BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

nr GN-I.6852.2.2022 z 03 marca 2023 roku

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 28 lutego 2023 roku została wydana decyzja nr GN-I.6852.2.2022 zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Włochówka, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 492/6, w celu wykonania przez PGE Dystrybucja S.A. czynności związanych z remontem linii napowietrznej średniego napięcia SN 15kV relacji „Jeżewo-Sulin-Wizna”.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

 

STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: poniedziałek, 6 mar 2023 12:13
Data opublikowania: poniedziałek, 6 mar 2023 12:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 mar 2023 09:41
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 207 razy