BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

I n f o r m a c j a - zmiana oprogramowania (TurboEwid 10.0)

Informacja do wykonawców prac geodezyjnych o zmianie wersji oprogramowania do prowadzenia PZGiK

Zgodnie z § 11.1 rozporządzenia w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, a także § 16.2 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, organ prowadzący bazy danych BDOT500 i GESUT zobowiązany jest dostosować je do obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym informujemy, że z uwagi na podpisaną umową dotyczącą dostosowania obiektów bazy BDOT500, GESUT i obiektów trwale związanych w budynkami do obowiązujących przepisów, konwersja obiektów w całej bazie danych do obecnie obowiązującego modelu odbędzie się w dniach 09 października 2023 r. do 22 października 2023 r.

Do czasu konwersji, bazy danych powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża będą działać wg dotychczasowego schematu pojęciowego modelu danych. Oznacza to, że pliki GML i KCD do modyfikacji należy przekazywać jak dotychczas - wg modelu danych z 2015 r. Po konwersji danych, zgodnie z § 42.1 rozporządzenia w sprawie standardów, pliki do modyfikacji będą przyjmowane w formacie GML. Z uwagi na technologię TurboEWID w wersji 10.0 będzie istniała możliwość opcjonalnego przekazywania plików KCD wykonanych w oparciu o nowy model danych (z 2021 r).

Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie:

https://geomatyka krakow.pl/portal/index.php/wsparcie/download/38-turbomap-v10  program TurboMAP wer. 10.0 generuje pliki KCD wg modelu danych z 2021 r., a od stycznia 2023 r. jest  wyposażony w funkcjonalność wydawania plików GML w modelu danych z 2021 r.

Po uruchomieniu oprogramowania w nowej wersji, pliki do modyfikacji nie będą blokowały obiektów w bazie danych. W związku z czym pliki GML i KCD będą wydawane automatycznie przez system po zgłoszeniu poprzez Portal Geodety zapotrzebowania na pliki do modyfikacji. Zwracamy uwagę na konieczność przygotowania narzędzi programowych, umożliwiających generowanie danych w nowym modelu pojęciowym w plikach GML lub KCD (np. w przypadku plików KCD konieczna będzie zmiana wersji oprogramowania TurboMAP na wersję  10.0).

Geodeta Powiatowy

Maciej Karwowski

 

Data powstania: poniedziałek, 11 wrz 2023 15:00
Data opublikowania: poniedziałek, 11 wrz 2023 15:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lis 2023 11:02
Opublikował(a): Maciej Karwowski
Zaakceptował(a): Maciej Karwowski
Artykuł był czytany: 114 razy