BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

1. Zakres kontroli: Przeprowadzono kontrolę dotyczącą zagadnień związanych z technicznym bezpieczeństwem pracy w siedzibie i bazie zakładu oraz przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności w zakresie czasu pracy i wynagrodzenia.
2. Termin kontroli : 16, 17 i 20.03.2006r.

3. Upoważnienie: nr 1E-01005-01300-956/06 z dnia 16.03.2006r.

4. Jednostka kontrolująca: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Oddział w Łomży.

5. Przedmiot kontroli: Sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru, a także sprawdzenie zagadnień związanych z technicznym bezpieczeństwem pracy w siedzibie i bazie zakładu oraz przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności w zakresie czasu pracy i wynagrodzenia.

6. Ustalenia pokontrolne:
W czasie kontroli wydano: dwie decyzje ustne, które zostały wykonane; udzielono 5 porad prawnych i 6 porad w zakresie technicznego bezpieczeństwa prac; wydano jeden nakaz pisemny.
Data powstania: wtorek, 21 mar 2006 11:57
Data opublikowania: wtorek, 21 mar 2006 11:59
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 9538 razy