BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIV/119/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 52 ust 1,art. 203, art. 204 art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art.236 ust 1 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 2.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 2.800,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 2.520,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 28.128.040,40 zł w tym: dochody bieżące – 25.921.673,40 zł,
dochody majątkowe – 2.206.367,00 zł,

- wydatki ogółem - 30.825.291,40 zł w tym: wydatki bieżące – 25.374.617,40 zł,
wydatki majątkowe – 5.450.674,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 sty 2013 14:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1349 razy