BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

poniedziałek, 20 wrz 2021 12:10
aktualizacja Planu postepowań zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 16 wrz 2021 12:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Kokoszki-Guty o dł. ok. 2000m

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

środa, 15 wrz 2021 10:46
aktualizacja Planu postepowań zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawy

środa, 8 wrz 2021 12:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Zakup z dostawą soli drogowej gatunku „DR” dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

środa, 8 wrz 2021 12:25
aktualizacja Planu postepowań zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

piątek, 3 wrz 2021 07:22

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 23 lip 2021 11:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B dr. 677 - Koziki o dł. ok. 1000 m

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

poniedziałek, 5 lip 2021 09:00
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

czwartek, 1 lip 2021 11:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1911B na odcinku Rybaki-Drogoszewo – DK nr 61 na odc. o dł. ok. 3,1 km, gm. Miastkowo

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

wtorek, 15 cze 2021 12:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1962B Mrówki - Nieławice o dł. 1100m

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

czwartek, 10 cze 2021 13:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie :Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI1028672 wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1940B w m. Milewo na odc. o dł. 520m”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

środa, 28 kwi 2021 13:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1996B, 1934B, 1950B z podziałem na poszczególne części.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

piątek, 23 kwi 2021 12:31
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1962B, 1900B, 1938B z podziałem na poszczególne części

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

wtorek, 13 kwi 2021 14:51
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1996B, 1934B, 1950B z podziałem na poszczególne części:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

piątek, 12 mar 2021 14:06
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1904B i 1937B, z podziałem na poszczególne części"