BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrola wydziału finansowego Starostwa Powiatowego w Łomży

1. Zakres kontroli: Przeprowadzono problemową kontrolę finansowo – księgową
2. Termin kontroli : 5 – 15 grudzień 2006r.

3. Upoważnienie: nr 15/2006 z dnia 5.12.2006r.

4. Jednostka kontrolująca: Wydział finansowy Starostwa Powiatowego w Łomży.

5. Przedmiot kontroli: Ustalenia wstępne, gospodarka pieniężna, wydatki budżetowe i zgodność z wynikami sprawozdań budżetowych za I i II półrocze 2005r oraz I półrocze 2006r. Przy kontroli poprawności ustalenia wynagrodzeń pracownikom poddać sprawdzeniu 10 pozycji wybranych losowo z listy wynagrodzeń za grudzień 2005 i czerwiec 2006 roku.

6. Ustalenia pokontrolne:
Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości.
Data powstania: piątek, 16 lut 2007 13:15
Data opublikowania: piątek, 16 lut 2007 13:18
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 8572 razy