BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa :

REJESTRY

1. Rejestr skarg i wniosków
2. Rejestr delegacji służbowych
3. Rejestr kancelaryjny poczty przychodzącej i wychodzącej
4. Rejestr udzielonych zamówień publicznych
5. Rejestr druków ścisłego zarachowania
6. Rejestr umów
7. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych
8. Rejestr pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych
9. Rejestr wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
10. Rejestr wydanych uzgodnień infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg powiatowych
11. Rejestr spraw dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego
12. Rejestr spraw dotyczących zieleni przydrożnej

EWIDENCJE

1. Ewidencja dróg
2. Ewidencja obiektów mostowych
3. Ewidencja środków trwałych
4. Ewidencja projektów zatwierdzanych organizacji ruchu

ARCHIWA

1. Wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2. Wydane uzgodnienia infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg powiatowych

Sposób i zasady udostępniania danych

Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach nie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnione zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz w trybie określonym w innych aktach prawnych.
Data powstania: czwartek, 4 mar 2004 19:49
Data opublikowania: czwartek, 4 mar 2004 19:52
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 8190 razy