BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2005 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY

za rok 2005

 

I. UPOWSZECHNIANIE PLASTYKI

Edukacja dzieci i młodzieży

1. Prowadzono kółka plastyczne dla 50 dzieci (2 razy w tygodniu - 2 zespoły) - odbyło się ponad 120 zajęć.
2. Uczestniczono w konkursach i przeglądach.

3. Prowadzenie zajęć plastycznych dla 20 dzieci i młodzieży (Łomża, Kupiski Stare,

Mątwica, Nowogród) w pracowni ROK lipiec/sierpień.

4. Przeprowadzonie ponad 40 zajęć witrażu z dorosłymi z Łomży i z powiatu

łomżyńskiego.

Zorganizowano wystawy w Galerii N

1. Styczeń - "Łomża Jesienią" - Galeria N – wystawa poplenerowa - malarstwo.

2. Luty - ,,Krótkie historie w czerni i bieli' - wystawa fotografii Tomasza Gogolewskiego
i Marty Jasińskiej.

3. Marzec - "Batikowe impresje" – wystawa batiku.

4. Kwiecień - Kazimierz Kuskowski - malarstwo.

5. Maj - Kazimierz Wojewoda – akwarela.

6. Czerwiec - Alicja Oleszczuk - malarstwo.

7. Wrzesień - Stanisław Borzuchowski - akwarela.

Organizowane plenery:
- 'Łomża jesienią' - 20 uczestników z regionu Łomży (grudzień 2004/styczeń 2005)
- IX Og
ólnopolski Plener Malarski Biebrza 2005 (29.09-02.10.2005)

Inne:
1. Wykonanie dekoracji na imprezy choinkowe dla łomżyńskich zakładów pracy
(organizacja ROK) - styczeń.

2. Współorganizacja wystawy rzeźby Kazimierza Krupińskiego w Wojewódzkim
Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku - 08.02.2005.

3. Zorganizowanie I Łomżyńskich Targów Twórczości Artystycznej dla 30 twórców
amatorów w szczególności ludowych z regionu łomżyńskiego ROK Łomża - 12.03.2005.

4. Oprawa dekoracyjna do IX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o "Puchar
Prezydenta Miasta Łomża" - 23.04.2005.

5. Oprawa dekoracyjna na Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy
Ludowych Zbójna 2005 - 15.05.2005 r.

6. Wykonanie oprawy dekoracyjnej do konkursu recytatorskiego "O Złotą Różdżkę
Dobrej Wróżki" - 16.05.2005.

7. Wykonanie oprawy dekoracyjnej do konkursu recytatorskiego "Ojczyzna w poezji" -
18.05.2005 r.

8. Oprawa dekoracyjna na XII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogród 2005
18- 19.06.2005.

9. Zorganizowanie II Łomżyńskich Targów Twórczości Artystycznej dla 30 twórców
amatorów w szczególności ludowych z regionu łomżyńskiego ROK Łomża - 17.09.2005.

10.Wykonanie dekoracji na IV O.T.T.T. o "Mistrzostwo Łomży" - 08.10.2005 r.

 

 

II UPOWSZECHNIANIE FOLKLORU

 

1. Zorganizowano Przegląd Teatrów Wiejskich i ObrzędowychROK Łomża, 22 stycznia, wystąpiło 14 zespołów z regionu.

2. Opracowano i wysłano regulaminy następujących imprez:
- Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewak
ów i Gawędziarzy Ludowych,
XII Og
ólnopolskiego Przeglądu Zespołów Kurpiowskich, Konkursu Sztuki Ludowej,

3. Współorganizacja i prowadzenie Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków
i Gaw
ędziarzy Ludowych w Zbójnej (15 maja) – udział wzięły zespoły ludowe z Powiatu
Łomżyńskiego, Kolneńskiego, Zambrowskiego, Grajewskiego.

4. Zorganizowanie XII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie
(18-19.06) – wyst
ąpiło 300 wykonawców, zespoły kurpiowskie z Nowogrodu, Zbójnej,
Zambrowa, Turośli, Lemana, Grajewa, Nowej Rudu, Kruszy, Ostrołęki, Wyku, Kuzi,
Łysych oraz zespół ,,Rużenajas” z Łotwy.

 

 

III  KULTURA SŁOWA, RECYTACJA

 

1. Przygotowano i rozesłano informacje o konkursach recytatorskich planowanych na rok
2005 do placówek kultury w powiecie łomżyńskim.

2. Zorganizowano XVIII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół
podstawowych „Baje, bajki, bajeczki”, Piątnica 19.04.2005.

3. Zorganizowano konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej
Wróżki” - ROK Łomża- 16.05.2005.

4. Współorganizacja IV Konkursu Recytatorskiego Wierszy Patriotycznych dla
Gimnazjów i Szkól Podstawowych "Ojczyzna w Poezji", ROK Łomża - 18.05.2005.

 

 

IV  PROMOCJA I EDUKACJA KULTURALNA

 

1. Zorganizowanie zabaw choinkowych dla dzieci z zakładów pracy.

2. Przeprowadzenie reklamy oferty ROK w zakładach pracy, w szkołach i przedszkolach
na terenie Łomży i Powiatu Łomżyńskiego.

3. Zorganizowanie koncertu Kaberetu MUMIO - 12.02.2005.

4. Zorganizowanie koncertów ZPiT "Łomża" dla młodzieży i dzieci ze szkół - marzec.

5. Zorganizowanie koncertu Kaberetu Moralnego Niepokoju.

6. Zorganizowano Kurs Wychowawców i Kierowników Kolonijnych – czerwiec.

7. Zorganizowanie czterech szkoleń dla dyrektorów placówek kultury w powiecie.

8. Organizacja warsztatów tanecznych w Gdańsku-Stogi dla członków ZPiT "Łomża"
oraz pomoc pedagogiczna w czasie ich trwania 18-28.08.2005.

 

 

 

 

 

 

V ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŁOMŻA”

 

1. Prowadzono regularne zajęcia taneczne według poniższego harmonogramu:

styczeń – czerwiec, wrzesień:

- poniedziałek, środa w godz. 16.00 – 18.00 grupa koncertowa młodsza,

- wtorek, piątek w godz. 16.30 – 17.30 grupa propedeutyczna,

- wtorek, piątek w godz. 19.00 – 21.00 grupa koncertowa starsza,

październik:

- poniedziałek, środa w godz. 16.00 – 17.00 grupa propedeutyczna II,

- poniedziałek, środa w godz. 17.00 – 18.00 grupa koncertowa młodsza,

- poniedziałek, piątek w godz. 18.00 – 19.00 grupa propedeutyczna III

- wtorek, piątek w godz. 16.30 – 17.30 grupa propedeutyczna I,

- wtorek, piątek w godz. 19.00 – 21.00 grupa koncertowa starsza.

2. Przeprowadzono nabory do Zespołu w następujących terminach:

26 stycznia,

12 lutego,

10 września,

24 września.

3. Przeprowadzono nabory do Zespołu w Gimnazjum nr 1 w Łomży w następujących
terminach:

28 września,

29 września.

4. W czasie ferii zimowych w dniach 24.01 –04.02 przeprowadzono codzienne zajęcia
taneczne:

grupa koncertowa starsza w godz. 12.00 – 14.00,

grupa koncertowa młodsza w godz. 10.30 – 12.00.

5. Przygotowano członków Zespołu do koncertu edukacyjnego dla uczniów łomżyńskich
szkół, który odbył się 15.03.2005 r.

6. Przygotowano starszą grupę do Turnieju Tańca Kurpiowskiego w Ostrołęce, który
odbył się 22.05.2005 r.

7. Próby z kapelą i przygotowanie starszej grupy do wyjazdu na koncerty do Bawarii –
czerwiec.

8. Trzy koncerty Zespołu w Bawarii w dniach 23 – 30 czerwca.

9. Zorganizowano i przeprowadzono Warsztaty Artystyczne Zespołu w Gdańsku w
dniach 18 – 27 sierpnia.

10. Przygotowano Zespół do występu w Tykocinie w dniu 4 września z okazji 492
rocznicy Urodzin Województwa Podlaskiego.

 

 

 

 

 

 

VI  Klub Tańca Towarzyskiego „AKAT”

 

1. Zorganozowanopokazy tańcatowarzyskiego:

- Pokaz tańca towarzyskiego w Przedszkolu Nr 4, Nr 9, Nr 15, z okazji uroczystości
choinkowych

- Pokaz dla klas III Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży

- Pokaz dla klas II Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży

- Pokaz tańca dla dzieci i rodziców Gminnej Biblioteki Publicznej w Podgórzu

- Pokaz tańca dla rodziców z KTT AKAT na zakończenie sezonu tanecznego 2004/2005

 

2. Kursy tańca:

- Zajęcia z rytmiki tanecznej dla klas I, II, III, dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w
Łomży ( udział wzięło 10 klas z SP 10)

- Kursy tańca dla dzieci w wieku 7-9 lat i 10- 12 lat

 

3. Organizacja turniejów tanecznych w Łomży.

- IX O.T.T.T. „o Puchar Prezydenta Łomży” w dniu 23.04.2005 r.

- IV O.T.T.T. „ o Mistrzostwo Łomży” w dniu 08.10.2005 r.

 

4. Organizacja obozutanecznegow Sopocie (sierpień 2005 r.)

5. Udziałparz Klubu Tanca Towarzyskiego „AKAT” wogólnopolskichturniejach
tańcatowarzyskiego.

- 16.01.2005 r. Ciechanów XIII O.T.T.T. „o Puchar Burmistrza Miasta
Ciechanowa”

- 29.01.2005 r. Pruszków

- 12.02.2005 r. Wrocław Mistrzostwa Polski w 10 tańcach

- 19.02.2005 r. Czarna Białostocka XII O.T.T.T. „o Puchar Burmistrza Miasta
Czarna Białostocka”

- 13.03.2005 r. Ostrołęka Mistrzostwa Polski w 10 tańcach

- 19.03.2005 r. Raszyn V O.T.T.T. „o Puchar Wójta Gminy Raszyn”

- 20.03.2005 r. Białystok X O.T.T.T. „Artela 2005 r.”

- 16.04.2005 r. Mikołajki „Tropicana Cup 2005 Supadance”

- 16.04.2005 r. Ostrołęka IV O.T.T.T. „o Puchar Prezydenta Miasta Ostrołęka”

- 17.04.2005 r. Warszawa II O.T.T.T. z cyklu G.P Mazowsza 2005

- 23.04.2005 r. Łomża IX O.T.T.T. „o Puchar Prezydenta Miasta Łomża”

- 30.04.2005 r. Warszawa Wiosenny Turniej Tańca Towarzyskiego

- 07.05.2005 r. Kętrzyn O.T.T.S. „o Puchar Starosty Kętrzyńskiego”

- 07.05.2005 r. Białystok XXIX Międzynarodowy Turniej Tańca „Złote
Pantofelki”

- 14.05.2005 r. Mława III O.T.T.T. „o Puchar Burmistrza Miasta Mława”

- 15.05.2005 r. Warszawa V O.T.T.T. „o Puchar Zarządu WSM Rakowiec”

- 21.05.2005 r. Ostrołęka O.T.T.T. „o Puchar Prezydenta Miasta Ostrołęka”

- 28.05.2005 r. Giżycko I O.T.T.T. „Mazury 2005”

- 29.05.2005 r. Pisz II O.T.T.T. „o Puchar Burmistrza Miasta Pisz 2005”

- 04.06.2005 r. Suwałki XIII O.T.T.T. „Nad Czarną Hańczą o Puchar

Prezydenta Miasta Suwałki”

- 04.06.2005 r. Przasnysz VI O.T.T.T. ”o Puchar Burmistrza Miasta Przasnysza”

- 18.06.2005 r. Warszawa Letni Turniej Tańca

- 19.06.2005 r. Pruszków III Mazovia Open 2005

- 19.06.2005 r. Tykocin II O.T.T.T. ”o Puchar Burmistrza Tykocina”

- 08.10.2005 r. Łomża IV O.T.T.T.” o Mistrzostwo Łomży”

 

VII KOSTIUMERNIA

1. Utrzymywano kostiumy dla ZPiT „Łomża” w gotowości koncertowej.

2. Przeprowadzono renowację i bieżące naprawy kostiumów, bielizny i butów.

3.Wypożyczano kostiumy (odpłatnie oraz nieodpłatnie, zwłaszcza dla szkół
i instytucji kulturalnych z terenu powiatu łomżyńskiego).

4. Udzielano konsultacji i pomocy w doborze kostiumów do przedstawień
i innych uroczystości w szkołach z Łomży i okolic.

5. Obsługa kostiumowa i organizacyjna podczas występów ZPiT „Łomża”.

6. Konsultacja przy wyborze i wypożyczenie ponad 400 szt. kostiumów, ich elementów i rekwizytów dla szkół i firm (m.in. balów studniówkowych).
7.
Przygotowanie kostiumów na wyjazd ZPiT "Łomża" do Niemiec oraz występu w Tykocinie z okazji 580 - lecia miasta.

VII UPOWSZECHNIANIE MUZYKI

 

1. Zajęcia wokalne:

- Grupa wokalna Mezzoforte - 1 raz w tygodniu sobota od 13.00 do 16.00

- Indywidualne lekcje śpiewu (Anna Baczewska 2 razy w tygodniu po 45 min.)

- Zespół rodzinny Lewiarzy 1 raz w tygodniu środa od 19.00 do 22.00)

- Zespół Pieśni i Tańca kier. muzyczne oraz korepetytor śpiewu 5 razy w tygodniu

- Kapela kurpiowska - 1 raz w tygodniu poniedziałek od 19.00 do 22.00

 

2. Informacje o zespołach

a/ Mezzoforte :

Organizacja nowej grupy:

- w styczniu odbył się casting z którego wyłoniono : Małgosię Janucik, Justynę Chaberek,
Aleksandrę Skołozdrzy i Pamelę Boguską.

Próby 1 raz w tygodniu sobota od 13.00 do 16.00.

b/ Zespół Rodzeństwo Lewiarz :

21-23 .01 Festiwal Kolęd w Jarosławiu

W lutym - Przegląd Rodzin Muzykujących w Sokółce - nagroda

27-29.05 Międzynarodowy Festiwal Rodzin muzykujących w Tczewie - I miejsce

Przez cały okres koncerty w/g zapotrzebowań ok. 20

- Udział w warsztatach od 18 do 27 sierpnia ZpiT"Łomża" (grupa koncertowa i prop.)-
kier. muzyczno-wokalne,
koncerty i prezentacje wg rozpisu Kierownika tanecznego

c/ Kapela kurpiowska

- Koncerty zwiazane z obchodami Święta "KAZIUKI" Litwa 9-10 kwietnia

- Koncert w Białymstoku 12.04

- Wybory "Chłopa roku" w Racławicach 23-25.04

- Koncert w Zbójnej 8.05

- Koncert na Międzynarodowym Przeglądzie "Teatru w walizce" 3.06

- Koncert na obchodach Święta Wojska 12.08

- Koncert w Mielniku na Festiwalu Mniejszości Narodowej 13.08

- Oprawa muzyczna na Św.Rocha w Skansenie 14.08

- Prezentacja folkloru kurpiowskiego na Ogólnopolskich Warsztatach Smyczkowych w
Elblągu, organizowanych przez Akademię Muzyczną w Warszawie 21.08

- Koncert na zakończenie lata na strzelnicy 17.09

4. Realizacja konkursów i przeglądów:

a/14.06-Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej w Zbójnej- elim. Do Giełdy piosenki

Od września realizacja konkursu XIII Giełda Piosenki ( regulaminy, karty zgłoszenia,
powołanie Rady Artystycznej,)

- współorganizacja Diecezjalnego Przeglądu Strażackich Orkiestr Dętych (8 maja)pnkt 5
b/ Studio ROK i nagłośnienia :

Realizacja playbacków na potrzeby Ośrodków i Szkół w Powiecie

Konsultacje muzyczne dla szkół i Gminnych Ośrodków Kultury

- realizacja płyty dla zespołu ,,Co jest Grane” z GOK w Zbójnej jako nagroda za
wyróżnienie w XII Giełdzie Piosenki (40 godz. nagrań studyjnych oraz 20 godzin
montażu i masteringu). Realizacja na przełomie luty-czerwiec.

- realizacja nagrania dla Domu Pomocy Społecznej w Długoborzu dla Sylwi 6godzin w
studio i 4 godziny mastering.

- nagłośnienia wszystkich imprez organizowanych przez ROK w tym Dni Muzyczne
Drozdowo - Łomża.
- nagłośnienie Przeglądu Orkiestr
- nagłośnienie Dnia Policji 22 lipca

 

 

VIII  Działalność wydawnicza I POLIGRAFICZNA

 

1. Wydano Łomżyński Informator Kulturalny 2006.

2. Współpraca z mediami lokalnymi - bierzące wysyłanie informacji na temat aktualnych
imprez i aktualizacja strony internetowej rok.4lomza.pl.

3. Prace związane z obsługą poligraficzną i medialną (reklamy w internecie, regionalnej
prasie, radiu i telewizji: Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych, Festiwal Muzyczne
Dni Drozdowo-Łomża, Dni Kultury Kurpiowskiej, Regionalny Przegląd Kapel,
Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych, IX Ogólnopolski Plener Malarski Biebrza 2005,
4. Nanoszenie danych do Biuletynu Informacji Publicznej nt. działalności ROK - stała
aktualizacja.

5. Stały nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem zainstalowanych programów
komputerowych, sprawdzanie przychodz
ącej poczty elektronicznej, aktualizacja bazy
antywirusowej.

6. Bierzące redagowanie strony internetowej rok.4lomza.pl.

7. Utworzenie Wirtualnej Galerii Twórczości Amatorskiej (www.wirtualnagaleria.pl).
8. Zbieranie danych nt. twórców ludowych regionu łomżyńskiego do Wirtualnej Galerii
stałe redagowanie strony.

8. Stała współpraca z mediami, prasą, telewizją, radiem, portalami internetowymi,

 

IX. Inne działania ROK

Zorganizowano XII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo -Łomża - 26 czerwca - 3 lipca.

X. ROK wystąpił o dofinansowanie nastepujących imprez.

1. Wirtualna Galeria Twórczości – Liga Inicjatyw Powiatowych – Fundacja Kronenberga

2. Projekt szkolenia trenerów regionalnych – NCK

 

Urząd Miejski w Łomży

3. XII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej

4. XIII Giełda Piosenki Dziecięcej

5. Współfinansowanie kwartetu wokalnego Mezzoforte

6. IX Święto Kultury Staropolskiej 2005

7. Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych

8. Letnie Warsztaty Artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca ”Łomża” - akcja propagująca
aktywny tryb życia

9. ABC tańca – od klasyki do współczesności

10. XII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża

11. Profilaktyka zagrożonej młodzieży poprzez socjoterapeutyczne działania taneczne

12. Cykl koncertów Zespołu Pieśni i Tańca ”Łomża”

13. IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego ”O Puchar Prezydenta Łomży”

14. „Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej” - Ogólnopolskie Prezentacje Kabaretowe

15. ,,Teatr na prowincji” - cykliczne prezentacje małych form teatralnych

16. IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Mistrzostwo Łomży”

17. Łomżyński Informator Kulturalny – Urząd Miejski w Łomży

18. Konkurs Recytatorski ,,O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”

19. Współfinansowanie działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”

20. Moc tradycji – cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży

21. Myślę więc jestem, nie zażywam więc żyję – konkurs plastyczny

 

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

 

22. XII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie

23. XII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża

24. XIII Giełda Piosenki Dziecięcej

25. Wirtualna Galeria Twórczości Amatorskiej

26. Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej

27. Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych

29. Wydanie płyty CD Kapeli Kurpiowskiej

30. Krajobraz Młodej Muzyki – Ogólnopolska Scena Młodych Wokalistów

31. Taneczne ferie z tradycją – ocalmy dla przyszłości.

 

 

Ministerstwo Kultury

 

32. XII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie

33. XII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża

34. Moc Młodości – Moc Tradycji. Kultura Nasza Wspólna Przestrzeń

35. Międzynarodowe Targi Sztuki ,,Zbliżenia”

36. ,,Tradycja ciągle młoda” - Warsztaty artystyczne i cykl koncertów edukacyjnych
Zespo
łu Pieśni i Tańca ”Łomża”

 

Data powstania: wtorek, 10 sty 2006 10:01
Data opublikowania: wtorek, 17 sty 2017 15:27
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 1362 razy