BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

1. Zakres kontroli: Kontrola z zakresu warunków zdrowotnych środowiska pracy.
2. Termin kontroli :
9 maj 2007r.

3. Upoważnienie:
nr PPIS-0123/584/07 z dnia 09.05.2007r.

4. Jednostka kontrolująca:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łomży.

5. Przedmiot kontroli:
Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki..

6. Ustalenia pokontrolne:
W czasie kontroli stwierdzono drobne uchybienia i zalecono ich poprawę w terminie do dnia 31.12.2007r.
Data powstania: czwartek, 17 maj 2007 11:16
Data opublikowania: czwartek, 17 maj 2007 11:18
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 8537 razy

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

1. Zakres kontroli: Prawna ochrona pracy, techniczne bezpieczeństwo i higiena pracy.
2. Termin kontroli : 26 marzec - 23 kwiecień 2007r.

3. Upoważnienie: nr 1E-01117-01300-889/07 z dnia 23.03.2007r.

4. Jednostka kontrolująca: Okręgowa Inspekcja Pracy w Białymstoku.

5. Przedmiot kontroli: Prawna ochrona pracy i wybrane zagadnienia z technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym wypadki przy pracy oraz czynniki uciążliwe i szkodliwe występujące w środowisku pracy, w zakładzie.

6. Ustalenia pokontrolne:
W czasie kontroli nie wydano żadnych decyzji ustnych, udzielono 6 porad prawnych , 2 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy.
Data powstania: czwartek, 26 kwi 2007 12:11
Data opublikowania: czwartek, 26 kwi 2007 12:13
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 8494 razy

Kontrola wydziału finansowego Starostwa Powiatowego w Łomży

1. Zakres kontroli: Przeprowadzono problemową kontrolę finansowo – księgową
2. Termin kontroli : 5 – 15 grudzień 2006r.

3. Upoważnienie: nr 15/2006 z dnia 5.12.2006r.

4. Jednostka kontrolująca: Wydział finansowy Starostwa Powiatowego w Łomży.

5. Przedmiot kontroli: Ustalenia wstępne, gospodarka pieniężna, wydatki budżetowe i zgodność z wynikami sprawozdań budżetowych za I i II półrocze 2005r oraz I półrocze 2006r. Przy kontroli poprawności ustalenia wynagrodzeń pracownikom poddać sprawdzeniu 10 pozycji wybranych losowo z listy wynagrodzeń za grudzień 2005 i czerwiec 2006 roku.

6. Ustalenia pokontrolne:
Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości.
Data powstania: piątek, 16 lut 2007 13:15
Data opublikowania: piątek, 16 lut 2007 13:18
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 8610 razy

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

1. Zakres kontroli: Przeprowadzono kontrolę dotyczącą zagadnień związanych z technicznym bezpieczeństwem pracy w siedzibie i bazie zakładu oraz przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności w zakresie czasu pracy i wynagrodzenia.
2. Termin kontroli : 16, 17 i 20.03.2006r.

3. Upoważnienie: nr 1E-01005-01300-956/06 z dnia 16.03.2006r.

4. Jednostka kontrolująca: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Oddział w Łomży.

5. Przedmiot kontroli: Sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru, a także sprawdzenie zagadnień związanych z technicznym bezpieczeństwem pracy w siedzibie i bazie zakładu oraz przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności w zakresie czasu pracy i wynagrodzenia.

6. Ustalenia pokontrolne:
W czasie kontroli wydano: dwie decyzje ustne, które zostały wykonane; udzielono 5 porad prawnych i 6 porad w zakresie technicznego bezpieczeństwa prac; wydano jeden nakaz pisemny.
Data powstania: wtorek, 21 mar 2006 11:57
Data opublikowania: wtorek, 21 mar 2006 11:59
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 9525 razy

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Łomży

1. Temat kontroli: kontrola w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy
2. Termin kontroli : 15.03.2006r.

3. Upoważnienie: nr PPIS - 0113-2-I/231/06

4. Jednostka kontrolująca: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łomży, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łomży.

5. Przedmiot kontroli: ocena warunków zdrowotnych środowiska pracy.

6. Ustalenia pokontrolne: nie stwierdzono nieprawidłowości sanitarno - technicznych, nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń do stanu faktycznego przedmiotu kontroli.
Data powstania: wtorek, 21 mar 2006 11:52
Data opublikowania: wtorek, 21 mar 2006 11:56
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 9123 razy