BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Łomży

1. Temat kontroli: kontrola w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy
2. Termin kontroli : 15.03.2006r.

3. Upoważnienie: nr PPIS - 0113-2-I/231/06

4. Jednostka kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łomży, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łomży.

5. Przedmiot kontroli: ocena warunków zdrowotnych środowiska pracy.

6. Ustalenia pokontrolne: nie stwierdzono nieprawidłowości sanitarno - technicznych, nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń do stanu faktycznego przedmiotu kontroli.
Data powstania: wtorek, 21 mar 2006 11:52
Data opublikowania: wtorek, 21 mar 2006 11:56
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 9135 razy