BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI

Zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy z 17 maja 1989 roku –  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)

zawiadamia, że w terminie od 12 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu
opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
dla jednostki ewidencyjnej Piątnica obręby ewidencyjne: Budy Czarnockie, Budy Mikołajka, Choszczewo, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Drożęcin – Lubiejewo, Gomulnik, Górki – Sypniewo, Górki – Szewkowo, Guty, Jeziorko, Kalinowo, Kałęczyn, Kobylin, Kosaki, Kownaty, Krzewo, Motyka, Murawy, Nagórki, Niewodowo, Nowy Cydzyn, Olszyny, Pęza, Poniat, Rakowo Boginie, Rakowo Czachy, Rządkowo, Stary Cydzyn, Stary Drożęcin, Taraskowo, Truszki, Wiktorzyn, Wyłudzin, Wyrzyki, Zabawka, Żelechy w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 218 (I piętro) w godz. 8 ÷ 15.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie modyfikacji cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic działek ewidencyjnych, granic obrębów oraz aktualizacji konturów użytków gruntowych ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio pełnomocnicy.

 

 

 

z up. STAROSTY

                              Bożena Kadłubowska

Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

                                                                                                                               i Gospodarki Nieruchomościami

 

Data powstania: czwartek, 25 maj 2023 14:41
Data opublikowania: czwartek, 25 maj 2023 14:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lip 2023 07:57
Opublikował(a): Maciej Karwowski
Zaakceptował(a): Maciej Karwowski
Artykuł był czytany: 88 razy