BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 grudnia 2005

Wiadomości

Starosta Łomzyński ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomzy

Edycja wiadomości Starosta Łomzyński ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomzy - [Wszystkie zmiany]

Starosta Łomzyński ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomzy

Edycja wiadomości Starosta Łomzyński ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomzy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nNr 3/05 Kierownika ZTPODGiK w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży ogłasza Konkurs na stanowisko specjalisty - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zarządzenie nNr 3/05 Kierownika ZTPODGiK w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Kierownik Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży ogłasza nabór na stanowisko specjalisty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

ZARZĄDZENIE Nr 45/05 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 sierpnia 2005 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 45/05 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie: ustalenia procedury rekrutacji pracowników - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 grudnia 2005

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 95/05 w dniu 8 grudnia 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 95/05 w dniu 8 grudnia 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 29/05 odbędzie się w dniu 7-go grudnia 2005 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 29/05 odbędzie się w dniu 7-go grudnia 2005 roku. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na wykonanie „Modernizacji i rewaloryzacji Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zabezpieczenia części podziemnych budowli”.

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie „Modernizacji i rewaloryzacji Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zabezpieczenia części podziemnych budowli”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 grudnia 2005

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 grudnia 2005

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 23/05 w dniu 19-go grudnia 2005 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 23/05 w dniu 19-go grudnia 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 30/05 odbędzie się w dniu 14 grudnia 2005 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 30/05 odbędzie się w dniu 14 grudnia 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 20/05 w dniu 14-go grudnia 2005 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 20/05 w dniu 14-go grudnia 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 19/05 w dniu 19 grudnia 2005 roku

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 19/05 w dniu 19 grudnia 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 grudnia 2005

Wiadomości

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 3/ 05 Kierownika ZTPODGiK w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/05 Kierownika ZTPODGiK w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 grudnia 2005

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 97/05 w dniu 21 grudnia 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 96/05 w dniu 21 grudnia 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Nabór na stanowisko Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na stanowisko Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 grudnia 2005

Wiadomości

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Powiatu Łomzyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXX Sesję Rady Powiatu Łomzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Nadzwyczajne posiedznie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 21/05 w dniu 19-go grudnia 2005 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Nadzwyczajne posiedznie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 21/05 w dniu 19-go grudnia 2005 roku. - [Wszystkie zmiany]

Nadzwyczajne posiedznie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 24/05 w dniu 19-go grudnia 2005 roku

Dodanie nowej wiadomości: Nadzwyczajne posiedznie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 24/05 w dniu 19-go grudnia 2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Powiatu nr 96/05 w dniu 19 grudnia 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Powiatu nr 96/05 w dniu 19 grudnia 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 grudnia 2005

Wiadomości

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/05 Kierownika ZTPODGiK w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na stanowisko specjalisty w ZTPODGiK w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 grudnia 2005

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 98/05 w dniu 30 grudnia 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 98/05 w dniu 30 grudnia 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 grudnia 2005

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian