BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY za rok 2010
W roku 2010 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy:

1. Zorganizowano Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego - Łomża 2010, ROK Łomża, 12-13.02.2010 r.
2. VII Łomżyński Jarmark Wielkanocny - Targi Twórczości Artystycznej – 21 marca 2010 r.
3. Zorganizowano koncert ,,RAY WILSON-Genesis Unplugged'' - Pensjonat Retro - 28.04.2010
4. Zorganizowano koncert zespołu ,,The Globtrotters'' – Pensjonat Retro - 17.06.2010 r.
5. Zorganizowano koncert Waldemara Malickiego - aula im. Hanki Bielickiej, II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - 30.04.2010 roku.
6. Zorganizowano koncert Tadeusza Woźniaka - aula im. Hanki Bielickiej, II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - 26.02.2010 r.
7. Zorganizowano promocję nowego tomiku wierszy Jarosława Choromańskiego ,,Rysa bursztynowej szpilki'' - Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - 09.01.2010 roku.
8. Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli instytucji kultury – cały rok.
9. Zorganizowano ,,Zimowe Ferie w ROK-u''. Zajęcia dla dzieci i młodzieży od 25 do 29 stycznia 2010 roku.
10. Zespół Pieśni i Tańca „Łomża”:
przygotowanie Zespołu i zorganizowanie dwóch koncertów edukacyjnych dla dzieci z klas I-III pn. „Wiosenne inspiracje” 23.04.2010 r.,
w programie: Kurpie, piosenki Wesoła niedziela, jadą goście, Śląsk-dzieci, Plotkarki, Krakowiak dziecięcy, zagadki, Zaborów, Pan Jan, Kraków,
miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,
pozyskanie funduszy na realizację filmu promocyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”,
opracowanie scenariusza, realizacja,
nagroda Prezesa Związku Kurpiów ,,Kurpik 2010'' dla ZPiT „Łomża” w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego,
występy i program animacyjny w Pułtusku,
Przygotowanie Zespołu i występ na Dniach Śniadowa,
- zgrupowanie artystyczne w Nowogrodzie w dniach 19 - 23.08.2010r.
11. Zorganizowano koncerty Zespołu Pieśni i Tańca ,,Łomża" dla dzieci i młodzieży:
- „Zimowe Ferie w Roku” zajęcia taneczne i animacja w dniach 25 - 29.01.2010 r..
12. Dziecięce Studio Piosenki i Tańca:
prowadzenie zajęć tanecznych z dwiema grupami dzieci w wieku 4-7 lat – około 60 osób,
13. Przeprowadzono zajęcia wokalne i taneczne ZPiT ,,Łomża''.
- zajęcia taneczne programowe z dwiema grupami dzieci i młodzieży Zespołu – wtorki, piątki w godz. 16.00 – 21.00,
- zajęcia programowe z dwiema klasami z SP 10 w ramach ZPiT ,,Łomża" ( raz w tygodniu po 1 godz.),
14. Konkursy recytatorskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (XXIII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Baje, bajki, bajeczki”, Piątnica 22.04.2010 .
Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” - ROK Łomża - 21.04.2010 .
15. Zorganizowano konkursy plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktycznej ph. ,,List do moich rodziców'' - wrzesień - listopad 2010.
16. Dzieci i młodzież w ramach z działającego przy ROK koła plastycznego brały udział w
konkursach plastycznych m.in.: ,,Sposób na życie – Jestem wolny'' (MDK-DŚT Łomża).
17. Zorganizowano XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o „Puchar Prezydenta Łomży” oraz III Dziecięcą Galę Taneczną, 29-30 maja 2010 r.
18. Zorganizowano VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Łomży w Tańcu Towarzyskim o ,,Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego'' – Piątnica, Gminna Hala Sportowa – 17.10.2010 r.
19. Przeprowadzono szkolenia i pokazy taneczne z tańca towarzyskiego dla dzieci o młodzieży
szkolnej z terenu powiatu i Łomży.
20. Udział par Klubu Tańca Towarzyskiego ,,AKAT'' w ponad trzydziestu ogólnopolskich
turniejach tańca towarzyskiego na terenie całej Polski.
21. Prowadzono tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl,
www.naszakultura.pl), aktualizowane na bieżąco.
22. Prowadzono rejestr informacji o twórcach ludowych Ziemi Łomżyńskiej.
23. Przeprowadzono spotkania konsultacyjno - szkoleniowe dla jednostek kultury z terenu
Powiatu Łomżyńskiego.
24. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 55 dzieci (6 grupy, 1 w tygodniu) odbyło się
ponad 150 godzin lekcyjnych zajęć.
25. Zrealizowano wystawy w Galerii N:
- wystawa malarstwa Anny Filipkowskiej-Wybranowskiej, Galeria N, 19.01.2010 r.
- wystawa fotografii Bohdana Szumskiego, Galeria N, 16.02.2010 r.
- wystawa malarstwa Kazimierza Wojewody, Galeria N, 23.03.2010 r.
- wystawa tkanin Koła Tkackiego Klubu Garnizonowego w Łomży, Galeria N, 20.04.2010 r.
- wystawa malarstwa Sylwestra Chrapowicza, Galeria N, 18.05.2010 r.
- wystawa fotografii Urszuli Gronostajskiej, Galeria N, 22,06.2010 r.
- wystawa rysunku i malarstwa Grzegorza Przyjemskiego, Galeria N, 14.09.2010 r.
- wystawy akwareli, grafiki i rysunku Ryszarda Olkuśnika, Galeria N, 19.10.2010 r.
- wystawy malarstwa Stanisława Borzuchowskiego, Galeria N, 23.11.2010 r.
26. Zorganizowano XVII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2010, 04-11.07.2010.
27. W ramach działań edukacyjnych realizowano program ,,Żywe lekcje - wychowanie przez sztukę'' zapoznawano dzieci i młodzież z funkcjonowaniem pracowni ROK.
28. Zorganizowano Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
w Zbójnej (16 maja 2010), w którym wzięły udział zespoły z terenu Powiatu Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Zambrowskiego i Grajewskiego.
29. Zorganizowano w dniach 13 czerwca 2010 r. XVII Ogólnopolskie Dni Kultury
Kurpiowskiej w Nowogrodzie.
30. Kapela Kurpiowska wystąpiła na ok. 32 koncertach w całej Polsce.
31. Zorganizowano Giełdę Piosenki Dziecięcej, marzec – listopad 2010.
32. Zrealizowano następujące tematy edukacyjne, jako uzupełnienie programu „Żywe lekcje: wychowanie przez sztukę”:
- z plastyki (techniki grafiki i kolażu, rysunek, elementy rzeźby),
- z tańca (rytmika taneczna z elementami tańca towarzyskiego),
- „abc tańca” czyli od klasyki do tańca współczesnego,
- z zagadnień kultury ludowej,
- z historii stroju polskiego.
33. Przy ROK działają dwie grupy wokalne i soliści:
- Kwartet wokalny ,,Mezzoforte'' w składzie: Anna Grądzka, Marta Olszyńska, Patrycja Chmura i Patrycja Bajno zajęły I miejsce w XVII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2010,
- Trio wokalne Studia ROK w składzie: Aleksandra Domalewska, Katarzyna Domalewska i Urszula Domalewska zajęły I miejsce w XVII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2010,
- Alicja Kolasińska zajęła III miejsce w XVII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2010,
- Katarzyna Górska otrzymała wyróżnienie w XVII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2010.
34. Realizowane projekty:
- pozyskano fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Mecenatu Ministra Kultury,
- Od 1 sierpnia br. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży realizuje projekt pt. „Edukacja regionalna – „Wiedza o folklorze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Projekt wpisuje się w oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez realizację cyklu zajęć z tradycji i folkloru polskiego. Pozwoli to na rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania muzyką ludową, tańcem i pieśnią a także wpłynie na poszerzenie wiedzy na temat różnych regionów Polski pod kątem folkloru i kultury ludowej tych obszarów.
Beneficjentami projektu jest 40 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu i Pniewie. W ramach zajęć odbywać się będą prezentacje multimedialne związane z tematyką dotyczącą regionów: Kurpi Zielonych, Łowickiego, Krakowskiego, Rzeszowskiego, Kaszubskiego, Lubelskiego oraz tańców narodowych: poloneza, mazura, krakowiaka, kujawiaka, oberka. Wartość kosztorysowa projektu 49.720 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 49.340,31, zwróciliśmy kwotę 379,63
- Od 1 listopada jest realizowany projekt pn. ,,Pokonujemy bariery - edukacja nieformalna sposobem na integrację społeczną''. Na ogólną wartość 43.104,60. Na dzień 31 grudnia wydatki wyniosły 11.967,90. Projekt zakończy się dnia 28 lutego 2011 roku. Celem projektu jest: integracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, nauka właściwej autoprezentacji, pokonywanie barier związanych z kontaktami i w pracy z innymi ludźmi, nabywanie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy: młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem.
- udział w międzynarodowym projekcie dotyczącym osób niepełnosprawnych Mode H. Wyjazd grupy młodzieży z Powiatu Łomżyńskiego do Tour 15-22.10.2010 r.
Data powstania: środa, 9 mar 2011 09:58
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2012 08:49
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 7528 razy