BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 95/05 w dniu 8 grudnia 2005 r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 95/05 odbędszie się w dniu 8 grudnia 2005 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

1. Przyjęcie protokółu z 94-ego posiedzenia Zarządu.
2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie w sprawie zwiększenia budżetu na 2005 rok.
3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
1) określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym,
2) określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym,
po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi i zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych n.t. kosztów odszkodowań za grunty zajęte pod drogę powiatową Kownaty - Guty - Olszyny – Bożejewo.
5. Informacja o projekcie RPO 2007-2013 dla województwa podlaskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2005 rok.
7. Projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2005 rok.
8. Odpowiedź Zarządu Województwa Podlaskiego na stanowisko Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie koncepcji połączenia trzech Wojewódzkich Stacji Pogotowia Ratunkowego.
9. Porządek obrad XXX Sesji Rady Powiatu w dniu 22 grudnia 2005 r.
10. Sprawy różne:
Data powstania: poniedziałek, 5 gru 2005 10:51
Data opublikowania: poniedziałek, 5 gru 2005 10:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 gru 2005 09:44
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2374 razy