BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

1. Zakres kontroli: Kontrola z zakresu warunków zdrowotnych środowiska pracy.
2. Termin kontroli :
9 maj 2007r.

3. Upoważnienie:
nr PPIS-0123/584/07 z dnia 09.05.2007r.

4. Jednostka kontrolująca:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łomży.

5. Przedmiot kontroli:
Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki..

6. Ustalenia pokontrolne:
W czasie kontroli stwierdzono drobne uchybienia i zalecono ich poprawę w terminie do dnia 31.12.2007r.
Data powstania: czwartek, 17 maj 2007 11:16
Data opublikowania: czwartek, 17 maj 2007 11:18
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 8501 razy