BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2011 rok
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY za rok 2011 W roku 2011 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zrealizował następujące zadania i imprezy: 1. Zorganizowano Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych Łomża 2011, ROK Łomża, 15.01.2011 r. 2. VIII Łomżyński Jarmark Wielkanocny - Targi Twórczości Artystycznej – 3 kwietnia 2011 r. 3. Zorganizowano koncert ,,The Innocent Socerers'' Adam Pierończyk - Pensjonat Retro - 06.03.2011 r. 4. Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli instytucji kultury – cały rok. 5. Zorganizowano ,,Zimowe Ferie w ROK-u''. Zajęcia dla dzieci i młodzieży od 31 stycznia do 4 lutego 2011 roku. 6. Zespół Pieśni i Tańca „Łomża”: przygotowanie Zespołu i zorganizowanie dwóch koncertów edukacyjnych dla dzieci z klas I-III pn. „Kwiecień plecień bo przeplata...” 12.04.2011 r., w programie: tańce i pieśni regionu kurpiowskiego, rzeszowskiego, śląskiego, obrazki sceniczne: plotkarki, masielnice, gaik w wykonaniu dziecięcej i młodzieżowej grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”, miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, - pokaz grupy dziecięcej i młodzieżowej ZPiT ,,Łomża'' w Niepublicznym Przedszkolu ,,Mały Artysta'', 15.04.2011 r. - w dniach 28-29 maja 2011 r. pobyt z delegacją Powiatu Łomżyńskiego, Zespół Pieśni i Tańca „Łomża” oraz Kapela Kurpiowska „ROK” reprezentowali Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Augsdaugava 2011” na Łotwie, - zgrupowanie artystyczne w Nowogrodzie w dniach 18 - 20.07.2011 r. - zgrupowanie artystyczne w Mrozach w dniach 22-29.08.2011 r. - pokaz klas tanecznych działających przy ZPiT ,,Łomża'' w ramach zawodów sportowych organizowanych z okazji Dnia Dziecka przez Szkołę Podstawową nr 10 w Łomży, - koncert kolęd Studia Piosenki ROK dedykowane Paulinie Sokół, 15.01.2011 r. 7. Dziecięce Studio Piosenki i Tańca: prowadzenie zajęć tanecznych z dwiema grupami dzieci w wieku 4-7 lat – około 60 osób. 8. Przeprowadzono zajęcia wokalne i taneczne ZPiT ,,Łomża''. - zajęcia taneczne programowe z dwiema grupami dzieci i młodzieży Zespołu – wtorki, piątki w godz. 16.00 – 21.00, - zajęcia programowe z dwiema klasami z SP 10 w ramach ZPiT ,,Łomża" ( raz w tygodniu po 1 godz.). 9. Konkursy recytatorskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (XXIV Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych „Baje, bajki, bajeczki”, Piątnica 28.04.2011 . Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki” - ROK Łomża - 27.04.2010. 10. Zrealizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktycznej ph. ,,Moja rodzina'' - wrzesień - listopad 2011. 11. Zrealizowano konkurs plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową – finał 03.12.2011 r. 12. Dzieci i młodzież w ramach z działającego przy ROK koła plastycznego brały udział w konkursach plastycznych m.in.: ,,Sposób na życie – Jestem wolny'' (MDK-DŚT Łomża), odbyło się rozstrzygnięcie Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Pt. „Magiczny świat średniowiecznych baśni i legend”, Młodzieżowy Domu Kultury „Ratusz”, Malbork 06.06.2011 r. (wyróżnienie dla Kacpra Żmudy), XXXIII Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej pn. ,,Krajobraz Polski - Tradycje - Współczesność – Przyszłość'', Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku (nagroda dla Karoliny Czaplickiej), 07.05.2011, VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Mój Brzechwa'', Młodzieżowy Dom Kultury ,,Dom Harcerza'' w Krakowie (wyróżnienie dla Kacpra Żmudy). 13. Zorganizowano XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o „Puchar Prezydenta Łomży” oraz V Dziecięcą Galę Taneczną, 28 maja 2011 r. 14. Przeprowadzono szkolenia i pokazy taneczne z tańca towarzyskiego dla dzieci o młodzieży szkolnej z terenu powiatu i Łomży. 15. Udział par Klubu Tańca Towarzyskiego ,,AKAT'' w ponad trzydziestu ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego na terenie całej Polski. 16. Prowadzono tematyczne strony internetowe ROK (www.rok.4lomza.pl, www.naszakultura.pl), aktualizowane na bieżąco. 17. Prowadzono rejestr informacji o twórcach ludowych Ziemi Łomżyńskiej. 18. Przeprowadzono spotkania konsultacyjno - szkoleniowe dla jednostek kultury z terenu Powiatu Łomżyńskiego. 19. Przeprowadzono zajęcia plastyczne dla ok. 55 dzieci (6 grupy, 1 w tygodniu) odbyło się ponad 120 godzin lekcyjnych zajęć. 20. Zrealizowano wystawy w Galerii N: - wystawa rysunku i malarstwa Izabeli Cierpikowskiej, Galeria N, 18.01.2011 r. - wystawa tkaniny Teresy Matuszelańskiej, Galeria N, 22.03.2011 r. - wystawa Piętnastolecia Środowiskowego Domu Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 12.04.2011, - wystawa akwareli Barbary Pełszyk, Galeria N, 24.05.2011 r. - wystawa malarstwa Kazimiery Janiak, Galeria N, 14,06.2011 r. - wystawa malarstwa Zofii Ptaszyńskiej, Galeria N, 25.10.2011 r. - wystawa akwareli Kazimierza Wojewody, Galeria N, 22.11.2011 r. - wystawa malarstwa Elżbiety Bronowicz, Galeria N, 13.12.2011. 21. Zorganizowano XVIII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2011, 03-10.07.2011. 22. W ramach działań edukacyjnych realizowano program ,,Żywe lekcje - wychowanie przez sztukę'' zapoznawano dzieci i młodzież z funkcjonowaniem pracowni ROK. 23. Zorganizowano Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej (15 maja 2011), w którym wzięły udział zespoły z terenu Powiatu Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Zambrowskiego i Grajewskiego. 24. Zorganizowano w dniach 18-19 czerwca 2011 r. XVIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie. 25. Kapela Kurpiowska wystąpiła na ok. 25 koncertach w całej Polsce. 26. Zrealizowano Giełdę Piosenki Dziecięcej, marzec – listopad 2011. 27. Zrealizowano następujące tematy edukacyjne, jako uzupełnienie programu „Żywe lekcje: wychowanie przez sztukę”: - z plastyki (techniki grafiki i kolażu, rysunek, elementy rzeźby), - z tańca (rytmika taneczna z elementami tańca towarzyskiego), - „abc tańca” czyli od klasyki do tańca współczesnego, - z zagadnień kultury ludowej, - z historii stroju polskiego. 28. Przy ROK działają dwie grupy wokalne i soliści: - Kwartet wokalny ,,Mezzoforte'' zajął III miejsce w XVIII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2011, - Trio wokalne Studia ROK w składzie: Aleksandra Domalewska, Katarzyna Domalewska i Urszula Domalewska zajęły I miejsce w XVIII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2011, - Magdalena Cwalina ze Studia ROK w Łomży zajęła I miejsce w XVIII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2011, - Przemysław Bazydło ze Studia ROK w Łomży zajął I miejsce w XVIII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2011, - Aleksandra Ejsmond zajęła III miejsce w XVIII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2011, - Katarzyna Górska zajęła I miejsce w XVIII Regionalnym Konkursie Piosenki Grajewo 2011. 29. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zorganizował spotkanie z podróżnikiem - wirtualną podróż przez kontynenty, pokaz multimedialny skierowany do dzieci i młodzieży. ,,Odkrywajmy wspólnie bogactwo naturalne i kulturalne świata'', to tytuł cyklu spotkań edukacyjnych bazujących na wieloletnich doświadczeniach z licznych wypraw podróżników. 08.04.2011r. 30. Grupa taneczna osób niepełnosprawnych ,,Tacy Sami'' wzięła udział w dniach 19-23 listopada 2011 roku w finale międzynarodowego projektu MODE H w Tours we Francji. Udział w międzynarodowym projekcie dotyczył osób niepełnosprawnych Mode H. Wyjazd grupy młodzieży z Powiatu Łomżyńskiego do Tour we Francji. 31. Zorganizowano IX Łomżyński Jarmark Mikołajkowy - Targi Twórczości Artystycznej – 3 grudnia 2011 r. 32. Realizowane projekty: - pozyskano fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa – Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, - realizacja projektu o tematyce profilaktycznej ,,Bez nałogów świat buduję, bo śpiewam, tańczę i maluję '' – cykl działań profilaktycznych. Celem projektu jest promocja zdrowego stylu życia jako świadomego wyboru życia bez nałogów, dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających, systemach wartości, umiejętnościach życiowych, sposobach rozwiązywania problemów i konfliktów, wzmacnianie motywacji do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień, - Zrealizowano projekt pn. ,,Pokonujemy bariery - edukacja nieformalna sposobem na integrację społeczną''. Na ogólną wartość 43.104,60. Projekt zakończy się dnia 28 lutego 2011 roku. Celem projektu było: integracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, nauka właściwej autoprezentacji, pokonywanie barier związanych z kontaktami i w pracy z innymi ludźmi, nabywanie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy: młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem. - pozyskano fundusze na ,,W kurpiowskiej krainie'' – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze środków finansowych Marszałka Województwa Podlaskiego, - pozyskano fundusze na realizację XVIII Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie ze środków finansowych Marszałka Województwa Podlaskiego, - pozyskano fundusze na realizację XVIII Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża ze środków finansowych Marszałka Województwa Podlaskiego.
Data powstania: wtorek, 7 lut 2012 08:49
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2012 08:51
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 8008 razy