BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIV/129/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 grudnia 2012 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Na podstawie art.42 ust.4 w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn.zm.) uchwala się , co następuje:

§1

W uchwale nr XXI/104/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży wprowadza się następującą zmianę:
§2 uchwały otrzymuje brzmienie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2012 roku.


§2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 sty 2013 15:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1150 razy