BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 32 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.) Starosta Łomżyński na wniosek wykonawcy pracy, informuje o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach prac związanych z modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków w gminie Wizna
Data powstania: poniedziałek, 22 lis 2021 11:30
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lis 2021 11:34
Opublikował(a): Maciej Karwowski
Zaakceptował(a): Maciej Karwowski
Artykuł był czytany: 620 razy