BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Zaprojektuj i Wybuduj:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50” Znak postępowania: ZDP-4.252.P-12. 1256.2020

                                                            

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 13.10.2020r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Zaprojektuj i Wybuduj:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50”

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

6 373 500,00 zł.

Przed upływem terminu składania ofert złożono  4 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

 

 

Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej

Termin wykonania zamówienia

 

Warunki

 płatności

1

Lider:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.   ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Partner: 

Altor Sp. z o.o.  ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

18 191 700,00 zł

5 lat

3 projekty

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 8

18-200 Wysokie Mazowieckie

12 900 000,00 zł

5 lat

3 projekty

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

3

Lider:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.               
ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża 

Partner: 

UNIBEP S.A.    z siedzibą w Bielsku Podlaskim  ul. 3 – go Maja 19,

17-100 Bielsk Podlaski, 

Partner:

PNOL Sp. z o.o.   z siedzibą w Łomży,  ul. Sikorskiego 166             
 lok. 2.01,
18-400 Łomża

22 634 366,99 zł

5 lat

 

3 projekty

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

4

Lider:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MARGO”   Mariusz   Gosk,  Al. Legionów 152,                 18-400 Łomża, 

Partner:

MOBILDROG   Sp.  z o.o.,        
 ul. Lipowa 12/2,                         
15-427 Białystok,

 

Partner:

STANPOL Paweł Przestrzelski
Sp.k.,  ul. Makowa 28,

18-400 Łomża, 

Partner:

BUDOKOP  Piotr Głodowski,   
 ul. Olsztyńska 15

11-100 Lidzbark Warmiński

14 569 350,00 zł

5 lat

3 projekty

 

Zgodny                 z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji
z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 paź 2020 12:44
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2020 12:46
Data edycji: wtorek, 13 paź 2020 12:46
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 1356 razy
Ilość edycji: 4