BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 02 stycznia 2004

Wiadomości

Informacja o udzielaniu podstawowych świadczeń zdrowotnych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o udzielaniu podstawowych świadczeń zdrowotnych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o udzielaniu podstawowych świadczeń zdrowotnych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o udzielaniu podstawowych świadczeń zdrowotnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 stycznia 2004

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 stycznia 2004

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 35/65/03 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do roku 2015. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr 31/59/03 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie: w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 12 stycznia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy Rzecznik Konsumentów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 stycznia 2004

Wiadomości

Komunikat w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 stycznia 2004

Wiadomości

X Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: X Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 stycznia 2004

Wiadomości

Edycja wiadomości Długość okresu pobierania zasiłku - [Wszystkie zmiany]

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Dodanie nowej wiadomości: STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ - [Wszystkie zmiany]

Aneks do Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1

Dodanie nowej wiadomości: Załącznik Nr 1/02/03 do Protokołu Rady Pedagogicznej - [Wszystkie zmiany]

Zmieniono podstawę przyznania prawa do zasiłku po zatrudnieniu w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności. - [Wszystkie zmiany]

Zmieniono podstawę przyznania prawa do zasiłku po zatrudnieniu w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności (od 01-09-2003) - [Wszystkie zmiany]

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 stycznia 2004

Wiadomości

Struktura Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Struktura Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stara Łomża i Zosin

Dodanie nowej wiadomości: Komunkat o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - [Wszystkie zmiany]

Komunikat o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sannitarnej w m.Giełczyn, Zawady Wieś

Dodanie nowej wiadomości: Kominiakt o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sannitarnej w m.Giełczyn, Zawady Wieś - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 stycznia 2004

Wiadomości

Przyjmowanie zawiadomień o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski

Dodanie nowej wiadomości: Przyjmowanie zawiadomień o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski - [Wszystkie zmiany]

Przyjmowanie zawiadomień o zamierzanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Dodanie nowej wiadomości: Przyjmowanie zawiadomień o zamierzanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych - [Wszystkie zmiany]

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót na rzecz innego podmiotu

Dodanie nowej wiadomości: Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót na rzecz innego podmiotu - [Wszystkie zmiany]

Udzielenie informacji w przypadku wątpliwości inwestora co do charakteru planowanego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Udzielenie informacji w przypadku wątpliwości inwestora co do charakteru planowanego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Przyjmowanie zwiadomień o zakończeniu budowy

Dodanie nowej wiadomości: Przyjmowanie zwiadomień o zakończeniu budowy - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie pozwoleń na użytkowanie

Dodanie nowej wiadomości: Wydawanie pozwoleń na użytkowanie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 stycznia 2004

Wiadomości

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Dodano Uwagę dla osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 stycznia 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Centrum Kształcenia i Informacji Zawodowej oraz Doradztwa Gospodarczego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ZESTAWIENIE LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG CENTRUM WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2003 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dzielnicowy Rejonu XII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dzielnicowy Rejonu VIIG - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 stycznia 2004

Wiadomości

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Dodanie nowej wiadomości: Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży prowadzone są następujące rejestry i ewidencje: - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

W Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa

Dodanie nowej wiadomości: W Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sposób załatwiania spraw w formie decyzji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 stycznia 2004

Wiadomości

Rejestry, ewidencje i archiwa

Dodanie nowej wiadomości: Rejestry, ewidencje i archiwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Posterunek Policji w Piątnicy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dzielnicowi z Posterunku Policji w Nowogrodzie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dzielnicowy z Posterunku Policji w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 stycznia 2004

Wiadomości

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Zmieniono "uwagę" - dodana informacja na temat rachunków bankowych - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Zmieniono "uwagę" - dodana informacja na temat rachunków bankowych - [Wszystkie zmiany]

PROGRAMY

Dodanie nowej wiadomości: PROGRAMY - [Wszystkie zmiany]

PROGRAMY

dostawienie brakującej litery - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dzielnicowi z Posterunku Policji w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian