcjami były zajęcia praktyczne prowadzone przez instruktora w danej pracowni z wybranej przez wychowawcę dziedziny i zapoznanie się z innymi pracowniami Ośrodka (np. studiem nagrań, kostiumerią). Zrealizowano zajęcia:
- z plastyki (techniki grafiki i kolażu, rysunek, elementy rzeźby),
- z tańca; rytmika taneczna z elementami tańca towarzyskiego,
- abc tańca czyli od klasyki do tańca współczesnego,
- z zagadnień kultury ludowej (np. malowanie pisanek, wycinanki ludowe itp),
- z kultury słowa – zajęcia dykcyjne, motoryka narządów artykulacyjnych i ćwiczenia emisyjne,
- z historii stroju polskiego.
Przeprowadzono 68 zajęć, w których wzięło udział ok. 2000 dzieci i młodzieży.


V ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŁOMŻA”

1. Prowadzono regularne zajęcia taneczne według poniższego harmonogramu:
styczeń – czerwiec:
- poniedziałek, środa w godz. 16.00 – 18.00 grupa koncertowa młodsza,
- wtorek, piątek w godz. 16.30 – 17.30 grupa propedeutyczna,
- wtorek, piątek w godz. 19.00 – 21.00 grupa koncertowa starsza,
wrzesień - grudzień:
- wtorek, piątek w godz. 16.00 – 18.00 grupa koncertowa młodsza,
- wtorek, piątek w godz. 19.00 – 21.00 grupa koncertowa starsza.
2. Przeprowadzono nabory do Zespołu w następujących terminach:
listopad 2006, nabór w klasach 4-tych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży.
Zakwalifikowanych 50 osób.
3. W czasie ferii zimowych w dniach 23 – 28.01.2006 zorganizowano i przeprowadzono
warsztaty artystyczne ZPiT ,,Łomża'' w Jedwabnem.
4. Wystep Zespołu na Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa
Podlaskiego 15.02.2006.
5. Przygotowano członków Zespołu do koncertu edukacyjnego dla uczniów łomżyńskich
szkół, który odbył się 13.06.2006 r. (2 koncerty) i 15.11.2006 r. (2 koncerty).
6. Zorganizowano i przeprowadzono Letnie Warsztaty Artystyczne Zespołu
w Ząbie-Bustryku w dniach 14 – 25 sierpnia 2006.
7. Przygotowano Zespół do występu na imprezie Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie
w dniu 10 paźzdziernika 2006.
8. Zorganizowano spotkanie opłatkowe dla byłych i obecnych członków Zespołu,
27.12.2006.


VI Klub Tańca Towarzyskiego „AKAT”

1. Zorganozowano pokazy tańca towarzyskiego:
- Pokaz tańca towarzyskiego w Przedszkolu Nr 4, Nr 9, Nr 15, z okazji uroczystości
choinkowych,
- Pokaz dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży (wrzesień 2006),
- Pokaz tańca dla rodziców z KTT AKAT na zakończenie sezonu tanecznego 2005/2006.

2. Kursy tańca:
- Zajęcia z rytmiki tanecznej dla klas I, II, III, dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w
Łomży ( udział wzięło 10 klas z SP 10)
- Kursy tańca dla dzieci w wieku 7-9 lat i 10- 12 lat

3. Organizacja turniejów tanecznych w Łomży.
- X O.T.T.T. „o Puchar Prezydenta Łomży” w dniu 22.04.2006 r.
- V O.T.T.T. „ o Mistrzostwo Łomży” w dniu 28.10.2006 r.
- VI T.T.T o ,,Puchar Wójta Gminy Śniadowo, luty 2006 r.

4. Organizacja obozu tanecznego w Sopocie (sierpień 2006 r.)
5. Udział par z Klubu Tanca Towarzyskiego „AKAT” w ogólnopolskich turniejach
tańca towarzyskiego:
- 19.03.2006 r. Raszyn, VI Ogolnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o,,Puchar Burmistrza Raszyna'',
- 20.03.2006 r. Milanówek, I Ogolnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o ,,Puchar Burmistrza Milanówka "
- 27.05.2006 r. Białystok, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego ,,Kadryl" 2006,
- 28.05.2006 r. Giżycko, II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego ,,O Puchar Burmistrza Giżycka ",
- 03.06.2006 r. Suwałki, XIV Ogolnpolski Turniej Tańca Towarzyskiego ,,Nad Czarną Hańczą ",
- 10.12.2006 r. Białystok, XI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego ,,o Puchar Podlasia " 2006,
- 16.12.2006 r. Augustów, X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o ,,Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie".

VII KOSTIUMERNIA
1. Utrzymywano kostiumy dla ZPiT „Łomża” w gotowości koncertowej.
2. Przeprowadzono renowację i bieżące naprawy kostiumów, bielizny i butów.
3.Wypożyczano kostiumy (odpłatnie oraz nieodpłatnie, zwłaszcza dla szkół
i instytucji kulturalnych z terenu powiatu łomżyńskiego).
4. Udzielano konsultacji i pomocy w doborze kostiumów do przedstawień
i innych uroczystości w szkołach z Łomży i okolic.
5. Obsługa kostiumowa i organizacyjna podczas występów ZPiT „Łomża”.
6. Konsultacja przy wyborze i wypożyczenie ponad 400 szt. kostiumów, ich elementów i rekwizytów dla szkół i firm (m.in. balów studniówkowych).
VII UPOWSZECHNIANIE MUZYKI

1. Zajęcia wokalne:
- Grupa wokalna Mezzoforte - 2 razy w tygodniu piątek 19.00-21.00
i sobota od 13.00 do 16.00
- Trio wokalne „ROK” - 1 raz w tygodniu środa
- Indywidualne lekcje śpiewu (Anna Baczewska raz w tygodniu środa.)
- Zespół rodzinny Lewiarzy 1 raz w tygodniu środa od 19.00 do 22.00)
- Zespół Pieśni i Tańca kier. korepetytor śpiewu 2 razy w tygodniu
- Kapela kurpiowska – 1 raz w tygodniu poniedziałek od 19.00 do 22.00
2. Informacje o zespołach
a/ Mezzoforte :
- Koncert na festynie 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka,
- 28 września koncert pieśni patriotycznych w Starostwie Powiatowym.
b/ Zespół Rodzeństwo Lewiarz :
- 15 stycznia - Przegląd Rodzin Muzykujących w Sokółce – nagroda,
- 19 lutego koncert wraz z ZPiT Łpmża w Urzdzie Wojewódzkim,
- 28 lutego koncert na Zapustach w Radziłowie,
- 26-28 maja Międzynarodowy Festiwal Rodzin muzykujących w Tczewie, III- miejsce,
- 24-26 sierpnia-Międzynarodowe Spotkania rodzin Muzykujących Zgorzelec-Gorlitz,
- 10 września koncert na karoflisku w Ptakach,
- 16 września koncert w Jurowcach,
- 28 września Koncert w Starostwie,
Udział w warsztatach od 14 do 23 sierpnia ZpiT"Łomża" (grupa koncertowa i prop.)-
kier. muzyczno-wokalne, koncerty i prezentacje wg rozpisu Kierownika tanecznego
3. Realizacja konkursów i przeglądów:
- 8 czerwca -nadnarwiański Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej-jury i konsultacje Eliminacji Giełdy Piosenki,
- 13 czerwca Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej w Zbójnej - Eliminace Giełdy Piosenki.
- Od września realizacja konkursu XIV Giełda Piosenki (rozeslanie regulaminów, kart zgłoszenia, powołanie Rady Artystycznej,),
- 25 listopada Finał XIV Giełdy Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.
Studio ROK i nagłośnienia :
- Realizacja playbacków na potrzeby Ośrodków i Szkół w Powiecie,
- Konsultacje muzyczne dla szkół i Gminnych Ośrodków Kultury,
- nagłośnienia wszystkich imprez organizowanych przez ROK oraz w/g zapotrzebowania.VIII DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I POLIGRAFICZNA

1. Wydano Łomżyński Informator Kulturalny 2007.
2. Współpraca z mediami lokalnymi - bierzące wysyłanie informacji na temat aktualnych
imprez i aktualizacja strony internetowej rok.4lomza.pl.
3. Prace związane z obsługą poligraficzną i medialną (reklamy w internecie, regionalnej
prasie, radiu i telewizji: Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych, Festiwal Muzyczne
Dni Drozdowo-Łomża, Dni Kultury Kurpiowskiej, Regionalny Przegląd Kapel,
Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych).
4. Nanoszenie danych do Biuletynu Informacji Publicznej nt. działalności ROK - stała
aktualizacja.
5. Stały nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem zainstalowanych programów
komputerowych, sprawdzanie przychodzącej poczty elektronicznej, aktualizacja bazy
antywirusowej.
6. Bierzące redagowanie strony internetowej rok.4lomza.pl.
7. Redagowanie Wirtualnej Galerii Twórczości Amatorskiej (www.wirtualnagaleria.pl).
8. Zbieranie danych nt. twórców ludowych regionu łomżyńskiego do Wirtualnej Galerii
stałe redagowanie strony.
9. Stała współpraca z mediami, prasą, telewizją, radiem, portalami internetowymi.

IX. INNE DZIAŁANIA ROK
1. Zorganizowano XIII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo -Łomża - 2-9 lipca 2006.
W ramach Festiwalu odbyło się 9 koncertów i wystapiło 50 wykonawców.
2. Zorganizowano II Mistrzowski Kurs Wokalny Master Class dla śpiewaków operowych -
lipiec 2006.


X. ROK wystąpił o dofinansowanie nastepujących imprez.
1. Malowany dzbanek – prezentacja tradycyjnych zawodów dla dzieci i młodzieży.
– Fundacja Kronenberga


Urząd Miejski w Łomży
2. XIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej.
3. XIV Giełda Piosenki Dziecięcej.
4. Ferie ze sztuką.
5. Konkurs plastyczny: ,,Być sobą to powiedzieć, nie''.
6. XIII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.
7. Malowany dzbanek – prezentacja tradycyjnych zawodów dla dzieci i młodzieży.
8. Moc tradycji – cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
9. V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Mistrzostwo Łomży”.
10. ,,Żyj bez uzależnień” Poznajemy klasykę muzyki rozrywkowej Queen revival.
11. Cykl koncertów Zespołu Pieśni i Tańca ”Łomża”.
12. X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego ”O Puchar Prezydenta Łomży”.
13. Profilaktyka zagrożonej młodzieży poprzez socjoterapeutyczne działania taneczne.


Urząd Marszałkowski w Białymstoku

14. XIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.
15. Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2006.
16. XIII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.


Ministerstwo Kultury

17. XIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.
18. XIII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.
19. Tryptyk Polski 2006.
20. Ogólnopolski Plener Malarski Biebrza, Osowiec Twierdza.
21. Kultura Nasza Wspólna Przestrzeń.

Data powstania: wtorek, 16 mar 2004 14:13
Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2004 14:21
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 15343 razy

Działalność ROK

Regionalny Ośrodek Kultury powstał w roku 1990 przekształcając się z istniejącego od 1968 roku Powiatowego, a potem Wojewódzkiego Domu Kultury w Łomży. Decyzją ostatniego Wojewody Łomżyńskiego w 1999 r. stał się Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Zbójnej z Biurem w Łomży. Podstawowym celem Regionalnego Ośrodka Kultury jest edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, tworzenie warunków dla rozwoju kultury, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
Data powstania: wtorek, 23 wrz 2003 11:51
Data opublikowania: wtorek, 23 wrz 2003 11:54
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 13923 razy