BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży załatwiane są sprawy związane z:

- wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego: na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym;
- wydawaniem zezwoleń na ustawienie reklam w pasie drogowym;
- wydawaniem zezwoleń na ustawienie obiektów handlowych w pasie drogowym;
- wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny ( np. rajdy, pielgrzymki, wyścigi, zawody sportowe);
- koordynacją robót w pasie drogowym dróg powiatowych;
- koordynacją prac w zakresie zimowego utrzymania dróg;
- utrzymaniem nawierzchni dróg , chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
- utrzymaniem zieleni przydrożnej, w tym sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów.
Data powstania: wtorek, 2 mar 2004 14:21
Data opublikowania: wtorek, 2 mar 2004 14:22
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 9023 razy