BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2015 rok

SPRAWOZDANIEZDZIAŁALNOŚCI
REGIONALNEGO
OŚRODKAKULTURYWŁOMŻY

za2015 rokWroku2015RegionalnyOśrodekKulturywŁomżyzrealizowałnastępującezadaniaiimprezy:

 

1.Zorganizowano,,Zimowe warsztaty plastycznewROK-u' dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,26-30.01.2015r.
2
. Zorganizowano Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych, przegląd powiatowy. Przegląd odbył się w ROK w Łomży, 17.01.2015 r.
3.
Zorganizowanokoncert zespołu ,,Dzień Dobry' Łomża, 13.02.2015 r.

4.Zorganizowano koncert Studia Wokalnego ROK pt. ,,Muzyczne Przedwiośnie', Łomża,
20.03.
2015 r.
5.
Zorganizowanie choinki noworocznej dla dzieci pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, 24.01.2015 r.
6. Zorganizowano lekcje ,,Wychowanie przez sztukę'. Udział wzięli uczniowie klas drugich SP nr 9 w Łomży, 27.02.2015 r.
7. Zorganizowano lekcje ,,Wychowania przez sztukę'. Udział wzięli uczniowie klasy I, II, III SP w Kupiskach w dniach 16, 17, 18 marca 2015 r.
8. Zorganizowano lekcje ,,Wychowania przez sztukę'. Udział wzięli uczniowie klas I, II SP
Szczepankowie, 14.04.2015 r.
9. Zorganizowano lekcje ,,Wychowania przez sztukę'. Udział wzięli uczniowie Zespołu Przedszkolnego z Konarzyc, 13.05.2015 r.

10
. Zorganizowano koncert zespołu Ray Wilson – Genesis Classic, 28.04.2015 r.
11
. Zorganizowano XI Łomżyński Jarmark Wielkanocny - Targi Twórczości Artystycznej 2015, 22.03.2015.
12
. Współorganizacja imprezy pt. „Spotkanie z przyrodą, historią i sztuką – dzień otwarty w Muzeum Przyrody w Drozdowie” w ramach organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju akcji promocyjnej: „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”, 7.05.2015 r.
13
. Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli instytucji kultury – cały rok.
14.
Zespół Pieśni i Tańca ,,Łomża' występował na imprezach w kraju:

26-30.01.2015 r. - Zorganizowano ,,Zimowe spotkania z folklorem' - zajęcia edukacyjne
w czasie ferii dla dzieci z Łomży i powiatu łomżyńskiego, a także członków ZPiT „Łomża”.
29.03.2015 – wręczanie palm wielkanocnych podczas koncertu Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego.
30.03.2015 – występ dziecięcej grupy podczas uroczystości w Szkole Podstawowej nr 10
w Łomży.
27.04 – 07.05.2015 – opracowanie choreograficzne i zajęcia taneczne z dwiema klasami
ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży (przygotowanie uczniów do występu podczas Wieczoru patriotycznego w Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży w dniu 07.05.2015). 13.05.2015 – lekcja taneczna z uczniami oddziału przedszkolnego z Konarzyc.
23.05.2015 – występ grupy dziecięco-młodzieżowej ZPiT „Łomża” podczas festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej w Konarzycach.
28.05.2015 – sesja zdjęciowa Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w Skansenie Kurpiowskim
w Nowogrodzie.
31.05.2015 – występ dziecięcej grupy ZPiT „Łomża” podczas pikniku rodzinnego w parafii pw. św. Andrzeja Boboli.
14.06.2015 – udział dziecięcej grupy ZPiT „Łomża” w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie – III nagroda.
23.06.2015 – uroczyste zakończenie sezonu tanecznego, pokaz taneczno-wokalny w ROK. 10-16.08.2015 – warsztaty taneczno-wokalne w Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnym

w Serwach.
01.10.2015 – występ dwóch grup ZPiT „Łomża” na Starym Rynku w Łomży z okazji Dnia Seniora.
04.12.2015 – występy dwóch grup ZPiT „Łomża” podczas koncertu dla uczniów Szkoły Specjalnej zorganizowanego przez Zespół Szkół Katolickich w Łomży.
07.12.2015 – opracowanie programu i występy grup Zespołu na dwóch koncertach
pn. „Mikołajkowe koncerty rozmaitości” w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich.
19.12.2015 – występ dziecięcej grupy z repertuarem kolędowym podczas „Świątecznego kolędowania z Galerią Veneda”.
27.12.2015 – spotkanie opłatkowe członków ich rodzin i przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”, wspólne kolędowanie.

15. W roku 2015 odbywały się systematyczne zajęcia programowe Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”; pierwsze półrocze:
– grupa solistek - wtorki i piątki godz. 19.00-20.00,
– grupa koncertowa młodzieżowa – wtorki i piątki godz. 18.00 – 18.50,
– grupa koncertowa dziecięca – wtorki i piątki godz.17.00 – 17.50,
– grupa koncertowa dziecięca (wokal) piątki godz. 16.30 – 17.00,
drugie półrocze:
– grupa koncertowa młodzieżowa – wtorki i piątki godz. 18.00 – 18.50,
– grupa koncertowa dziecięca – wtorki i piątki godz.17.00 – 17.50,
– grupa propedeutyczna – wtorki i piątki godz. 16.00 – 16.45.
16. W ramach Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w pierwszym półroczu odbywały się zajęcia taneczne z dwiema pierwszymi klasami ze Szkoły Podstawowej w Śniadowie.

17. Sprawozdanie z działalności grupy „Tacy Sami” w 2015 roku.
Grupa skupiała 14 członków w tym 7 niepełnosprawnych. Zajęcia taneczne odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Przygotowano choreografię do muzyki country. Grupa wyjechała na występy do Tours we Francji, gdzie w ramach projektu MODE H dała trzy występy przed około 8 tysięczną publicznością, 20-25.11.2015 r.
Grupa wystąpiła podczas dwóch koncertach dla dzieci pn. „Mikołajkowe koncerty rozmaitości” w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, 07.12.2015 r.
18.
Zrealizowano konkursy recytatorskie dla dzieci, młodzieży:
-
XXVIII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Baje, bajki,
bajeczki”, Piątnica, dn. 17.04.2015 r.

- Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” - ROK Łomża 16.04.2015 r.

19. Zorganizowano warsztaty akustyków i realizatorów dźwięku ,,Scena - bez tajemnic', warsztaty z zakresu realizacji dźwięku oraz cyfrowych technik nagłośnieniowych,
9-10.12.2015 r.

20.Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 67 dzieci (7 grup,) odbyło się ponad 250 godzin lekcyjnych zajęć.

21.Dzieci i młodzież w ramach działającego przy ROK koła plastycznego brały udział w ponad 10 ogólnopolskich konkursach plastycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia m.in. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Wszyscy Kochamy Misie', konkurs plastyczno – fotograficzny „S.O.S dla bezdomnych kotów!” ph. „Kocie sprawy, kocie życie, kocie losy . . .”, XVIII Międzynarodowy konkurs twórczości plastycznej dzieci i młodzieży ,,Zawsze zielono, zawsze niebiesko', Toruń 2015, XIII Międzynarodowy Konkurs plastyczny ,,Inne spojrzenie', Sosnowiec 2015, II Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci
i młodzieży ,,Zabierz mnie tam wyobraźnią – niesamowite zwierzaki', Miejski Ośrodek Kultury w Głownie, VIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne pt. ,,Kot', Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, Młodzieżowy Dom Kultury we Wrocławiu, k
onkurs plastyczny ,,Łomżyńskie legendy', Międzynarodowy Konkurs Plastyczny ,,Mama, tata i ja', IFCAS Foundation, Gdynia, konkurs plastyczny ,,Samochód marzeń', Warszawa.

22.Zorganizowano wspólnie z Fundacja Sztuk i Dialogu oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie plener malarski pt. ,,Kultura łomżyńska pędzlem malowana', 10-16.08.2015 oraz wystawy poplenerowe, które odbyły się w Galerii Veneda w Łomży (13.09.2015) oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie (23.10.2015).
23. Zorganizowano
konkurs plastycznego ,,Recepta na zdrowe życie', ROK Łomża, 23.10.2015.
24. Współorganizacja k
onkursu plastycznego „Moje wyobrażenie zakończenia II wojny światowej” w ramach realizacji projektu pn. „Sen o Niepodległej – obchody 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej”, Łomża, 02.05.2015 r.
25. Zorganizowano ,,Letnie Warsztaty Plastyczne' dla dzieci i młodzieży, ROK Łomża, 29.06- 03.07.2015 i 3-7.08.2015.

26.Zorganizowano IX Dziecięcą Galę Taneczną i XIX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o „Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Łomżyńskiego
i Prezydenta Miasta Łomża'
, 07.11.2015r.

27.Przeprowadzonoszkoleniaipokazytaneczneztańcatowarzyskiegodladzieciomłodzieży
szkolnej
zterenupowiatuiŁomży.

28.UdziałparKlubuTańcaTowarzyskiego,,AKAT'wponad dwudziestu ogólnopolskichturniejachtańcatowarzyskiegonatereniecałejPolskizdobywającczołowemiejsca.
29.
ProwadzonotematycznestronyinternetoweROK(www.rok.4lomza.pl,
www.naszakultura.pl),
aktualizowanenabieżąco.
30.
ProwadzonorejestrinformacjiotwórcachludowychZiemiŁomżyńskiej.
31.
Przeprowadzonospotkaniakonsultacyjno-szkoleniowedlajednostekkulturyzterenu
Powiatu
Łomżyńskiego.
32.
ZrealizowanowGaleriiN:
-
wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Bronowicz, 20.01.2015 r.
-
wernisażwystawy malarstwa Janiny Rogowskiej, 17 .02.2015 r.
-
wernisażwystawy fotografii Wojciecha Biegańskiego, 24.03.2015 r.
-
wernisażwystawy malarstwa Bożeny Kozłowskiej 14.04.2015 r.
-
wernisażwystawy malarstwa Kazimierza Soćko z Bemowa Piskiego, 19.05.2015 r.

-wernisażwystawa prac plastycznych powstałych w ramach działalności Bursy Szkolnej nr 2
w Łomży, m.in. wystawa „ Pocztówka dla mamy”, 23.06.2015 r.

-wernisażwystawy fotografii Agnieszki Zielewicz, pt. „Szept”,22.09.2015 r.

-wernisażwystawy malarstwa Piotra Musiała z Zielonej Góry, 27.10.2015 r.

-wernisażwystawy zbiorowej malarstwa Joanny Paduch, Joanny Dudek i Barbary Pełszyk
z Ciechanowca, 17.11.2015 r.
- wernisaż wystawy malarstwa pt. „ Portrety ludzi i aniołów” Anny Filipkowskiej- Wybranowskiej, 15.12.2015 r.

33.ZorganizowanoXXII Międzynarodowy FestiwalMuzyczneDniDrozdowo-Łomża2015,28.06 – 12.07.2015.

34.ZorganizowanoRegionalnyPrzeglądKapel,ŚpiewakówiGawędziarzyLudowychw Zbójnej,17maja2015,wktórymwzięłyudziałzespołyzterenuPowiatuŁomżyńskiego, Kolneńskiego,ZambrowskiegoiGrajewskiego.

35.Zorganizowanowdniu14.06.2015r.XXIIOgólnopolskieDniKulturyKurpiowskiejw Nowogrodzie.
36.
KapelaKurpiowskawystąpiłanaok.10koncertachwcałejPolsce.
37.
Zorganizowano XXIII Giełdę Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Scenę Młodych Wokalistów im. Marka Żemka, 27-28.11.2015 r.
38. Zorganizowano V Festiwal Piosenki Świątecznej ,,Gwiazdkowe Nutki 2015', 06.12.2015 r.
39. Zorganizowano Mikołajkowe Targi Twórczości Artystycznej, 06.12.2015.
40. Zorganizowano powiatowy konkurs plastyczny pt. ,,Łomżyńskie tradycje bożonarodzeniowe', udział wzięło 376 osób, uroczyste wręczenie odbyło się w ROK
w Łomży, 06.12.2015 r.
41. Prowadzono zajęcia wokalne dla członków Studia Wokalnego ROK, członkowie brali udział w konkursach wokalnych zdobywając nagrody i wyróżnienia (XXII Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków pn. "Mama, tata i ja". Aleksandra Sokołowska piosenką "Rytm i melodia" wyśpiewała I miejsce w konkursie, 16.05.2015 r.).
42. Zorganizowano dla dzieci i młodzieży z udziałem wokalistów ROK koncert pt. ,,Świąteczne kolędowanie z Galerią Veneda', 19.12.2015 r.

43. Opracowano i wydano w formie elektronicznej ,,Łomżyński Informator Kulturalny 2016', kalendarz imprez powiatu łomżyńskiego, grudzień 2015.
44. Stala współpraca z przedszkolami, szkołami i zakładami pracy w celu pozyskiwania widzów na imprezy naszego ośrodka – cały rok.

Data powstania: wtorek, 12 sty 2016 13:07
Data opublikowania: wtorek, 17 sty 2017 15:31
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 1229 razy