BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY

Za rok 2006
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY
za rok 2006

I. UPOWSZECHNIANIE PLASTYKI
Edukacja dzieci i młodzieży
1. Prowadzono kółka plastyczne dla 55 dzieci (3 razy w tygodniu - 3 zespoły) - odbyło się ponad 160 zajęć.
2. Uczestniczono w konkursach i przeglądach.
3. Prowadzenie zajęć plastycznych dla 20 dzieci i młodzieży (Łomża, Kupiski Stare, Mątwica, Nowogród) w pracowni ROK lipiec/sierpień.
4. Przeprowadzonie ponad 40 zajęć witrażu z dorosłymi z Łomży i z powiatu łomżyńskiego.
5. Zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ,,Być sobą to powiedzieć nie''
czerwiec 2006.
6. Dzieci i młodzież w ramach z działającego przy ROK Koła Plastycznego brały udział w
konkursach plastycznych:
- ,,Sposób na życie – Jestem wolny'' (MDK-DŚT Łomża),
- XXX Ogólnopolski Konkurs na Drzeworyt o tematyce muzycznej (CKiS, Leszno,
maj 2006),
- ,,Nocą w lesie'' (Muzeum Przyrody w Drozdowie, październik 2006) - 2 nagrody, 1
wyróżnienie.

Zorganizowano wystawy w Galerii N
1. Marzec - Wystawa Poplenerowa Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Biebrza.
2. Kwiecień - wystawa prac poplenerowych IX Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego
Biebrza 2005 - malarstwo.
3. Kwiecień - wystawa z okazji X lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży -
twórczość artystyczna.
4. Maj - Kazimierz Wojewoda - malarstwo.
5. Czerwiec - Halina Roszkowska - malarstwo.
6. Lipiec - ,,Osowieckie klimaty'' Stanisław Andruszkiewicz - fotografia.
7. Wrzesień - Krzysztof Łaźny - malarstwo.
8. Październik - Kazimierz Wojewoda - malarstwo.
9. Listopad - ,,Jak daleka, jak bliska... Skandynawia w obiektywie podróżnika (od Norwegii po Finlandię)'' Adam Borysiewicz - malarstwo.
10. Grudzień - Kazimierz Lemański - malarstwo.

Inne:
1. Wykonanie dekoracji na imprezy choinkowe dla łomżyńskich zakładów pracy
(organizacja ROK) - styczeń.
2. Zorganizowanie III Łomżyńskich Targów Twórczości Artystycznej dla 30 twórców
amatorów w szczególności ludowych z regionu łomżyńskiego ROK Łomża - 26.03.2006.
3. Oprawa dekoracyjna do X Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o "Puchar
Prezydenta Miasta Łomża" - 22.04.2006.
4. Oprawa dekoracyjna na Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy
Ludowych Zbójna 2006 - 21.05.2006 r.
5. Wykonanie oprawy dekoracyjnej do konkursu recytatorskiego "O Złotą Różdżkę
Dobrej Wróżki" - 25.05.2006.
6. Oprawa dekoracyjna na XIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogród 2006, 15- 16.07.2006.
7. Wykonanie dekoracji na V O.T.T.T. o "Mistrzostwo Łomży" - 28.10.2006 r.


II UPOWSZECHNIANIE FOLKLORU

1. Zorganizowano Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego 2006, ROK Łomża, 18-19 lutego 2006, wystąpiło 36 zespołów z województwa.
2. Opracowano i wysłano regulaminy następujących imprez:
- Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych,
XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Kurpiowskich, Konkursu Sztuki Ludowej,
3. Współorganizacja i prowadzenie Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków
i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej (21 maja) – udział wzięły zespoły ludowe z Powiatu
Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Zambrowskiego, Grajewskiego.
4. Zorganizowanie XIII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie
(15-16.07.2006). Wystąpiło ponad 300 wykonawców w tym 14 zespołów śpiewaczych,
17 śpiewaków ludowych, 6 gawędziarzy kurpiowskich, 3 zespołów instrumentalno-wokalnych (kapele), 1 kapela tradycyjna, 4 zespoły folklorystyczne, 7 solistów instrumentalistów, 9 par tanecznych.
5. Zorganizowano Doroczne Podsumowanie XIII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej - listopad 2006. Imprezę podsumowującą dorobek twórców regionu łomżyńskiego.


III KULTURA SŁOWA, RECYTACJA

1. Przygotowano i rozesłano informacje o konkursach recytatorskich planowanych na rok
2006 do placówek kultury w powiecie łomżyńskim.
2. Zorganizowano XIX Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół
podstawowych „Baje, bajki, bajeczki”, Piątnica 27.04.2006.
3. Zorganizowano konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej
Wróżki” - ROK Łomża- 25.05.2006.
4. Organizacja LI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, ROK Łomża - maj 2006.
5. Zorganizowano Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży 2006. Etap Wojewódzki
dla terenu byłego Województwa Łomżyńskiego - 09.11.2006 r.


IV PROMOCJA I EDUKACJA KULTURALNA

1. Zorganizowanie zabaw choinkowych dla dzieci z zakładów pracy.
2. Przeprowadzenie reklamy oferty ROK w zakładach pracy, w szkołach i przedszkolach
na terenie Łomży i Powiatu Łomżyńskiego.
3. Zorganizowanie występu kabaretu ,,Hrabi'' - 16.12.2006 r.
4. Zorganizowanie koncertów ZPiT "Łomża" dla młodzieży i dzieci ze szkół - czerwiec,
listopad.
5. Zorganizowano Kurs Wychowawców i Kierowników Kolonijnych – czerwiec.
6. Zorganizowanie czterech szkoleń dla dyrektorów placówek kultury w powiecie.
7. Zorganizowano koncert zespołu The Beatles Revival Band Prague - 20.03.2006.
8. Organizacja warsztatów tanecznych w Ząbie-Bustryku dla członków ZPiT "Łomża"
oraz pomoc pedagogiczna w czasie ich trwania 14-25.08.2006.
9. Współorganizowanie koncertu SIMPLUS Tour 2006 w sali koncertowej Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Łomży, 28.01.2006.
10. Realizowano następujące tematy edukacyjne, jako uzupełnienie programu
,,Żywe lekcje: wychowanie przez sztukę'':
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży prowadził, w ramach ,,wychowania przez sztukę”, organizację ,,lekcji” rozwijających twórczość artystyczną dzieci.
Oferowanymi lekcjami były zajęcia praktyczne prowadzone przez instruktora w danej pracowni z wybranej przez wychowawcę dziedziny i zapoznanie się z innymi pracowniami Ośrodka (np. studiem nagrań, kostiumerią). Zrealizowano zajęcia:
- z plastyki (techniki grafiki i kolażu, rysunek, elementy rzeźby),
- z tańca; rytmika taneczna z elementami tańca towarzyskiego,
- abc tańca czyli od klasyki do tańca współczesnego,
- z zagadnień kultury ludowej (np. malowanie pisanek, wycinanki ludowe itp),
- z kultury słowa – zajęcia dykcyjne, motoryka narządów artykulacyjnych i ćwiczenia emisyjne,
- z historii stroju polskiego.
Przeprowadzono 68 zajęć, w których wzięło udział ok. 2000 dzieci i młodzieży.


V ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŁOMŻA”

1. Prowadzono regularne zajęcia taneczne według poniższego harmonogramu:
styczeń – czerwiec:
- poniedziałek, środa w godz. 16.00 – 18.00 grupa koncertowa młodsza,
- wtorek, piątek w godz. 16.30 – 17.30 grupa propedeutyczna,
- wtorek, piątek w godz. 19.00 – 21.00 grupa koncertowa starsza,
wrzesień - grudzień:
- wtorek, piątek w godz. 16.00 – 18.00 grupa koncertowa młodsza,
- wtorek, piątek w godz. 19.00 – 21.00 grupa koncertowa starsza.
2. Przeprowadzono nabory do Zespołu w następujących terminach:
listopad 2006, nabór w klasach 4-tych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży.
Zakwalifikowanych 50 osób.
3. W czasie ferii zimowych w dniach 23 – 28.01.2006 zorganizowano i przeprowadzono
warsztaty artystyczne ZPiT ,,Łomża'' w Jedwabnem.
4. Wystep Zespołu na Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa
Podlaskiego 15.02.2006.
5. Przygotowano członków Zespołu do koncertu edukacyjnego dla uczniów łomżyńskich
szkół, który odbył się 13.06.2006 r. (2 koncerty) i 15.11.2006 r. (2 koncerty).
6. Zorganizowano i przeprowadzono Letnie Warsztaty Artystyczne Zespołu
w Ząbie-Bustryku w dniach 14 – 25 sierpnia 2006.
7. Przygotowano Zespół do występu na imprezie Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie
w dniu 10 paźzdziernika 2006.
8. Zorganizowano spotkanie opłatkowe dla byłych i obecnych członków Zespołu,
27.12.2006.


VI Klub Tańca Towarzyskiego „AKAT”

1. Zorganozowano pokazy tańca towarzyskiego:
- Pokaz tańca towarzyskiego w Przedszkolu Nr 4, Nr 9, Nr 15, z okazji uroczystości
choinkowych,
- Pokaz dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży (wrzesień 2006),
- Pokaz tańca dla rodziców z KTT AKAT na zakończenie sezonu tanecznego 2005/2006.

2. Kursy tańca:
- Zajęcia z rytmiki tanecznej dla klas I, II, III, dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w
Łomży ( udział wzięło 10 klas z SP 10)
- Kursy tańca dla dzieci w wieku 7-9 lat i 10- 12 lat

3. Organizacja turniejów tanecznych w Łomży.
- X O.T.T.T. „o Puchar Prezydenta Łomży” w dniu 22.04.2006 r.
- V O.T.T.T. „ o Mistrzostwo Łomży” w dniu 28.10.2006 r.
- VI T.T.T o ,,Puchar Wójta Gminy Śniadowo, luty 2006 r.

4. Organizacja obozu tanecznego w Sopocie (sierpień 2006 r.)
5. Udział par z Klubu Tanca Towarzyskiego „AKAT” w ogólnopolskich turniejach
tańca towarzyskiego:
- 19.03.2006 r. Raszyn, VI Ogolnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o,,Puchar Burmistrza Raszyna'',
- 20.03.2006 r. Milanówek, I Ogolnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o ,,Puchar Burmistrza Milanówka "
- 27.05.2006 r. Białystok, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego ,,Kadryl" 2006,
- 28.05.2006 r. Giżycko, II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego ,,O Puchar Burmistrza Giżycka ",
- 03.06.2006 r. Suwałki, XIV Ogolnpolski Turniej Tańca Towarzyskiego ,,Nad Czarną Hańczą ",
- 10.12.2006 r. Białystok, XI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego ,,o Puchar Podlasia " 2006,
- 16.12.2006 r. Augustów, X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o ,,Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie".

VII KOSTIUMERNIA
1. Utrzymywano kostiumy dla ZPiT „Łomża” w gotowości koncertowej.
2. Przeprowadzono renowację i bieżące naprawy kostiumów, bielizny i butów.
3.Wypożyczano kostiumy (odpłatnie oraz nieodpłatnie, zwłaszcza dla szkół
i instytucji kulturalnych z terenu powiatu łomżyńskiego).
4. Udzielano konsultacji i pomocy w doborze kostiumów do przedstawień
i innych uroczystości w szkołach z Łomży i okolic.
5. Obsługa kostiumowa i organizacyjna podczas występów ZPiT „Łomża”.
6. Konsultacja przy wyborze i wypożyczenie ponad 400 szt. kostiumów, ich elementów i rekwizytów dla szkół i firm (m.in. balów studniówkowych).
VII UPOWSZECHNIANIE MUZYKI

1. Zajęcia wokalne:
- Grupa wokalna Mezzoforte - 2 razy w tygodniu piątek 19.00-21.00
i sobota od 13.00 do 16.00
- Trio wokalne „ROK” - 1 raz w tygodniu środa
- Indywidualne lekcje śpiewu (Anna Baczewska raz w tygodniu środa.)
- Zespół rodzinny Lewiarzy 1 raz w tygodniu środa od 19.00 do 22.00)
- Zespół Pieśni i Tańca kier. korepetytor śpiewu 2 razy w tygodniu
- Kapela kurpiowska – 1 raz w tygodniu poniedziałek od 19.00 do 22.00
2. Informacje o zespołach
a/ Mezzoforte :
- Koncert na festynie 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka,
- 28 września koncert pieśni patriotycznych w Starostwie Powiatowym.
b/ Zespół Rodzeństwo Lewiarz :
- 15 stycznia - Przegląd Rodzin Muzykujących w Sokółce – nagroda,
- 19 lutego koncert wraz z ZPiT Łpmża w Urzdzie Wojewódzkim,
- 28 lutego koncert na Zapustach w Radziłowie,
- 26-28 maja Międzynarodowy Festiwal Rodzin muzykujących w Tczewie, III- miejsce,
- 24-26 sierpnia-Międzynarodowe Spotkania rodzin Muzykujących Zgorzelec-Gorlitz,
- 10 września koncert na karoflisku w Ptakach,
- 16 września koncert w Jurowcach,
- 28 września Koncert w Starostwie,
Udział w warsztatach od 14 do 23 sierpnia ZpiT"Łomża" (grupa koncertowa i prop.)-
kier. muzyczno-wokalne, koncerty i prezentacje wg rozpisu Kierownika tanecznego
3. Realizacja konkursów i przeglądów:
- 8 czerwca -nadnarwiański Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej-jury i konsultacje Eliminacji Giełdy Piosenki,
- 13 czerwca Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej w Zbójnej - Eliminace Giełdy Piosenki.
- Od września realizacja konkursu XIV Giełda Piosenki (rozeslanie regulaminów, kart zgłoszenia, powołanie Rady Artystycznej,),
- 25 listopada Finał XIV Giełdy Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.
Studio ROK i nagłośnienia :
- Realizacja playbacków na potrzeby Ośrodków i Szkół w Powiecie,
- Konsultacje muzyczne dla szkół i Gminnych Ośrodków Kultury,
- nagłośnienia wszystkich imprez organizowanych przez ROK oraz w/g zapotrzebowania.VIII DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I POLIGRAFICZNA

1. Wydano Łomżyński Informator Kulturalny 2007.
2. Współpraca z mediami lokalnymi - bierzące wysyłanie informacji na temat aktualnych
imprez i aktualizacja strony internetowej rok.4lomza.pl.
3. Prace związane z obsługą poligraficzną i medialną (reklamy w internecie, regionalnej
prasie, radiu i telewizji: Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych, Festiwal Muzyczne
Dni Drozdowo-Łomża, Dni Kultury Kurpiowskiej, Regionalny Przegląd Kapel,
Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych).
4. Nanoszenie danych do Biuletynu Informacji Publicznej nt. działalności ROK - stała
aktualizacja.
5. Stały nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem zainstalowanych programów
komputerowych, sprawdzanie przychodzącej poczty elektronicznej, aktualizacja bazy
antywirusowej.
6. Bierzące redagowanie strony internetowej rok.4lomza.pl.
7. Redagowanie Wirtualnej Galerii Twórczości Amatorskiej (www.wirtualnagaleria.pl).
8. Zbieranie danych nt. twórców ludowych regionu łomżyńskiego do Wirtualnej Galerii
stałe redagowanie strony.
9. Stała współpraca z mediami, prasą, telewizją, radiem, portalami internetowymi.

IX. INNE DZIAŁANIA ROK
1. Zorganizowano XIII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo -Łomża - 2-9 lipca 2006.
W ramach Festiwalu odbyło się 9 koncertów i wystapiło 50 wykonawców.
2. Zorganizowano II Mistrzowski Kurs Wokalny Master Class dla śpiewaków operowych -
lipiec 2006.


X. ROK wystąpił o dofinansowanie nastepujących imprez.
1. Malowany dzbanek – prezentacja tradycyjnych zawodów dla dzieci i młodzieży.
– Fundacja Kronenberga


Urząd Miejski w Łomży
2. XIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej.
3. XIV Giełda Piosenki Dziecięcej.
4. Ferie ze sztuką.
5. Konkurs plastyczny: ,,Być sobą to powiedzieć, nie''.
6. XIII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.
7. Malowany dzbanek – prezentacja tradycyjnych zawodów dla dzieci i młodzieży.
8. Moc tradycji – cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
9. V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Mistrzostwo Łomży”.
10. ,,Żyj bez uzależnień” Poznajemy klasykę muzyki rozrywkowej Queen revival.
11. Cykl koncertów Zespołu Pieśni i Tańca ”Łomża”.
12. X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego ”O Puchar Prezydenta Łomży”.
13. Profilaktyka zagrożonej młodzieży poprzez socjoterapeutyczne działania taneczne.


Urząd Marszałkowski w Białymstoku

14. XIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.
15. Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych Zbójna 2006.
16. XIII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.


Ministerstwo Kultury

17. XIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.
18. XIII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.
19. Tryptyk Polski 2006.
20. Ogólnopolski Plener Malarski Biebrza, Osowiec Twierdza.
21. Kultura Nasza Wspólna Przestrzeń.

Data powstania: wtorek, 16 mar 2004 14:13
Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2004 14:21
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 14899 razy