BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży - Instytucji Kultury Powiatu Łomżyńskiego za 2021 rok

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży - Instytucji Kultury Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok. W 2021 roku Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy:

1. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 60 dzieci (6 grup,) odbyło się ponad 60 godzin lekcyjnych zajęć, w ramach którego brały udział ogólnopolskich i regionalnych konkursach plastycznych, 2021 r.
2. Przeprowadzono Letnie warsztaty w Pracowni Plastycznej ROK 2021, 28.06-02.07.2021 r.

3. Zorganizowano i przeprowadzono VII Ogólnopolski Plener Malarski ,,Kultura łomżyńska pędzlem malowana – Szostaki 2021'', 21-26.06.2021 r.
4
. Prowadzone były zajęcia taneczne ZPiT ,,Łomża'', rok 2021,
- opracowywanie programów artystycznych i choreografii dla ZPiT Łomża i grupy Tacy Sami styczeń – marzec 2021,
- prace nad projektem ,,Kultura w zasięgu ręki'' - przeprowadzenie rozeznania cenowego i aktualizacja wniosku, kwiecień-maj 2021.

- współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych nr 7 i prowadzenie naboru do nowej grupy tanecznej WETA, czerwiec 2021,
- prowadzono zajęcia w
Zespole Szkół Weterynaryjnych, czerwiec 2021 r.
- współpraca merytoryczna przy aktualizacji wniosku „Doposażenie domów kultury”.
5. Zorganizowano w formie on line Konkurs Recytatorski dla szkół podstawowych ,,Baje, bajki, bajeczki'' – eliminacje powiatowe, Piątnica 06.05.2021 r.
6. Zorganizowano w formie on line Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków ,,O złotą różdżkę dobrej wróżki'' – eliminacje powiatowe, Łomża 05.05.2021 r.
7. Prowadzono zajęcia Studia Wokalnego ROK prowadzono naukę śpiewu, emisji głosu. Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat. Zajęcia cykliczne odbywały się od poniedziałku do piątku od godz. 13.00- 21.00. Liczba uczestników ok. 40 osób. Członkowie Studia brali udział w koncertach, konkursach, przeglądach, godnie reprezentując Regionalny Ośrodek Kultury- Instytucję Kultury Powiatu Łomżyńskiego, powiat Łomżyński, miasto, a także cały region podlaski.
8. Zorganizowano Konkurs ,,Kolędowanie po Kurpiowsku'' w formie konkursu on-line. Konkurs miał zasięg regionalny, główny cel ochrona tradycji ludowego kolędowania na Kurpiach, 11.02.2021 roku.
9
. Klub Tańca Towarzyskiego ,,AKAT'':
- udział 4 najlepszych par tanecznych KTT AKAT w Mistrzostwach Polski Juniorów
Starszych 14-15 lat, 30 maja 2021 r. w Sierpcu,
- udział par tanecznych KTT AKAT w Ogólnopolskim Turnieju Tańca w Sierpcu, 29.05.2021 r.
- pokaz par tanecznych 12-13 lat KTT AKAT na Uroczystości Otwarcia Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży, 24 maja 2021 r.
- wyjazd pary klasy ,,S'' Dagmary Brulińskiej i Bartosza Chojnowskiego i trenerów na Szkolenie Kadry Polski trenerów i par do Elbląga, 14-16.05.2021 r.
- udział par tanecznych KTT AKAT w O.T.T. w Elblągu, 06.06.2021 r.,
- udział par tanecznych KTT AKAT w Mistrzostwach Polski Dorosłych klasy „S” w Krakowie, 12.06.2021 r.
- udział par tanecznych KTT AKAT w O.T.T.T. w Pruszkowie,19.06.2021 r.
- udział par tanecznych KTT AKAT O.T.T.T. w Białymstoku, 26.06.2021 r.
- organizacja pokazów tańca dla rodziców par KTT „AKAT” na zakończenie sezonu tanecznego 2020/2021,
- projektowanie i realizacja wykonania ulotek, plakatów i gadżetów reklamowych KTT AKAT na 2021 r.
- prowadzenie zajęć tanecznych z tańców standardowych, latynoamerykańskich z parami sportowymi klasy „D'' i ,,C” KTT „AKAT”.
- prowadzenie zajęć tanecznych z tańców standardowych, latynoamerykańskich z parami sportowymi klasy „B i A” KTT „AKAT”
- organizacja zimowych szkoleń tanecznych dla klasy ,,B'' i ,,A'' i organizacja Zimowiska tanecznego z parami KTT „AKAT” 11-15.01.2021 r.
- podwyższenie kwalifikacji trenerskich – Udział w dwuletnim Kursie Trenera II kategorii w Sporcie Tanecznym organizowanym przez Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku i Federację Tańca Sportowego w Elblągu, od 20 stycznia 2021 r.
- podwyższenie kwalifikacji trenerskich – Udział w dwuletnim Kursie Trenera II kategorii w Sporcie Tanecznym organizowanym przez Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku
i Federację Tańca Sportowego w Elblągu, luty 2021,
- wyjazdy z parami na Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych tańca do Sierpca.
- pokaz par tanecznych 12-13 lat KTT AKAT na Uroczystości Otwarcia Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży, 24 maja 2021 r.
- wyjazd na Szkolenie Kadry Polski trenerów i par do Elbląga, 15.05.2021 r.
- wyjazd z parami KTT AKAT na Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych do Sierpca,
30 czerwca 2021 r.
- wyjazdy z parami na turnieje tańca do 6.06.21 r.- Elbląg, 12.06.2021 r. - Mistrzostwa Polski Dorosłych w Krakowie, 19.06.2021 – O.T.T.T. w Pruszkowie, 26.06.2021 r. – O.T.T.T. w Białymstoku .
- organizacja pokazów tańca dla rodziców par KTT „AKAT” na zakończenie sezonu tanecznego 2020/2021 r.

10
. Prowadzono tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl), aktualizowane na bieżąco.
11. Zrealizowano w Galerii N:
- prezentacja prac fotograficznych Zbigniewa Ciborowskiego, styczeń-luty 2021 r.,
- prezentacja prac Izabeli Cierpikowskiej, luty-marzec 2021 r.
- p
rezentacja prac malarskich Bożeny Kozłowskiej, marzec-kwiecień 2021 r.

- prezentacja prac malarskich Katarzyny Kostrzeby, kwiecień-maj 2021 r.
- prezentacja tkaniny artystycznej Barbary Kulki, czerwiec-lipiec 2021 r.
- prezentacja prac malarskich Ewy Białek, lipiec-sierpień 2021 r.,
- prezentacja prac fotograficznych Andrzeja Soszyńskiego, sierpień-wrzesień 2021 r.,
- prezentacja prac malarskich Elżbiety Bronowicz, październik-listopad 2021 r.,
- prezentacja prac malarskich z okazji Święta Niepodległości, listopad-grudzień 2021 r.
12. Zorganizowano XXVIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej, 20 czerwca 2021.
13. Pracownia graficzno-informatyczna prowadziła działalność:

- stale współpracowano z mediami lokalnymi, prasą, telewizją, radiem, portalami internetowymi - na bieżąco wysyłano informacje na temat aktualnych imprez,
- stale aktualizowano strony internetowe www.rok.4lomza.pl i www.naszakultura.pl oraz biuletyn informacji publicznej,
- stała obsługa fotograficzna wszystkich imprez ROK Łomża,
- tworzono i projektowano plakaty, foldery, zaproszenia, banery zewnętrzne, banery internetowe, grafikę i multimedia i filmy, opracowywano reklamy w internecie do wszystkich konkursów, koncertów, turniejów, festiwali, wystaw i zadań realizowanych przez ROK Łomża.

14. Zorganizowano XXVIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie -
- 20 czerwca 2021 r.
15. Zorganizowano w formie on line
Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej 2021, kwiecień-maj 2021 r.
16
. Prowadzono zajęcia Dziecięcego Studia Tańca dla dzieci 4-6 lat odbywające się w dwóch grupach liczące po ok. 20 dzieci. Zajęcia ruchowe, taneczne, którym towarzyszyły piosenki. Dzieci poznały podstawowe figury taneczne, z których tworzone były układy choreograficzne.
17. Stała współpraca z przedszkolami, szkołami i zakładami pracy w celu pozyskiwania widzów na imprezy naszego ośrodka - cały rok.

19. Zorganizowano koncert wokalistów Studia ROK – To już lato! 24.06.2021 r.
20. Studio nagrań; tworzenie muzycznych aranżacji, podkładów, nagrywanie na potrzeby Studia
Wokalnego ROK, przygotowanie do sezonu koncertowego.

21.
Działalność kostiumerni, stała pomoc merytoryczna w doborze i przygotowaniu kostiumów do organizacji występów i imprez zespołów działającym przy ROK Łomża.
- wypożyczenie kostiumów, ich części oraz rekwizytów do występów i działań instytucji i osób współpracujących z ROK Łomża;
- konserwacja kostiumów,
- obsługa kostiumologiczna imprez, koncertów i zespołów ROK Łomża.
22. Zrealizowano zadanie pn. ,,Doposażenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży'' w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury z Narodowego Centrum Kultury.
23. Stała współpraca z przedszkolami, szkołami i zakładami pracy w celu pozyskiwania widzów na imprezy i koncerty Regionalnego Ośrodka Kultury.
24.
Zorganizowano XXIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Sportowego o Mistrzostwo Łomży oraz XV Dziecięca Gala Taneczna pod Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Łomżyńskiego i Prezydenta Miasta Łomża. 25 września 2021 w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży. W Turnieju w Łomży uczestniczyło 350 uczestników m.in. z Warszawy, Bydgoszczy, Helu, Białegostoku, Giżycka, Olecka, Augustowa.
25. Zrealizowano zadanie pn. ,,Kultura w zasięgu ręki'', w ramach programu „Kultura Dostępna” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
26. Zorganizowano XXVIII
Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo Łomża 2021 (w dniach 1-11 lipca 2021 roku).
27. Zorganizowano „XXIX Giełdę Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - Scenę Młodych Wokalistów im. Marka Żemka w dniu 27.11.2021.
28. Zorganizowano koncert Łukasz Jemioły (27.11.2021) w towarzystwie Urszuli Czerniak (kontrabas).
29. Z
organizowano po raz 11 Festiwal Piosenki Świątecznej Gwiazdkowe Nutki, 10.12.2021 r.
30. Zorganizowano Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Mistrzostwa Podlaskiego Związku Tańca Sportowego FTS o ,,Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Łomżyńskiego i Prezydenta Miasta Łomża, XVI Dziecięcą Galę Taneczną o Puchar Wójta Gminy Piątnica pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Łomżyńskiego, Prezydenta Miasta Łomża i Wójta Gminy Piątnica. W dniach 11-12 grudnia 2021 roku w Hali Sportowej w Piątnicy.

Data powstania: poniedziałek, 31 sty 2022 10:47
Data opublikowania: wtorek, 31 sty 2023 10:50
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 70 razy