BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXX /170 /05 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 19 grudnia 2005 roku
w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Na podstawie art. 12 pkt 4, 5 i 8e w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, zm. z 2003r. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004r. nr 102, poz. 1055 ) oraz art. 110 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 15 poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611,nr 189, poz. 1851 z 2004r. nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291, nr 210, poz. 2135) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do wykonania w okresie 1 marca 2006r. – 31 października 2006r. zadania inwestycyjne pod nazwą :
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1956B na odc. dr. krajowa 61 – Leopoldowo – Łuby Kurki”;
współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR.

§ 2. Okresla się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny dotyczący przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1956B na odc. dr. krajowa 61 – Leopoldowo – Łuby Kurki w kwocie 2.599.304,46 PLN.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Kłosiński

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 gru 2005 10:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1549 razy