BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży - Instytucji Kultury Powiatu Łomżyńskiego za 2022 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY za 2022 rok W 2022 roku Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy:

1. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 60 dzieci (6 grup,) odbyło się ponad 60 godzin lekcyjnych zajęć, w ramach którego brały udział ogólnopolskich i regionalnych konkursach plastycznych, 2022 r.
2. Przeprowadzono Letnie warsztaty w Pracowni Plastycznej ROK 2022, 27.06-01.07.2022 r.

3. Zorganizowano i przeprowadzono VIII Ogólnopolski Plener Malarski ,,Kultura łomżyńska pędzlem malowana – Nowogród 2022'', 21-27.08.2022 r.
4
. Prowadzone były zajęcia taneczne ZPiT ,,Łomża'', rok 2022,
- grupa młodzieżowa Weta przy ZPiT „Łomża”, Teatr Tańca przy ZPiT „Łomża” i grupą ,,Tacy Sami'' z osobami niepełnosprawnymi: styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień 2022,
- prowadzono zajęcia w Zespole Szkół Weterynaryjnych, styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień 2022
- współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych nr 7 i prowadzenie naboru do nowej grupy tanecznej WETA, czerwiec 2022.

5. Przygotowano Zespół Pieśni i Tańca „Łomża” do koncertów, występów, pokazów, opracowanie programów, logistyki, pomoc przy przygotowaniu kostiumów, opieka nad dziećmi podczas występów:
-
pokaz walca podczas Studniówki w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących
nr 7 w Łomży, 22.01.2022,
- występ na uroczystości Bojanusy w Wecie, 22.04.2022,
- występ dla norweskiej delegacji w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, 02.06.2022,
- udział w akcji charytatywnej dla Filipka, występ podczas Festynu Rodzinnego w SP nr 10, w Łomży, 10.11.06.2022,
- pokazy podsumowujące zajęcia Teatru Tańca i Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”, w ROK Łomża, 21.06.2022,
- występ na XXIX Targach Mleczarskich w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 16.11.2022

- występ w Białymstoku, 12.12.2022.
6. Zorganizowano Zimową Akademię Artystyczną ROK, zajęcia taneczne i opiekuńcze dla dzieci, 31.01 - 04.02.2022.
7. Prowadzono zajęcia Studia Wokalnego ROK prowadzono naukę śpiewu, emisji głosu. Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat. Zajęcia cykliczne odbywały się od poniedziałku do piątku od godz. 13.00- 21.00. Liczba uczestników ok. 40 osób. Członkowie Studia brali udział w koncertach, konkursach, przeglądach, godnie reprezentując Regionalny Ośrodek Kultury - Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego, powiat Łomżyński, miasto, a także cały region podlaski.
8. Prowadzono zajęcia nauki gry na fortepianie, 4 razy w tygodniu, wrzesień-grudzień 2022.
9. Prowadzono zajęcia nauki gry na akordeonie, 4 razy w tygodniu, wrzesień-grudzień 2022.
10. Zorganizowano konkurs plastyczny ,,Kartka Wielkanocna 2022'', uroczyste podsumowanie odbyło się w ROK Łomża, 08.04.2022 roku.
11
. Klub Tańca Towarzyskiego ,,AKAT'':
- udział par tanecznych KTT AKAT w IV Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Lubawy, 12 luty 2022 r. w Lubawie,
- udział par tanecznych KTT AKAT w
Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego Jantar, 26.03.2022 r.,
- udział par tanecznych KTT AKAT w XIII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego o „Puchar Wójta Gminy Iława”, 02.04.2022 r.
- udział par tanecznych KTT AKAT w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego „KUPIEC 2022”, 23.04.2022 r.,
- udział par tanecznych KTT AKAT w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca ,,CZAR PAR'', 21.05.2022 r.
- udział par tanecznych KTT AKAT w XV Bemowskich Dniach Tanecznych, 28.05.2022 r.
- organizacja pokazów tańca dla rodziców par KTT „AKAT” na zakończenie sezonu tanecznego 2021/2022,
- udział par tanecznych KTT AKAT w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego „POMOSTY 2022”, Elbląg, 04.06.2022 r.,
- udział par tanecznych KTT AKAT w O.T.T.S. Lega Dance Cup w Olecku, 05.06.2022 r.,
- udział par tanecznych KTT AKAT w
O.T.T.S. ArtDance Rypin 2022, 12.06.2022 r.,
- udział par tanecznych KTT AKAT w O.T.T.T. FTS o „Pucha Wójta Gminy Lesznowola”, 17.09.2022 r.
- udział par tanecznych KTT AKAT w XXXVII O.T.T.S. o „Złotą Podwiązkę” w Ostrołęce, 01.10.2022 r.,
- udział par tanecznych KTT AKAT w O.T.T.S. ,,Dance Festiwal”, Skierniewice, 15.10.2022 r.,
- udział par tanecznych KTT AKAT w Mistrzostwach Polski w klasie tanecznej B, Pruszków, 22-23.10.2022 r.,
- udział par tanecznych KTT AKAT w XVIII O.T.T.S. o Puchar Jezioraka, Iława, 03.12.2022 r.,
- udział par tanecznych KTT AKAT w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Tańcu Towarzyskim, Augustów, 04.12.2022 r.,
- udział par tanecznych KTT AKAT w
O.T.T.S. o Puchar Starosty Wołomińskiego, Radzymin 10-11.12.2022 r.
- prowadzenie zajęć tanecznych z tańców standardowych, latynoamerykańskich z parami sportowymi klasy „D'' i ,,C” KTT „AKAT”.
- prowadzenie zajęć tanecznych z tańców standardowych, latynoamerykańskich z parami sportowymi klasy „B i A” KTT „AKAT”

12
. Zorganizowano koncert „Łomżyńscy Artyści dla Ukrainy”, 26.03.2022 roku.
13. Prowadzono tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl), aktualizowane na bieżąco.

14.
Zorganizowano wystawę pt. ,,Nowe spojrzenie na stare ilustracje - wystawa rzeźby Andrzeja Żmudy'' – ROK Łomża, październik 2022 roku.

15. Zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ,,Tradycje Bożonarodzeniowe 2022'' uroczyste podsumowanie odbyło się 10.12.2022 roku.
16. Zorganizowano Mikołajkowe Targi Twórczości Artystycznej, ROK Łomża, 10.12.2022 r.
17. Współorganizowano koncert pt. ,,Z klasyką przez Polskę''. Wystąpili: Michał Pepol, Bartek Wąsik, Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie,
21 października 2022 roku.
18. Przeprowadzono nabory do wszystkich grup artystycznych ROK Łomża, w tym do dwóch nowych – nauka gry na fortepianie i akordeonie, wrzesień 2022 roku.
19. Pracownia graficzno-informatyczna prowadziła działalność:
- stale współpracowano z mediami lokalnymi, prasą, telewizją, radiem, portalami internetowymi - na bieżąco wysyłano informacje na temat aktualnych imprez,
- stale aktualizowano strony internetowe www.rok.4lomza.pl i www.naszakultura.pl oraz biuletyn informacji publicznej,
- stała obsługa fotograficzna wszystkich imprez ROK Łomża,
- tworzono i projektowano plakaty, foldery, zaproszenia, banery zewnętrzne, banery internetowe, grafikę i multimedia i filmy, opracowywano reklamy w internecie do wszystkich konkursów, koncertów, turniejów, festiwali, wystaw i zadań realizowanych przez ROK Łomża.
20. Zorganizowano wystawę poplenerową
VIII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego ,,Kultura łomżyńska pędzlem malowana – Nowogród 2022'', 10.12.2022 roku.
21. Zorganizowano XXIX Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie -
- 19 czerwca 2022 r.
22. Opracowano scenariusze, scenografię, ujęcia filmowe, nagrania i montaż czterech teledysków „Wiosna”, „Lato”, „Jesień”, „Zima” z cyklu „Cztery pory ROKu”, reklamujących grupy artystyczne ROK Łomża, kwiecień, czerwiec, październik, grudzień 2022 roku.
23. Zorganizowano Regionalny
Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Dobrym Lesie, 15 maja 2022 roku.
24
. Prowadzono zajęcia Dziecięcego Studia Tańca dla dzieci 4-6 lat odbywające się w dwóch grupach liczące po ok. 20 dzieci. Zajęcia ruchowe, taneczne, którym towarzyszyły piosenki. Dzieci poznały podstawowe figury taneczne, z których tworzone były układy choreograficzne.
25. Stała współpraca z przedszkolami, szkołami i zakładami pracy w celu pozyskiwania widzów na imprezy naszego ośrodka - cały rok.
26. Opracowywano merytorycznie 4 wnioski o dofinansowanie z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury, wrzesień 2022 roku.

27. Zorganizowano koncert wokalistów Studia ROK – Bajkowe rozpoczęcie wakacji", sala kameralna ROK, 24.06.2022 roku.
28. Zorganizowano spotkanie edukacyjno-geograficzne dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Katolickich w Łomży, ze znanym podróżnikiem panem Piotrem Wnukiem, 23.11.2022 roku.
29. Zorganizowano świąteczny koncert wokalistów Studia ROK, 20.12.2022 r.
30. Studio nagrań; tworzenie muzycznych aranżacji, podkładów, nagrywanie na potrzeby Studia
Wokalnego ROK, przygotowanie do sezonu koncertowego.

31.
Działalność kostiumerni, stała pomoc merytoryczna w doborze i przygotowaniu kostiumów do organizacji występów i imprez zespołów działającym przy ROK Łomża.
- wypożyczenie kostiumów, ich części oraz rekwizytów do występów i działań instytucji i osób współpracujących z ROK Łomża;
- konserwacja kostiumów,
- obsługa kostiumologiczna imprez, koncertów i zespołów ROK Łomża.
32. Zorganizowano ferie Studia Wokalnego ROK pt. ,,Zimowo rozśpiewani'', 25-27.01.2022 r.
33. Stała współpraca z przedszkolami, szkołami i zakładami pracy w celu pozyskiwania widzów na imprezy i koncerty Regionalnego Ośrodka Kultury.
34.
Zorganizowano GRAND PRIX POLSKI FTS Ekstraklasa Młodzież, Dorośli ST/LA XXVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego Starosty Łomżyńskiego, Prezydenta Miasta Łomża i XVIII Dziecięcą Galę Taneczną o Puchar Wójta Gminy Piątnica. 19-20 listopada 2022. Miejsce: Hala Sportowa w Piątnicy.
35. Zorganizowano XVII Dziecięcą Galę Taneczną Par Rekreacyjnych pod Patronatem Prezydenta Miasta Łomża i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży, 11.06.2022 roku.
36. Zorganizowano XXIX
Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo Łomża 2022 (w dniach 30 czerwca -10 lipca 2022 roku).
37. Zorganizowano „XXX Giełdę Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Scenę Młodych Wokalistów im. Marka Żemka w dniu 27-28.10.2022 roku.
38. Zorganizowano koncert Marka Piekarczyka wraz z zespołem, 28.10.2022 r.
39. Z
organizowano XII Festiwal Piosenki Świątecznej Gwiazdkowe Nutki, 10.12.2022 r.
40. Zorganizowano zajęcia Zespołu Pieśni i Tańca ,,Łomża'' dla dorosłych, wrzesień-grudzień 2022 roku.

Data powstania: wtorek, 31 sty 2023 10:55
Data opublikowania: wtorek, 31 sty 2023 10:56
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 240 razy