BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

o operacie opisowo – kartograficznym modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Piątnica, powiat łomżyński, woj. podlaskie

INFORMACJA   STAROSTY   ŁOMŻYŃSKIEGO

 

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

 

o operacie opisowo – kartograficznym modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Piątnica, powiat łomżyński, woj. podlaskie

 

Starosta Łomżyński zgodnie z art. 24a pkt. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje,
że dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków części jednostki ewidencyjnej Piątnica, obręby ewidencyjne: Budy Czarnockie, Budy Mikołajka, Choszczewo, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Drożęcin – Lubiejewo, Gomulnik, Górki – Sypniewo, Górki – Szewkowo, Guty, Jeziorko, Kalinowo, Kałęczyn, Kobylin, Kosaki, Kownaty, Krzewo, Motyka, Murawy, Nagórki, Niewodowo, Nowy Cydzyn, Olszyny, Pęza, Poniat, Rakowo Boginie, Rakowo Czachy, Rządkowo, Stary Cydzyn, Stary Drożęcin, Taraskowo, Truszki, Wiktorzyn, Wyłudzin, Wyrzyki, Zabawka, Żelechy stały się z dniem 24 lipca 2023 r. danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej opisanym operacie opisowo – kartograficznym, może         w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie są wiążące.

Zarzuty można składać na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Szosa Zambrowska 1/27,       18-400 Łomża. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

 

    STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: poniedziałek, 21 sie 2023 12:55
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sie 2023 13:00
Data przejścia do archiwum: niedziela, 29 paź 2023 07:11
Opublikował(a): Maciej Karwowski
Zaakceptował(a): Maciej Karwowski
Artykuł był czytany: 112 razy