BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności za rok 2008

Sprawozdanie z działalności za rok 2008
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY
za rok 2008

W roku 2008 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy:

1. Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa 2008, ROK Łomża, 2-3.02.2008.
2. V Przegląd Twórczości Artystycznej Łomża 2008, 09.03.2008.
3. Koncert Krzysztofa Dauszkewicza - 06.03.2008 r.
4. Zorganizowano koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo - 06.04.2008 r.
5. Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli instytucji kultury – 08.05.2008.
6. Zespół Pieśni i Tańca ,,Łomża'' występował na imprezach w kraju:
- 25.05.2008 – występ na Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej,
- 06.06.2008 - występ na Łomżyńskich Juwenaliach,
- 29.06.2008 – występ na Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie,
- 05.09.2008 - występ w Warszawie na uroczystościach jubileuszowych 100 lecia Warszawskiej Fabryki Pomp.
7. Zorganizowano koncerty Zespołu Pieśni i Tańca ,,Łomża":
- 12.06.2008 – 2 koncerty dla dzieci i młodzieży w ROK w Łomży.
8. Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” - Piławki koło Ostródy, 16–27 sierpnia 2008.
9. Zorganizowano Koncert Galowy XXX lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”, 26.04.2008.
10. Przeprowadzono zajęcia wokalne i taneczne ZPiT ,,Łomża''.
11. Konkursy recytatorskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (XXI Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Baje, bajki, bajeczki”, Piątnica 07.05.2008.
Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” - ROK Łomża - 14.05.2008.
12. Zorganizowano konkursy plastyczny dla dzieci i młodzieży
- o tematyce ekologicznej ph. ,,Jestem częścią przyrody'' – maj/czerwiec 2008,
- o tematyce profilaktycznej ph. ,,Zdrowie – to mój styl'' – wrzesień-listopad 2008.
13. Dzieci i młodzież w ramach z działającego przy ROK koła plastycznego brały udział w
konkursach plastycznych:
- ,,Sposób na życie – Jestem wolny'' (MDK-DŚT Łomża),
- Ogólnopolski Konkurs na Drzeworyt o tematyce muzycznej (CKiS, Leszno,
listopad 2008).
14. Zorganizowano ogólnopolskie turnieje tańca towarzyskiego:
- 12-13.04.2008 - XII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Puchar Prezydenta
Miasta Łomży”,
- 22.11.2008 - VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Łomży w Tańcu Towarzyskim o ,,Puchar Marszałka''.
15. Przeprowadzono szkolenia i pokazy taneczne z tańca towarzyskiego dla dzieci o młodzieży
szkolnej z terenu powiatu i Łomży.
16. Udział par Klubu Tańca Towarzyskiego ,,AKAT'' w ponad trzydziestu ogólnopolskich
turniejach tańca towarzyskiego na terenie całej Polski.
17. Zorganizowano obóz taneczny dla dzieci i młodzieży z KTT AKAT – Rajgród 2008,
20.08.2008-30.08.2008.
18. Prowadzono tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl,
www.naszakultura.pl), aktualizowane na bieżąco.
19. Prowadzono rejestr informacji o twórcach ludowych Ziemi Łomżyńskiej.
20. Przeprowadzono spotkania konsultacyjno - szkoleniowe dla jednostek kultury z terenu
Powiatu Łomżyńskiego.
21. Zorganizowano koncert międzynarodowej gwiazdy – Ray Wilson - Live, 03.12.2008.
22. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 55 dzieci (4 grupy, 3 w tygodniu) odbyło się
ponad 170 godzin lekcyjnych zajęć.
23. Zorganizowano występ kabaretu „Ani Mru Mru”- 13.09.2008 r.
24. Zrealizowano wystawy w Galerii N:
- "Pod Krzyżem Południa" - fotografia, Irena i Barbara Szantula – 08.01.2008,
- „Twierdze i Fortyfikacje" - Warszawska Grupa Plastyczna „Cytadela", 12.02.2008,
- ,,Motocyklowy Rajd Katyński'' - fotografia, wernisaż 11.03.2008,
- Jacek Gutowski - fotografia, wernisaż 08.04.2008,
- Ryszard Aleksander Grześ - wystawa retrospektywna, wernisaż 06.05.2008,
- Ireneusz Chyliński - malarstwo, 03.06.2008.
- II Ogólnopolski Plener Malarski - Nowogród 2008, wernisaż 06.08.2008,
- ,,Przegląd Plastyki Łomżyńskiej" - Jubileusz XV Galerii N, wernisaż 21.10.2008,
- Krystyna Kornacka - akwarela, wernisaż 18.11.2008,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży – 09.12.2008.
25. Zorganizowano Międzynarodowy XV Jubileuszowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2008, 06-13.07.2008.
26. W ramach działań edukacyjnych realizowano program ,,Żywe lekcje - wychowanie przez
sztukę'' zapoznawano dzieci i młodzież z funkcjonowaniem pracowni ROK.
27. Zorganizowano Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
w Zbójnej (25 maja 2008), w którym wzięły udział zespoły z terenu Powiatu
Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Zambrowskiego i Grajewskiego.
28. Zorganizowano w dniach 28-29 czerwca 2008 r. XV Ogólnopolskie Dni Kultury
Kurpiowskiej w Nowogrodzie. Udział wzięło ponad 435 osób w tym 124 dzieci i młodzieży: 20 zespołów śpiewaczych, 16 śpiewaków ludowych, 6 gawędziarzy kurpiowskich, 7 zespołów instrumentalno-wokalnych (kapele), 1 kapela tradycyjna,
4 zespoły folklorystyczne, 3 solistów instrumentalistów, 4 par tanecznych. Wystąpili
goście z Białorusi (Zespół ,,Społem'' i ,,Polonez'' z Mińska) z Ukrainy (Zespół ,,Białe Gołąbki’’ ze wsi Susły).
29. Zespoły Małe Mezzoforte, Trio Mezzoforte i Rodzina Lewiarzy wystąpiły na ok. 10
koncertach przez cały rok (Rodzeństwo Lewiarz nagroda na Przeglądzie Rodzin Muzykujących w Sokółce, 19 kwietnia – XV Regionalny Konkurs Piosenki w Grajewie -
I miejsce Trio „Mezzoforte”, II miejsce „Rodzeństwo Lewiarz”, II miejsce Anna
Baczewska (kategoria do lat 14), 23-25 maja Międzynarodowy Festiwal Rodzinny „Familia - Tczew 2008, Wyróżnienie - Rodzeństwo Lewiarz, 14 czerwca – Prezentacje Pieśni i
Piosenki Wojskowej, nagroda - Ula Kadłubowska ,,Małe Mezzoforte'').
30. Kapela Kurpiowska wystąpiła na ok. 38 koncertach w całej Polsce.
31. Zorganizowano Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży 2008. Etap Wojewódzki dla
terenu byłego Województwa Łomżyńskiego - 23.10.2008 r.
32. Zorganizowano Giełdę Piosenki Dziecięcej, marzec – listopad 2008.
33. Zorganizowano Doroczne Podsumowanie XV Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej, - 30.11.2008.
34. Zorganizowano szkolenia dla nauczycieli, instruktorów kultury, wychowawców
pt. „Zwyczaje i obrzędy Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz próby ich adaptacji w
teatrze obrzędowym i współczesnym”- 25.10.2008.
35. Zrealizowano następujące tematy edukacyjne, jako uzupełnienie programu „Żywe lekcje: wychowanie przez sztukę”:
- z plastyki (techniki grafiki i kolażu, rysunek, elementy rzeźby),
- z tańca (rytmika taneczna z elementami tańca towarzyskiego),
- „abc tańca” czyli od klasyki do tańca współczesnego,
- z zagadnień kultury ludowej( np. malowanie pisanek, przygotowywanie palm
wielkanocnych, wycinanek ludowych itp.)
- z historii stroju polskiego.
Przeprowadzono 45 zajęć, w których udział wzięło 800 dzieci i młodzieży.
Data powstania: poniedziałek, 2 sie 2010 09:07
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sie 2010 09:07
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 8703 razy