BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg na kursy prawa jazdy i operatora koparki

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy i operatora koparko – ładowarki dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz na stronie internetowej - www.pcpr.powiatlomzynski.plCzęść I - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. C, C+E, D, kwalifikacja wstępna przyśpieszona – przewóz rzeczy i osób:

Liczba otrzymanych ofert – 1

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
OFERTA NR 1
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Ryszard Kamiński
Aleja Legionów 135D, 18 - 400 Łomża

Cena oferty: 18 525 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych, 00/100).

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.


Zestawienie ofert i ocen:

Wykonawca:
Ośrodek Szkolenia Kierowców, Ryszard Kamiński
Al. Legionów 135D, 18-400 Łomża

Wartość przedmiotu zamówienia brutto: 18 525,-
Kryterium cena – punkty: 50

Zdawalność w %: Egzamin teoretyczny - 47,5 %, Egzamin praktyczny - 56,7 %, Średnia - 52,1%
Kryterium zdawalność – punkty: 50

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy i operatora koparko – ładowarki dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Część I
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 31 lipca 2014 r.Część II - Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego kursu na prawo jazdy kat. B dla osoby niepełnosprawnej:

Liczba otrzymanych ofert – 1

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
OFERTA NR 2
„ATEST” Szkolenia,
Obsługa Firm, Beata Maria Chojęta
ul. Gdańska 24A lok. 2, 19-300 Ełk

Cena oferty: 3 500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych, 00/100).

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.


Zestawienie ofert i ocen:

Wykonawca:
„ATEST” Szkolenia, Obsługa Firm, Beata Maria Chojęta,
ul. Gdańska 24A lok. 2, 19-300 Ełk

Wartość przedmiotu zamówienia brutto: 3 500,-
Kryterium cena – punkty: 50

Zdawalność w %: Egzamin teoretyczny – 61,00 %, Egzamin praktyczny – 45,67 %, Średnia – 53,33%
Kryterium zdawalność – punkty: 50

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy i operatora koparko – ładowarki dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Część II
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 31 lipca 2014 r.Część III - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na operatora koparko-ładowarki:

Liczba otrzymanych ofert – 1

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
OFERTA NR 1
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Ryszard Kamiński
Aleja Legionów 135D, 18 - 400 Łomża

Cena oferty: 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100).

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.


Zestawienie ofert i ocen:

Wykonawca:
Ośrodek Szkolenia Kierowców, Ryszard Kamiński
Al. Legionów 135D, 18-400 Łomża

Wartość przedmiotu zamówienia brutto: 2 000,-

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW: 100


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy i operatora koparko – ładowarki dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Część III
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 31 lipca 2014 r.


Proszę o potwierdzenie otrzymania faksu.


Do wiadomości:

1. Wszyscy wykonawcy:
a) Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Kamiński, 18-400 Łomża, Al. Legionów 135 D;
b) „ATEST” Szkolenia, ul. Gdańska 24A, lok. 2, 19-300 Ełk.
2. Strona internetowa zamawiającego: www.pcpr.powiatlomzynski.pl
3. Tablica ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.


Łomża, dnia 30.07.2014 r.
Dyrektor PCPR w Łomży
Edward Jarota
Data powstania: środa, 30 lip 2014 15:04
Data opublikowania: wtorek, 5 sie 2014 09:06
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 2422 razy