BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przygotowanie decyzji o przenoszeniu pozwoleń na budowę lub zgłoszenia na rzecz innej osoby

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pok. 316,328, 317,318, tel. 215-69-80, 215-69-22, 215-69-76, 215-69-23

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – Piątek 8ºº - 15ºº

Wymagane dokumenty

- wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,
- oświadczenie inwestora o przyjęciu warunków zawartych w przenoszonej decyzji,
- zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, lub kopię tej zgody;
Zgoda nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Opłaty:

- nie pobiera się opłaty za wniosek
- opłata za wydaną decyzję 90 zł
Od opłaty zwolnione są wnioski w sprawie budownictwa mieszkaniowego.

Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę:
Urząd Miejski w Łomży
nr konta 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego:
- niezwłocznie, jeżeli może być załatwiona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania,
- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

Data sporządzenia

piątek, 19 wrz 2003 12:17

Data zatwierdzenia

piątek, 19 wrz 2003 12:20
Data dodania: piątek, 19 wrz 2003 12:17
Data upublicznienia: piątek, 19 wrz 2003 12:20
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 3387 razy
Ilość edycji: 7