BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Drozdowo – Rakowo - Boginie na długości ok. 4,630 km, gm. Piątnica” (znak postępowania: ZDP-4.252.P-13.1493.2020)

Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, informuje  na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), iż unieważnił postępowanie nr ZDP-4.252.P-13.1493.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Drozdowo – Rakowo - Boginie na długości ok. 4,630 km, gm. Piątnica”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Podstawa prawna unieważnienia postępowania:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się , jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą  Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postepowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 09.11.2020r. do godz. 10.00 złożono trzy oferty. Ceny wszystkich ofert, w tym oferta z najniższą ceną, przewyższają kwotę jaką  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dodatkowo Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

 

Data powstania: wtorek, 17 lis 2020 12:58
Data opublikowania: wtorek, 17 lis 2020 13:07
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 1189 razy