BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 02 stycznia 2013

Wiadomości

Zwiadomienie o wszcęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zwiadomienie o wszcęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Zwiadomienie o wszcęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zwiadomienie o wszcęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 stycznia 2013

Wiadomości

Zwiadomienie o wszcęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zwiadomienie o wszcęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Zwiadomienie o wszcęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zwiadomienie o wszcęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie o cenę na dostawę kart doładowujących w sieci T-Mobile i Plus

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie o cenę na dostawę kart doładowujących w sieci T-Mobile i Plus - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 54/198/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 54/198/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 stycznia 2013

Wiadomości

Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów na lata 2013-2015 na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów na lata 2013-2015 na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postepowania

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE o umorzeniu postepowania - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w unihokeju chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w unihokeju chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w unihokeju dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w unihokeju dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe w drużynowym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe w drużynowym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Gimnazjada powiatowa w drużynowym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Gimnazjada powiatowa w drużynowym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 stycznia 2013

Wiadomości

Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie o cenę na dostawę artykułów i środków czystości

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie o cenę na dostawę artykułów i środków czystości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 stycznia 2013

Wiadomości

Przetarg nieograniczony: Wybór Koordynatora/-tki wsparcia Spółdzielni Socjalnych oraz, Specjalisty/-tki ds. rozliczeń i monitoringu wsparcia oraz Pomocy Publicznej w Zespole Zarządzającym

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony: Wybór Koordynatora/-tki wsparcia Spółdzielni Socjalnych oraz, Specjalisty/-tki ds. rozliczeń i monitoringu wsparcia oraz Pomocy Publicznej w Zespole Zarządzającym - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie specjalistów do realizacji kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu „Razem ku samodzielności…”

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe – zatrudnienie specjalistów do realizacji kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu „Razem ku samodzielności…” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 52/2012 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 października 2012 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 52/2012 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 października 2012 roku w sprawie: Zmieniające Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego w sprawie powołania komisji do zamawiania usług, w tym wyłonienia personelu dla potrzeb projektu „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 stycznia 2013

Wiadomości

Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w związku z realizacją projektu "Specjalizacja - motorem sukcesu zawodowego"

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w związku z realizacją projektu "Specjalizacja - motorem sukcesu zawodowego" - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie o cenę na dostawę kart doładowujących w sieci T-Mobile, Plus i Orange w związku z realizacją projektu „Specjalizacja – motorem sukcesu zawodowego”

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie o cenę na dostawę kart doładowujących w sieci T-Mobile, Plus i Orange w związku z realizacją projektu „Specjalizacja – motorem sukcesu zawodowego” - [Wszystkie zmiany]

III TURNIEJ SZCHOWY

Dodanie nowej wiadomości: III TURNIEJ SZCHOWY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 stycznia 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup paliwa olej napędowy ON z podziałem na poszczególne części

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup paliwa olej napędowy ON z podziałem na poszczególne części - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 stycznia 2013

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i narzędzi na potrzeby warsztatów krawieckiech z projektowaniem

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na odstawe materiałów i narzędzi na potrzeby warsztatów krawieckiech z projektowaniem - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 stycznia 2013

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kart doładowujących w sieci T-Mobile i Plus

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kart doładowujących w sieci T-Mobile i Plus - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 stycznia 2013

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów i środków czystości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów i środków czystości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 stycznia 2013

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 stycznia 2013

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 stycznia 2013

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup kart doładowujących na potrzeby realizacji projektu "Specjalizacja - motorem sukcesu zawodowego"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup kart doładowujących na potrzeby realizacji projektu "Specjalizacja - motorem sukcesu zawodowego" - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 19 stycznia 2013

Wiadomości

Turniej szachowy

Dodanie nowej wiadomości: Turniej szachowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 stycznia 2013

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Specjaliści do realizacji kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu "Razem ku samodzielności..."

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Specjaliści do realizacji kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu "Razem ku samodzielności..." - [Wszystkie zmiany]

Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 14

Dodanie nowej wiadomości: Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 14 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu "Specjalizacja-motorem sukcesu zawodowego"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu "Specjalizacja-motorem sukcesu zawodowego" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 stycznia 2013

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 stycznia 2013

Wiadomości

Protokół nr 54/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 54/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 grudnia 2012 roku. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 55

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 55 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 stycznia 2013

Wiadomości

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko "Asystent ds rekrutacji, szkoleń i ewaluacji" w ramach projektu "Specjalizacja - motorem sukcesu zawodowego"

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na stanowisko "Asystent ds rekrutacji, szkoleń i ewaluacji" w ramach projektu "Specjalizacja - motorem sukcesu zawodowego" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 stycznia 2013

Wiadomości

Protokół nr XXIV/12

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXIV/12 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 stycznia 2013

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty na dostawe materiałów i narzędzi do warsztatów krawieckich

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty na dostawe materiałów i narzędzi do warsztatów krawieckich - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 stycznia 2013

Wiadomości

Lista osób spełniających wymagania formalne na stanowisko Instruktor warsztatów krawieckich z projektowaniem

Dodanie nowej wiadomości: Lista oferentów spełniających wymagania formalne na stanowisko Instruktor warsztatów krawieckich z projektowaniem - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Instruktor warsztatów krawieckich z projektowaniem

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Instruktor warsztatów krawieckich z projektowaniem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian