BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2016 rok

Wroku2016RegionalnyOśrodekKulturywŁomżyzrealizowałnastępującezadaniaiimprezy:


1. Zorganizowano ,,Zimowe warsztaty plastyczne w ROK-u' dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, 25-29.01.2016 r.

2.Zorganizowano Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego,
12-13.02.2016 r.
3
. Zorganizowano XII Jarmark Wielkanocny – Targi Twórczości Artystycznej, 13.03.2016 r.
4.
Zorganizowanokoncert zespołu Marka Piekarczyka, Łomża, 01.04.2016 r.

5. Zorganizowano Musicalowa Galę Teatru Broadway ze Szczecina, 15.01.2016 r.

6. Zorganizowano recital pn. ,,Być kobietą', wystąpili Agnieszka Żemek-Pawczyńska, Robert Wieczorek i Grzegorz Sekmistrz, Łomża, herbaciarnia ,,Pikoteria', 11.03.2016 r.
7. Zorganizowano 12 lekcji ,,Wychowanie przez sztukę'. Udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z Łomży i terenu Powiatu Łomżyńskiego, cały rok 2016.

8
. Zorganizowano XII Łomżyński Jarmark Wielkanocny - Targi Twórczości Artystycznej 2016, 13.03.2016 r.
9
. Zorganizowano Konkurs Plastyczny „Pielęgniarka i położna w oczach dziecka”, uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19 maja 2016 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży.
10
. Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli instytucji kultury – cały rok.
11. Prowadzone były cykliczne zajęcia taneczne:

Zespół Pieśni i Tańca „Łomża”:

  • grupa propedeutyczna – 12 osób

  • grupa dziecięca – 19 osób

  • grupa młodzieżowa – 16 osób

Zajęcia taneczne:

  • grupa propedeutyczna – wtorki, piątki w godz. 16.00 – 16.45

  • grupa dziecięca – wtorki, piątki w godz. 17.00 – 17.50

  • grupa młodzieżowa – wtorki, piątki w godz. 18.00 – 19.00

Opracowano choreografie: tańców, piosenek, zabaw kurpiowskich, Poloneza, Krakowiaka.

Grupa „Tacy Sami” - amatorski ruch taneczno - aktorski, zrzeszający osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. Grupę tworzyło 14 osób: osoby z dysfunkcjami, poruszające się na wózkach, balkonikach, o kulach oraz tancerze amatorzy z różnych środowisk i różnym przedziale wiekowym.

Zajęcia taneczne: wtorki w godz. 19.30 – 21.00.

Prowadzono klasy taneczne w Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży:

  • klasa I c

  • klasa II c

Zajęcia taneczne (styczeń – maj 2016): poniedziałki – 45 minut, czwartki - 45 minut.

Opracowano choreografie tańców kurpiowskich i śląskich.

12. Przygotowano grupy do występów (opracowanie programu, pomoc w wyborze i zakładaniu strojów, opracowanie logistyki, opieka merytoryczna i wychowawcza nad grupą)

21.01.2016 – występy klas tanecznych z SP 7 na uroczystościach z okazji Dnia Babci i Dziadka

22.03.2016 – występ grupy tanecznej „Tacy Sami” na Uniwersytecie w Białymstoku

23.03.2016 – dwa występy grypy dziecięcej ZPiT „Łomża” na apelach wielkanocnych w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży

10.04.2016 – występy klas tanecznych z SP 7 na akcji „Pola Nadziei” w Galerii Veneda

29.04.2016 – występy grupy młodzieżowej ZPiT „Łomża” w Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży z okazji obchodów 3 maja.

19.05.2016 – występy klas tanecznych z SP 7 na Wieczorze Patriotycznym.

29.05.2016 – występy grupy dziecięcej ZPiT „Łomża” na festynie rodzinnym w parafii pw. św. Andrzeja Boboli

12.06.2016 – występy grup dziecięcej i młodzieżowej na festynie w parafii pw. Krzyża Świętego

16.06.2016 – warsztaty taneczne w Szkole Specjalnej w Łomży.

19.06.2016 – udział dwóch grup ZPiT „Łomża” w Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.

23.06.2016 – koncert dla przyjaciół i rodziców trzech grup ZPiT „Łomża” na zakończenie sezonu artystycznego w ROK.

21.07.2016 – poprowadzenie warsztatów tanecznych z młodzieżą w ramach Światowych Dni Młodzieży w Polsce.

16-21.08.2016 - warsztaty taneczno – wokalne dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Energetyk w Rajgrodzie

12.10.2016 – występ dwóch grup ZPiT „Łomża” podczas uroczystej sesji Rady Powiatu.

19.10.2016 – występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” podczas Gali wręczania dorocznej nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

27.10.2016 – lekcja tańców regionalnych dla pięciolatków z Przedszkola nr 15 w Łomży.

09.11.2016 – lekcja tańców regionalnych, sześciolatki z SP 7.

05.12.2016 – występy ZPiT „Łomża” i grupy „Tacy sami” podczas dwóch koncertów mikołajkowych w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich.

10.12.2016 – występ dziewcząt Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” z repertuarem kolędowym na spotkaniu świątecznym rodzin zastępczych „Pod topolami”.

11.12.2016 – występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” z repertuarem kolęd na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Restauracji Retro.

17.12.2016 – kolędowanie Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w Galerii Veneda.

21.12.2016 – kolędowanie Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” podczas „Świątecznego śpiewania z tradycją” w Regionalnym Ośrodku Kultury. Podsumowanie roku 2016.

13. Zorganizowano warsztaty taneczno – wokalne dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Energetyk w Rajgrodzie w dniach 16 – 21 sierpnia 2016 roku.

14. Nagrody i wyróżnienia:

Zespół Pieśni i Tańca „Łomża” :

  • Nagroda w kategorii interpretacja folkloru kurpiowskiego w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie.

Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie promowania tradycji i dziedzictwa kulturowego Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą.
15.
Zrealizowano konkursy recytatorskie dla dzieci, młodzieży:
-
XXIX Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Baje, bajki,
bajeczki”, Piątnica, dn. 21.04.2016 r.

- Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” - ROK Łomża 20.04.2016 r.

16.Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 67 dzieci (7 grup,) odbyło się ponad 250 godzin lekcyjnych zajęć.

17.Dzieci i młodzież w ramach działającego przy ROK koła plastycznego brały udział w ponad 10 ogólnopolskich konkursach plastycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia m.in. – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Anioł' Dom Kultury Dorożkarnia, Warszawa, styczeń 2016, ,,Kwiat dziełem doskonałym' PG w Polkowicach – wyróżnienie dla Karoliny Niecieckiej, marzec 2016, VI Ogólnopolskie Biennale Plastyczne ,,Świat dinozaurów', marzec 2016, II edycja konkursu ,,Smok wawelski w oczach dziecka" Przedszkole Samorządowe nr 2 w Krakowie, kwiecień 2016, VI Międzynarodowy konkurs Plastyczny, Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie ,,Przyroda w kolorach', maj 2016, Hanka Bielicka w oczach dzieci 2016, listopad 2016 (II nagroda Bartek Krawczyk), XV edycja konkursu plastycznego pt. „Anioły – muśnięcie skrzydeł” Wałbrzyski Ośrodek Kultury, grudzień 2016, Ogólnopolskie konkurs plastyczny ,,Kotki w kropki', grudzień 2016.

18.Zorganizowano wspólnie z Fundacja Sztuk i Dialogu plener malarski pt. ,,Kultura łomżyńska pędzlem malowana, II edycja', 01-07.08.2016 oraz wystawę poplenerową, która odbyła się w ROK w Łomży 12.10.2016 r.
19. Zorganizowano
konkurs plastyczny ,,Nie - uzależnieniom', ROK Łomża, 27.10.2016.
20. Zorganizowano wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży powiatowy konkurs plastyczny pn. ,,Moja wymarzona praca', uroczyste wręczenie nagród, 21.10.2016 r.
21. Zorganizowano koncert wokalistów ,,Studia ROK', restauracja Retro, Łomża, 03.06.2016 r.

22. Zorganizowano koncert pn. ,,Samotny Anioł – piosenki Marleny Dietrich' w wykonaniu Celiny Muzy i Andrzeja Janaszka, Łomża, 17.06.2016 r.

23. Zorganizowano koncert wokalistów Studia ROK pt. ,,Wielkie śpiewanie na podsumowanie!” 24.06.2016 r.

24.Zorganizowano X Dziecięcą Galę Taneczną i XX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o „Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Łomżyńskiego
i Prezydenta Miasta Łomża'
, 23.10.2016r.

25.Przeprowadzonoszkoleniaipokazytaneczneztańcatowarzyskiegodladzieciomłodzieży
szkolnej
zterenupowiatuiŁomży.

26.UdziałparKlubuTańcaTowarzyskiego,,AKAT'wponad dwudziestu ogólnopolskichturniejachtańcatowarzyskiegonatereniecałejPolskizdobywającczołowemiejsca.
27.
ProwadzonotematycznestronyinternetoweROK(www.rok.4lomza.pl,
www.naszakultura.pl),
aktualizowanenabieżąco.
28.
ProwadzonorejestrinformacjiotwórcachludowychZiemiŁomżyńskiej.
29.
Zorganizowano wspólnie z Fundacją Edukacyjno-Kulturalną ,,Leonardo’’ koncert Majki Jeżowskiej, 16.10.2016 r.
30.
ZrealizowanowGaleriiN:
-
wernisaż wystawy malarstwa Mariana Czerskiego, 19.01.2016 r.
-
wernisażwystawy fotografii Łukasza Resiaka, 23.03.2016 r.
-
wernisażwystawy malarstwa Beaty Przestrzelskiej, 08.03.2016 r.
-
wernisażwystawy fotografii ,,Prosto z ulicy Mariana Dzwinela i Wojciecha Klimaszewskiego z Niemenczyna na Litwie, 12.04.2016 r.
-
wernisażwystawy prac wychowanków Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży z okazji 20-lecia ŚDM, 17 maja 2016 r.

-wernisażwystawa malarstwa Haliny Drożyner, 14.06.2016 r.

-wernisażwystawy zbiorowej uczniów I LO w Łomży ,,Dzieła mistrzów we współczesnej interpretacji”, wernisaż Klub Wojskowy w Łomży, 02.06.2016 r., wystawa w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży czerwca-wrzesień 2016 r.

-wernisażwystawy fotografi Krzystofa Pełszyka, 27.09.2016 r.

-wernisażwystawy malarstwa Renaty Orchowskiej-Kowalczyk, 18.10.2016 r.
- wernisaż wystawy fotografii Zbigniewa Walczuka, pn. ,,Dotyk ciszy", 22.11.2016 r.
- wernisaż wystawy prac wychowanków Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży, pn. ,,Pory roku w ceramice", 13.12.2016 r.

31.ZorganizowanoXXIII Międzynarodowy FestiwalMuzyczneDniDrozdowo-Łomża2016, 01-10.07.2016.

32.ZorganizowanoRegionalnyPrzeglądKapel,ŚpiewakówiGawędziarzyLudowychw Zbójnej,15maja2016,wktórymwzięłyudziałzespołyzterenuPowiatuŁomżyńskiego, Kolneńskiego,ZambrowskiegoiGrajewskiego.

33.Zorganizowanowdniu19.06.2016r.XXIIIOgólnopolskieDniKulturyKurpiowskiejw Nowogrodzie.
34. Zorganizowano
audycje muzyczno-edukacyjne dla najmłodszych ,,Grześ i Agniesia’’- wrzesień-listopad 2016 r.
35. Zorganizowano koncert Raya Wilsona, 08.10.2016 .
36. Zorganizowano koncert Beaty Bartelik, 26.11.2016 r.
37.
KapelaKurpiowskawystąpiłanaok.10koncertachwcałejPolsce.
38.
Zorganizowano XXIV Giełdę Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Scenę Młodych Wokalistów im. Marka Żemka, 25-26.11.2016 r.
39. Zorganizowano VI Festiwal Piosenki Świątecznej ,,Gwiazdkowe Nutki 2016', 10.12.2016 r.
40. Zorganizowano Mikołajkowe Targi Twórczości Artystycznej, 10.12.2016 r.
41. Zorganizowano powiatowy konkurs plastyczny pt. ,,Łomżyńskie tradycje bożonarodzeniowe', udział wzięło 134 osób, uroczyste wręczenie odbyło się w ROK
w Łomży, 10.12.2016 r.
42. Zorganizowano wspólnie z Fundacją ,,Leonardo' Warsztaty Przedświąteczne, 16.12.2016 r.
43. Prowadzono zajęcia wokalne dla członków Studia Wokalnego ROK, członkowie brali udział w konkursach wokalnych zdobywając nagrody i wyróżnienia m.in. w X Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Hanki Bielickiej „Radość spod kapelusza”, XXIV Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Super Mikrofon Radia Jard”, IX Festiwalu Piosenki BIG-BIT, w V Regionalnym Konkursie Piosenki Wakacyjnej ,,Gramy i śpiewamy naturalnie', Festiwalu Piosenki Poetyckiej - Wiosenny Powiew MDK w Białymstoku, XXIII Regionalnym Konkursie Piosenki w Grajewie, XXII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Przedszkolaków pn. "Mama, tata i ja".
44. Zorganizowano koncert Czesława Mozila wraz zespołem ,,Czesław Śpiewa', 03.12.2016 r.
45. Zorganizowano dla dzieci i młodzieży z udziałem wokalistów ROK koncert pt. ,,Świąteczne kolędowanie z Galerią Veneda', 17.12.2016 r.
46. Zorganizowano koncert kolęd Studia Wokalnego Rok, Rok junior, ZPiT Łomża oraz duetu akordeonowego pn. ,,Dziadkowie i wnukowie – świąteczne kolędowanie z tradycją', 21.12.2016 r.

47. Opracowano i wydano w formie elektronicznej ,,Łomżyński Informator Kulturalny 2017', kalendarz imprez powiatu łomżyńskiego, grudzień 2016.
48. Stala współpraca z przedszkolami, szkołami i zakładami pracy w celu pozyskiwania widzów na imprezy naszego ośrodka – cały rok.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 9 sty 2017 09:31
Data opublikowania: wtorek, 17 sty 2017 15:33
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 1658 razy