BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży - Instytucji Kultury Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY za 2019 rok W roku 2019 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy:

 

1. Zorganizowano ,,Zimowe warsztaty plastyczne 2019 '', dla dzieci z terenu Powiatu Łomżyńskiego oraz miasta Łomża w czasie ferii zimowych, 21-25.01.2019 r.
2
. Zorganizowano koncert pt. ,,Gdybym był bogaczem'', Łomża, 08.04.2019 r.
3
. Zorganizowano koncert pt. ,,Sinatra projekt'', prezentujący najsłynniejsze piosenki Franka Sinatry, Łomża, ok. 300 uczestników, 26.02.2019 r.
4.
Zorganizowano XVI Jarmark Wielkanocny – Targi Twórczości Artystycznej, 07.04.2019 r.
5
. Zorganizowano koncert Studia Wokalnego ROK i Studia Wokalnego ROK junior pt.
,,Summertime'', Łomża, 19
.06.2019 r.
6. Zrealizowano konkursy recytatorskie dla dzieci, młodzieży:
-
XXXII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Baje, bajki,
bajeczki”, Piątnica, dn. 26.04.2019 r.
- Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” - ROK Łomża 25.04.2019 r.
7
. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 61 dzieci (6 grup,) odbyło się ponad 60 godzin lekcyjnych zajęć, w ramach którego brały udział w wielu ogólnopolskich i regionalnych konkursach plastycznych.
8
. Prowadzone były cykliczne zajęcia taneczne ZPiT ,,Łomża'' prowadzono nabory, bieżące uzupełnianie stron społecznościowych Zespołu i strony internetowej, opracowano choreografie. W okresie od stycznia do grudnia łącznie w zajęciach trzech grup Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” uczestniczyło około 50 osób (dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych, grupa młodzieży z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży).
Przygotowano Zespół Pieśni i Tańca „Łomża” do koncertów, występów, pokazów, opracowano choreografie, programy do występów:
-
opracowano i przygotowano ,,Poloneza” w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, 19.01.2019.
- opracowano pokaz ,,Poloneza'' w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, 14-15.02.2019
- przygotowano występ w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży z okazji wymiany litewskiej, 02.04.2019.
- przygotowanie programu z okresu dwudziestolecia międzywojennego i koncert dla Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku z okazji dnia bułgarskiego w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 15.04.2019.
- udział grupy śpiewaczej Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej - I nagroda, 12.05.2019,
- przygotowanie występu podczas Jubileuszu Powiatu Łomżyńskiego, 27.05.2019,
- przygotowanie pokazu dla rodziców w ROKu, 11.06.2019,
- uczestnictwo Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie. Wyróżnienia dla dziewczęcej grupy śpiewaczej ZPiT Łomża i dziecięcej grupy, 16.06.2019,
- przygotowano występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” podczas festynu „Pupile Wety” w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży, 19.09.2019,
- przygotowano programu i przeprowadzono koncert pt. „My z Łomży” w Filharmonii i Operze Podlaskiej w Białymstoku, 27.09.2019,
- przygotowanie i przeprowadzenie występu dziecięcej i młodzieżowej grupy podczas Etno Festiwalu w Karczmie pod Topolami, 27.10.2019,
- przygotowanie i przeprowadzenie występu grupy z WETY w Warszawie, 27.11.2019,
- zrealizowany koncert ZPiT ,,Łomża'' i Studia Wokalnego pt. „Świąteczny czas”, 20.12.2019,
- nagrano kolędy w studio ROK Łomża, 27.12.2019,
- zrealizowano
koncert kolęd na śpiewającej choince w parafii Krzyża Świętego w Łomży, 29.12.2019 roku.
9. W ramach współpracy z SP nr 7 w Łomży opracowano choreografię taneczną i przygotowano uczniów do uroczystego wieczoru patriotycznego, 23-30.05.2019 roku.

10. Prowadzono zajęcia taneczne z integracyjną grupą taneczną „Tacy Sami”, którą tworzą dorosłe osoby niepełnosprawne, muzycy, amatorzy, tancerze, prowadzono nabory, bieżące uzupełnianie stron społecznościowych, w okresie styczeń – grudzień próby raz w tygodniu.
11. Prowadzono zajęcia Studia Wokalnego ROK prowadzono naukę śpiewu, emisji głosu. Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat. Zajęcia cykliczne odbywały się od poniedziałku do piątku od godz. 13.00- 21.00. Liczba uczestników ok. 40 osób. Członkowie Studia brali udział w imprezach, koncertach, konkursach, przeglądach, godnie reprezentując Regionalny Ośrodek Kultury- Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego, powiat Łomżyński, miasto, a także cały region podlaski.
- udział zespołu wokalnego w koncercie 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- u
dział wychowanków Studia Rok w Konkursie Piosenki Walentynkowej „Miłość nie jedno ma imię”, Goniądz, luty 2019, II miejsce Aniela Narolewska, Kacper Żmuda - wyróżnienie, Laura Narolewska - III miejsce,
- udział w eliminacjach i zakwalifikowanie 4 podopiecznych do Ogólnopolskiego Konkursu „Radość spod Kapelusza” im. H. Bielickiej, wyróżnienie dla Laury Narolewskiej i Damiana Śliwińskiego, luty- marzec 2019,
- udział Damian Śliwińskiego w telewizyjnym talent show „Ja cię kręcę”, marzec 2019,
- Kalina Marek - laureatka miejskiego przeglądu piosenki przedszkolaków „Mama tata i ja”, kwiecień-maj 2019,
- Regionalny Przegląd Piosenki w Grajewie, nagrody: Aniela Narolewska III miejsce, Anna Dziewa wyróżnienie, Aleksandra Sokołowska I miejsce, Kacper Żmuda wyróżnienie, Laura Narolewska II miejsce, kwiecień 2019
- GRAND PRIX dla Damiana Śliwińskiego w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Filmowej, Poznań, maj 2019,
- konkurs „Wygraj Szansę”, Aleksandra Sokołowska wyróżnienie, Łomża 2019,
- oprawa artystyczna obchodów 20 lecia Powiatu Łomżyńskiego, udział podopiecznych Studia Wokalnego ROK, maj 2019,
- konkurs Piosenki Big-BiT, II miejsce Anna Dziewa, II miejsce Aleksandra Sokołowska,
I miejsce Kacper Żmuda, I miejsce Laura Narolewska, II miejsce Damian Śliwiński,
III miejsce Izabela Modzelewska, 07.06.2019 r.
- Festyn Rodzinny przy parafii Krzyża Świętego z udział Studia Wokalnego ROK grup młodszych i starszych, czerwiec 2019,
- występ Kacpra Żmudy i Laury Narolewskiej podczas Dni Łomży, czerwiec 2019,
- „Służymy Niepodległej” koncert wokalistów Studia Wokalnego ROK podcza obchodów 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości na terenie jednostki wojskowej, listopad 2019,
- Konkurs Piosenki Patriotycznej w Grajewie, Aleksandra Sokołowska wyróżnienie, listopad 2019
- udział wokalistek Studia Wokalnego ROK w Gali Wręczenia Stypendiów Starosty 2019, Drozdowo, listopad 2019,
- XXVII Giełda Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Scena Młodych Wokalistów, nagrody: Anna Dziewa, Zuzanna Skopek, Aleksandra Sokołowska, Laura Narolewska, Izabela Modzelewska, Kacper Żmuda, Oliwia Piotrowska, 30.11.2019 r.,
- VII Festiwal Piosenki Świątecznej „Gwiazdkowe Nutki”, nagrodzeni w konkursie: Ewa Czornak, Anna Dziewa, Kalina Marek, Aleksandra Sokołowska, 14.12.2019,
- wykonano o
prawę artystyczną w wykonaniu wokalistów Studia Wokalnego ROK podczas Spotkania Opłatkowego w Starostwie Powiatowym w Łomży, grudzień 2019.
12
. Przeprowadzono szkolenia i pokazy taneczne z tańca towarzyskiego dla dzieci o młodzieży
szkolnej z terenu powiatu i Łomży.

13. Udział par Klubu Tańca Towarzyskiego ,,AKAT'' w kilkunastu ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego na terenie całej Polski zdobywając czołowe miejsca.
14
. Prowadzono tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl,
www.naszakultura.pl), aktualizowane na bieżąco.

15. Zrealizowano w Galerii N:
- wernisaż wystawy fotografii Szymona Dederko, 15.01.2019 r.
- wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Laskowskiej, 12.02.2019 r.
- wernisaż wystawy zbiorowej Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Jedwabnem, 12.03.2019 r.
- wernisaż wystawy tkanin Danuty Kasińskiej, 02.04.2019 r.
- wernisaż wystawy malarstwa Michała Sikorskiego, 21.05.2019 r.
-
wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Szeligowskiej i Jolanty Żochowskiej, 04.06.2019 r.
- wernisaż wystawy batiku Anny Tomkielskiej, 17.09.2019 r.
- wernisaż wystawy fotografii Agnieszki Zielewicz, pn. „Uroczysko-krajobrazy Kurpi”, 15.10.2019 r.
- wernisaż wystawy zbiorowej 35-lecia istnienia Klubu Wojskowego w Łomży, 26.11.2019 r. - wernisaż wystawy fotografii Zbigniewa Walczuka, 10.12.2019 r.
16. Zorganizowano Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej, 12 maja 2019, w którym wzięły udział zespoły z terenu Powiatu Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Zambrowskiego i Grajewskiego.
17. Przygotowano i zrealizowano oprawę artystyczną obchodów 20. lecia Powiatu Łomżyńskiego, m.in. koncert pn. „Derwid na nowo - podróże z Lustosławskim” podczas Międzynarodowych Spotkań z Lutosławskim, reprezentacja Powiatu Łomżyńskiego podczas wyjazdu do Bawarii - obchody 20 lat współpracy powiatów Dingolfing Landau oraz Powiatu Łomżyńskiego- koncert wokalny Agnieszka Żemek i KTT AKAT czerwiec 2019 r.
18. Zorganizowano w dniu 16.06.2019 r. XXVI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.
19. Zorganizowano XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2019,
w dniach 27 czerwca – 7 lipca 2019 r.
20. Pracownia graficzno-informatyczna prowadziła działalność:

- stale współpracowano z mediami lokalnymi, prasą, telewizją, radiem, portalami internetowymi - na bieżąco wysyłano informacje na temat aktualnych imprez,
- stale aktualizowano strony internetowe www.rok.4lomza.pl i www.naszakultura.pl oraz biuletyn informacji publicznej,
- stała obsługa fotograficzna wszystkich imprez ROK Łomża,
- tworzono i projektowano plakaty, foldery, zaproszenia, banery zewnętrzne, banery internetowe, grafikę i multimedia i filmy, opracowywano reklamy w internecie do wszystkich konkursów, koncertów, turniejów, festiwali, wystaw i zadań realizowanych przez ROK Łomża.

21. Zorganizowano wspólnie z Fundacją Sztuk i Dialogu plener malarski pt. ,,Kultura łomżyńska pędzlem malowana, V edycja'', w Sulinie/k Wizny, 14 uczestników, 01-07.07.2019 roku oraz wystawę poplenerową w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, wrzesień- październik 2019.
22.
Zespół ,,Skiela kapela'' wystąpił na festiwalach i przeglądach.
23
. Prowadzono zajęcia Dziecięcego Studia Tańca dla dzieci 4-6 lat odbywające się w dwóch grupach liczące po ok. 20 dzieci. Zajęcia ruchowe, taneczne, którym towarzyszyły piosenki. Dzieci poznały podstawowe figury taneczne, z których tworzone były układy choreograficzne.
24. Zorganizowano koncert pn. ,,Ray Wilson and Band – Genesis classic'', Łomża, 04.10.2019 r.

25. Współorganizacja i poprowadzenie oprawy artystycznej i warsztatów w ramach zadania Etno Polska, październik 2019,
26. Stała współpraca z przedszkolami, szkołami i zakładami pracy w celu pozyskiwania widzów na imprezy naszego ośrodka - cały rok.
27. Zorganizowano XXIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Sportowego, Mistrzostwa Województwa Podlaskiego o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Łomżyńskiego i Prezydenta Miasta Łomża i XIV Dziecięcą Galę Taneczną o Puchar Wójta Gminy Piątnica, 23-24.11.2019 r. Hala Sportowa w Piątnicy.

28. Zorganizowano XXVII Giełdę Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Scenę Młodych Wokalistów im. M. Żemka, ROK Łomża, wystąpiło 65 uczestników, 30.11.2019 r.
29. Zorganizowano koncert Roberta Kasprzyckiego pt. ,,Niebo do wynajęcia'', 30.11.2019 r.
30. Zorganizowano VII Festiwalu Piosenki Świątecznej „Gwiazdkowe Nutki”, 14.12.2019 r.
31. Współorganizacja z Fundacją Sztuk i Dialogu warsztatów poetycko-wokalnych z Jarosławem Chojnackim, grudzień 2019 r.
32. Studio nagrań; tworzenie muzycznych aranżacji, podkładów, nagrywanie na potrzeby Studia
Wokalnego ROK, próby z zespołem „Skiela Kapela”, przygotowanie do sezonu koncertowego.
- nagłośnienie i obsługa techniczna koncertów ROK Łomża – cały rok 2019.
- organizacja imprez dla dzieci, występy duetu „Grześ i Agniesia” m.in. dla Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

33.
Działalność kostiumerni, stała pomoc merytoryczna w doborze i przygotowaniu kostiumów do organizacji występów i imprez zespołów działającym przy ROK Łomża.
- wypożyczenie kostiumów, ich części oraz rekwizytów do występów i działań instytucji i osób współpracujących z ROK Łomża;
- konserwacja kostiumów,
- obsługa kostiumologiczna imprez, koncertów i zespołów ROK Łomża.
34. Przygotowano i zrealizowano zadanie pn. „Wkręcamy w kulturę” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna” na które złożyły się następujące działania:
-
przeprowadzono warsztaty artystyczne w Centrum Rekreacyjno - Wypoczynkowym Proserwy w Serwach, 35 osobowa grupa dzieci i młodzieży, warsztaty śpiewu, tańca
i plastyki, 13-18.08.2019,
- warsztaty taneczne z Magdaleną Pardo Baczewską, ROK Łomża, 21.09.2019,
- warsztaty wokalne folkowe z Agnieszką Żemek-Pawczyńską, ROK Łomża, 24.09.2019,
- warsztaty taneczne, taniec klasyczny i narodowy, Piotr Skawski, ROK Łomża, 04.10.2019,
- warsztaty wokalne z Mariką Martą Kosakowską, ROK Łomża, 18.10.2019
- warsztaty wokalne z Pauliną Grochowską, ROK Łomża, 26.10.2019,
- wyjazd do Teatru Roma na spektakl Aida, Warszawa, 30.10.2019,
- koncert „Ścieżkami kultury”, podsumowujący całe zadanie, Łomża, 18.11.2019 r.
35. Przygotowano i zrealizowano oprawę artystycznej podczas XIII Dorocznego Koncertu Izby Przemysłowo-Handlowej w głównej sali Opery Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, występ grup: tancerzy KTT AKAT, wokalistów Studia Wokalnego ROK, tancerzy ZPiT ,,Łomża'', tancerzy grupy ,,Tacy Sami'', wrzesień 2019 r.
36. Przygotowanie i przeprowadzenie zadania pn. ,,
Nowa jakość kultury - doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży”, współfinansowanego ze środków Powiatu Łomżyńskiego, realizowanego w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie polegało na modernizacji infrastruktury ROK w Łomży:
- zakup wyposażenia sali baletowej - I piętro.
- zakup wyposażenia sali koncertowej – parter.
- zakup wyposażenia studia nagrań.
- zakup wyposażenia pracowni administracji.
- zakup wyposażenia pracowni graficznej.
- zakup wyposażenia pracowni technicznej.
- zakup wyposażenia pracowni dozorcy/portiera.
37. Osiągnięcia - stypendium artystyczne przyznane przez Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie otrzymało 3 podopiecznych Studia Wokalnego ROK: Mateusz Niksa, Izabela Modzelewska i Damian Śliwiński.

 

Data powstania: wtorek, 11 lut 2020 10:10
Data opublikowania: wtorek, 11 lut 2020 10:18
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 945 razy